24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Окупаційний режим в Україні. Рух Опору.

Додано: 13 травня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 232 рази
18 запитань
Запитання 1

Якою цифрою на картосхемі позначено рейхскомісаріат «Україна» - адміністративно-територіальну одиницю німецького окупаційного цивільного управління в роки Другої світової війни?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 2

Про яку адміністративну одиницю, створену окупантами на українських землях у роки Другої світової війни, ідеться в уривку з історичного джерела: «Після того, як (німецько-румунські загарбники) встановили свою владу до річки Буг, запанувала румунська нагайка … від Дністра до Бугу…»?

варіанти відповідей

Бессарабію

Північну Буковину

  Марморощину

  Трансністрію

Запитання 3

Терміном «Голокост» світова історіографія позначає геноцид, здійснюваний нацистами в роки Другої світової війни, проти

варіанти відповідей

польського народу.

 українського народу.

  російського народу.

  єврейського народу.

Запитання 4

Про яке поняття йде мова у тексті:

«Необхідність управління окупованими територіями України вимагала наявності чисельного та розгалуженого адміністративного апарату, створити який без участі місцевого населення було важко. І у нацистів знаходились «помічники»… Такі йшли на службу в окупаційні органи, поліцію, карательні підрозділи.»

варіанти відповідей

 Інтеграція  

Урбанізація

  Колабораціонізм

 Анексія  

Запитання 5

Зображений знак у роки Другої світової війни є проявом ....

варіанти відповідей

Голокосту

 Колабораціонізму

 Випаленої землі

 

 "Нового порядку"

Запитання 6

План "ОСТ" передбачав: (оберіть 3 правильні варіанти)

варіанти відповідей

Економічне пограбування території України

 Швидкоплинну військову кампанію з повним розгромом Червоної Армії 

 Захоплення європейської частини СРСР по лінії Волга — Архангельськ 

 Вивезення культурних цінностей України

  ліквідацію колгоспів

  Часткове онімечення місцевого населення; німецьку колонізацію

Запитання 7

Проаналізуйте директиву керівнику Райхсміністерства в справах окупованих східних територій А. Розенбергу: «Цей мільйон нам конче потрібен протягом наступних чотирьох місяців. Від 15 березня ми встановили щоденні норми вивезення робітників до Райху: з генерального комісаріату “Білорусі” – 500 осіб, з райхскомісаріату “Україна” – 1 000 осіб… Від 1 квітня цього року щоденна квота має бути подвоєна…»

У зверненні йдеться про

варіанти відповідей

 «колабораціоністів».

 «осадників».

  «чорносвитників».

  «остарбайтерів».

Запитання 8

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«…При вимушеному відході частинам Червоної армії забирати рухомий залізничний склад, не залишаючи ворогові жодного потяга, жодного вагона, ні кілограма хліба, ні літра пального. Колгоспники повинні рятувати худобу, хліб здавати на збереження державним органам для вивезення його в тилові райони...»

Документ є свідченням проведення радянською владою в роки Другої світової війни заходів з

варіанти відповідей

 депортації.

  мобілізації.

евакуації.

 радянізації.

Запитання 9

Видатними представниками радянського партизанського руху в роки радянсько-німецької війни були:

варіанти відповідей

С. Тимошенко, М. Кирпонос, М. Ватутін.

  О. Довженко, О. Теліга, О. Ольжич.

  С. Ковпак, О. Федоров, О. Сабуров.

 А. Мельник, С. Бандера, Р. Шухевич.

Запитання 10

Укажіть події, пов’язані з діяльністю Організації українських націоналістів (ОУН) в роки Другої світової війни ( 3 правильні відповіді).

варіанти відповідей

проголошення «Акта відновлення Української Держави»

створення Українського штабу партизанського руху (УШПР)

«Карпатський рейд»

  створення «похідних груп»

  «рейкова війна»

саморозпуск" Української греко-католицької церкви (УГКЦ)

створення Української повстанської армії (УПА)

Запитання 11

Який чинник, на думку вчених, сприяв «...переходу радянського партизанського руху на якісно вищий щабель і перетворенню його на важливий фактор війни, на справжній другий фронт у тилу ворога...»?


варіанти відповідей

 розконсервування створеної напередодні війни розгалуженої мережі схованок і баз для ведення партизанської боротьби

встановлення тісної взаємодії радянських партизан із загонами УПА та польською Армією Крайовою в боротьбі проти окупантів

наказ Верховного Головнокомандувача частинам Червоної армії, що опинилися в оточенні, переходити до партизанської боротьби

створення координаційного центру, підтримка партизанських загонів боєприпасами, зброєю, медикаментами з «Великої землі»

Запитання 12

У яких твердженнях йдеться про характерні риси радянського партизанського руху в окупованій Україні (2 відповіді)

варіанти відповідей

 Здійснення диверсій на транспортних комунікаціях та збір розвідувальної інформації

Розгортання пропагандистської кампанії із закликами до створення незалежної соборної держави

Сприяння фронтовим операціям Червоної Армії

 Узгодження воєнних дій з воєнними операціями національного підпілля

Загони та з'єднання діяли здебільшого на теренах дистрикту   "Галичина" та західних землях рейхскомісаріату "Україна"

Запитання 13

Коли відбулася зазначена подія?

Волею українського народу Організація Українських Націоналістів під проводом С. Бандери проголошує відновлення Української Держави, за яку поклали голови покоління найкращих синів України 

варіанти відповідей

 17 вересня 1939

 22 жовтня 1939

  22 червня 1941

30 червня 1941

Запитання 14

Офіційною датою створення УПА вважають  

варіанти відповідей

22 червня 1941

 30 червня 1941

 14 жовтня 1942

6 листопада 1943

Запитання 15

Плакат, зображений на фото, пропагував

варіанти відповідей

 радянізацію західних областей України.

 мету боротьби Української повстанської армії.

 установлення незалежної Карпатської України.

 розгортання радянського партизанського руху.

Запитання 16

Що називають "волинською трагедією"

варіанти відповідей

Збройне протистояння між українцями та поляками на Волині в 1943 р

Каральна акція нацистських окупантів, що супроводжувалась масовим знищенням мирного населення

 Обмін населенням між Польщею та УРСР, який супроводжувався насильницьким вигнанням поляків

 Насильницьке насадження радянської влади на Волині в 1939 1941 рр

Запитання 17

Рішення ІІІ Надзвичайного збору ОУН Б (серпень 1943) передбачали

варіанти відповідей

 Проведення у Львові Українських національних зборів, які б ухвалили Акт проголошення відновлення Української Держави

Орієнтацію на допомогу ІІІ Рейху в побудові Української самостійної соборної держави

Прагнення до розбудови Української соборної незалежної держави на основі справедливого соціально-економічного устрою та демократичних свобод

Невтручання в протистояння між Вермахтом та Червоною Армією і припинення збройної боротьби

  

Запитання 18

Встановіть послідовність подій:

А.сформовано тимчасовий парламент України - Українську головну визвольну раду (УГВР);

Б. початок «Карпатського рейду» партизанського з’єднання С. Ковпака;

В. директива РНК СРСР і ЦК ВКП(б) про початок формування партизанських загонів;

Г. обрано головним командиром УПА Романа Шухевича.


 

варіанти відповідей

 ГАВБ;

ВБГА;

  БВАГ;

 ВАБГ.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест