Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Охорона праці з професії "Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення "

Додано: 19 березня 2019
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 166 разів
50 запитань
Запитання 1

Якою повинна бути відстань від очей до монітору?

варіанти відповідей

не менше 60см

більше 40см

не менше 80см

більше 50см

Запитання 2

В якому положенні повинні бути руки під час роботи з клавіатурою?

варіанти відповідей

зап’ястья та лікті на столі

зап’ястья та лікті на колінах

зап’ястья та лікті на одному рівні

зап’ястья на столі

Запитання 3

Яку напругу використовують для ручного електричного інструменту та індивідуального освітлення?

варіанти відповідей

127 В

42 В

110 В

380 В

Запитання 4

Яка дія струму виявляється в опіках окремих ділянках тіла?

варіанти відповідей

біологічна

електролітична

термічна

механічна

Запитання 5

Визначте тип приміщення якщо в приміщенні є агресивні пари, що діють на ізоляцію, відносна вологість тримається близько 100%:

варіанти відповідей

приміщення з підвищеною небезпекою

приміщення без підвищеної небезпеки

особливо небезпечне приміщення

приміщення з активно-хімічним середовищем

Запитання 6

До якого типу відноситься неглибокі поранення?

варіанти відповідей

артеріальні

капілярні

венозні

внутрішні

Запитання 7

Які граничні норми піднімання і переміщення вантажів для чоловіків старше 18 років?

варіанти відповідей

50 кг

25 кг

80 кг

120 кг

Запитання 8

Як називають неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем?

варіанти відповідей

вибух

тління

пожежа

спалах

Запитання 9

Як називають умови праці, при яких працюючі відчувають зміни у функціональному стані, які минають через певний період часу?

варіанти відповідей

оптимальні;

допустимі 

шкідливі

екстремальні

Запитання 10

Вид електротравми, яка проявляється на шкірі від часточок металу, внаслідок електричної дуги:

варіанти відповідей

механічні ушкодження

металізація шкіри

електричний удар

електрофтальмія

Запитання 11

Чому дорівнює по стандартах абзацний відступ?

варіанти відповідей

1,23-1,25

1,25-1,35

1,25-1,27

1,4-1,5

Запитання 12

Що таке буфер обміну?

варіанти відповідей

тимчасова пам'ять, у якій зберігаються скопійовані дані

використовується для пошуку фрагменту тексту

процес установлення параметрів фрагменту тексту

використовується для встановлення параметрів абзацу

Запитання 13

Що таке маркер заповнення в MS Excel?

варіанти відповідей

чорний квадрат в правому нижньому куті

елемент побудови діаграми

це поняття не пов’язане з MS Excel

послідовність символів

Запитання 14

Призначення зносок?

варіанти відповідей

передбачає можливість вставки в документ спеціалізованих символів

використовуються для пояснення фрагментів тексту

використовуються в документі для розміщення змінених даних

надають документу більшу наочність і виразність

Запитання 15

Комірка – це…

варіанти відповідей

мінімальний елемент текстового документу

сукупність комірок

мінімальний елемент електронної таблиці, адреса якої формується на пересіченні рядків та стовпців

використовується винятково для введення формул

Запитання 16

Макрос – це …

варіанти відповідей

текстове поле, в яке можна ввести дату, нумерацію сторінок

записана послідовність дій

візуальне відображення даних

документ табличного процесора

Запитання 17

Що із перерахованого не є видом списку?

варіанти відповідей

маркерований

нумерований

блочний

багаторівневий

Запитання 18

Яка буває орієнтація паперу?

варіанти відповідей

книжкова й альбомна

вертикальна й горизонтальна

з виносками й колонтитулами

по центру, по лівому краю, по ширині

Запитання 19

Що таке тезаурус?

варіанти відповідей

поиск синонимів

поиск антонимів

вставка сторінок

налаштування параметрів

Запитання 20

Буквиця – це …

варіанти відповідей

мінімальна частина презентації

велика буква з початку тексту

розбиття тексту на колонки

запис дій

Запитання 21

З якими зображеннями в основному працює програма Adobe Photoshop?

варіанти відповідей

векторні

растрові

фрактальні

симетричні

Запитання 22

Базові кольори в моделі RGB

варіанти відповідей

червоний, зелений, синій

пурпурний, зелений, синій

червоний, зелений, блакитний

жовтий, білий, чорний

Запитання 23

Векторна графіка – це графіки, в якому зображення …

варіанти відповідей

складається з пікселів

складається з фігур

описується математичним рівнянням

такого виду графіки не існує

Запитання 24

Інструмент градієнт - це …

варіанти відповідей

плавний перехід одного кольору в інший

однотонна заливка

клонування області

масштабування області

Запитання 25

Абрис – це…

варіанти відповідей

режим накладання шару

зміна розміру зображення

контур

те саме, що і піксель

Запитання 26

Основний формат, який використовується для збереження графічної інформації…

варіанти відповідей

txt

psd

html

jpg

Запитання 27

Колаж - це

варіанти відповідей

Поєднання двох або більше фотографій

Об’єкт векторної графіки

Один із фільтрів

Складання зображення з пік селів

Запитання 28

В якому з заголовків меню знаходиться функція «Вільне трансформування» ?

варіанти відповідей

файл

редагування

зображення

шари

Запитання 29

Інструмент, що дозволяє копіювати одну частину зображення в іншу:

варіанти відповідей

штамп

ластик

заливка

градієнт

Запитання 30

Інструмент Форма в CorеlDraw дозволяє…

варіанти відповідей

застосовувати до об’єкта сітку

виділити будь-яку зону, яку потрібно обвести мишкою

змінити форму векторного об’єкту

поєднати дві або більше фотографій

Запитання 31

Умова алгоритму записується в

варіанти відповідей

овалі

прямокутнику

ромбі

трикутнику

Запитання 32

Алгоритмізація – це

варіанти відповідей

записана послідовність дій

запис програми на мові програмування

процес розробки алгоритму для рішення задачі

запис задачі у вигляді блок-схеми

Запитання 33

Системи числення діляться на:

варіанти відповідей

парні і непарні;

позиційні і непозиційної

трійчастий, семерична, десяткові; 

виконавчі, восьмеричні, шістнадцяткові.

Запитання 34

Системою числення називають:

варіанти відповідей

алфавіт;

спосіб представлення чисел; 

спосіб представлення чисел і відповідні йому правила дії над числами; 

набір чисел в певній послідовності;

Запитання 35

Тег — це:

варіанти відповідей

елемент керування мови HTML;

код для визначення структури веб-сторінки;

програма керування виглядом текстових повідомлень та малюнків на веб-сторінці;

будь-яке текстове повідомлення, що розташоване в кутових дужках.

Запитання 36

Тег <НЕАD> призначений для

варіанти відповідей

зберігання інших елементів, мета яких – домогти браузеру в роботі з даними

введення заголовка до тексту

організації гіперпосилання

опису заголовка таблиці

Запитання 37

Тег <TITLE> призначено для:

варіанти відповідей

визначення заголовку вікна, в якому відображатиметься документ;

позначення тексту як заголовка;

вставлення тексту в комірку таблиці;

позначення нового абзацу.

Запитання 38

Теги <Н1>...<Н6> використовують для:

варіанти відповідей

позначення тексту як заголовка;

позначення нового абзацу;

позначення заголовка для таблиці;

розмічення гіперпосилання.

Запитання 39

Яким тегом визначають абзац тексту?

варіанти відповідей

<p>

<br>

<div>

<textarea>

Запитання 40

Для представлення чисел в шістнадцятковій системі числення використовуються:

варіанти відповідей

цифри 0-9 і букви A-F

літери A-Q;

числа 0-15

числа 0,1

Запитання 41

Як називається система зв’язку між двома чи більшою кількістю комп’ютерів?

варіанти відповідей

мобільна мережа

супутникова мережа

комп’ютерна мережа

клієнт-серверна мережа

Запитання 42

Яка з комп’ютерних мереж найбільша за кількістю комп’ютерів та площею?

варіанти відповідей

локальна мережа

глобальна мережа

корпоративна мережа

районна мережа

Запитання 43

Яка з наведених комп’ютерних мереж найменша за кількістю комп’ютерів та площею?

варіанти відповідей

локальна мережа

глобальна мережа

корпоративна мережа

районна мережа

Запитання 44

Як називається схема з’єднання пристроїв, що входять до складу комп’ютерної мережі?

варіанти відповідей

мережна топологія

архітектура мережі

комп’ютерна комунікація

мережевий комутатор

Запитання 45

Обладнання, призначене для підключення комп’ютера або іншого пристрою до локальної мережі, називається…

варіанти відповідей

мережним інтерфейсом

мережна плата

мережний адаптер

мережна топологія

Запитання 46

Як називається логічна група комп’ютерів однорангової мережі?

варіанти відповідей

робоча група

домен

локальна мережа

мережна топологія

Запитання 47

Як називається логічне об’єднання комп’ютерів і ресурсів клієнт-серверної мережі під одним іменем?

варіанти відповідей

робоча група

домен

локальна мережа

мережна топологія

Запитання 48

Комунікаційними або мережними протоколами називають:

варіанти відповідей

правила підключення пристроїв комп’ютера

правила підключення до мережі

правила взаємодії комп’ютерів у мережі

правила відключення комп’ютерів від мережі

Запитання 49

Де перераховано тільки мережні протоколи:

варіанти відповідей

Ethernet, TCP/IP, MS-DOC, Bluetooth, Оpera

Ethernet, TCP/IP, Bluetooth, Hi-Fi, Avast

Ethernet, TCP/IP, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, WAP

Ethernet, TCP/IP, PAW, WAV, Bluetooth, WinRar

Запитання 50

Одноранговою називають мережу:

варіанти відповідей

де всі комп’ютери одинакові по потужності

де всі комп’ютери рівноправні

де один комп’ютер головний – сервер , а інші – робочі станції

де відбувається централізоване управління ресурсами

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест