Олімпіада з біології 8 клас

Додано: 16 жовтня 2021
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 290 разів
30 запитань
Запитання 1

Внутрішнє середовище клітини між клітинною мембраною і ядром - це

варіанти відповідей

цитоплазматична мембрана

вода

цитоплазма

протоплазма

Запитання 2

Розділ біології, який вивчає будову, функції й розвиток клітин тварин, рослин і бактерій

варіанти відповідей

Гістологія

Цитологія

Бактеріологія

Вірусологія

Запитання 3

Яку тканину зображено?

варіанти відповідей

нервову

епітеліальну

сполучну

м’язову

Запитання 4

Одним із пристосувань птахів до польоту є:

варіанти відповідей

 рухоме з’єднання кісток у шийному відділі хребта

порожнисті кістки

відсутність плаского виросту у грудині

неоперена частина задньої кінцівки

Запитання 5

Які ознаки відрізняють покритонасінні рослини від голонасінних?

варіанти відповідей

плід і подвійне запліднення

 запилення

 насінні зачатки

 ксилема і флоема

Запитання 6

Камбій відсутній у стеблі: 

варіанти відповідей

сосни

  дуба

  пшениці

  яблуні

Запитання 7

До якого типу тканин належить кров:

варіанти відповідей

Сполучні

 Епітеліальні

  М'язові

  Нервові

Запитання 8

Укажіть ознаки, характерні для плазунів:

варіанти відповідей

хрящовий скелет, зяброві мішки

  розвиток зародка на суші, трикамерне серце

  наявність плавців, зябер

  зовнішнє запліднення, двокамерне серце

Запитання 9

Серце черепахи за своєю будовою:

варіанти відповідей

трикамерне з неповною перегородкою у шлуночку; 

  чотирикамерне з отвором в перегородці між шлуночками

  чотирикамерне; 

  трикамерне;  

Запитання 10

Що продукують залози шлунку?

варіанти відповідей

хлоридну кислоту; 

  лізоцим;

слиз

пепсин

амілазу

Запитання 11

Вкажіть видозміни пагона:

варіанти відповідей

бульби картоплі

  коренеплід моркви

  присоски омели

  колючки кактуса

кореневище ірису

Запитання 12

Органели, які виробляють в клітині енергію

варіанти відповідей

пероксисоми

комплекс Гольджі

ендоплазматична сітка

мітохондрії

Запитання 13

Виберіть органи дихання за малюнками

варіанти відповідей
Запитання 14

Укажіть, яка рептилія здатна до автотомії

варіанти відповідей

ящірка прудка

гадюка степова

крокодил нільський

черепаха болотяна

Запитання 15

Основні ознаки представників типу Хордові

варіанти відповідей

тришарові первиннопорожнинні тварини з променевою симетрією тіла

двошарові вториннопорожнинні тварини з променевою симетрією тіла

двошарові первиннопорожнинні тварини з двобічною симетрією тіла

тришарові вториннопорожнинні тварини з двобічною симетрією тіла

Запитання 16

Які організми використовуються для отримання антибіотика "Пеніцилін":

варіанти відповідей

віруси

 гриби

бактерії

ензими

Запитання 17

Позначте назву рослин, які трапляються лише в певній місцевості:

варіанти відповідей

ендеміки;   

інтродуценти;

релікти

аборигени

Запитання 18

До паразитичних грибів відносять:

варіанти відповідей

мухомор цитриновий; 

трутовик; 

фітофтору;   

форамініферу;     

омелу;

венерину мухоловку

Запитання 19

Рухоме з'єднані між собою:

А) вилична кістка і верхня щелепа

Б) ключиця і грудина

В) ребра і хребці

Г) кістки таза

Д) плечова кістка і лопатка

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Д

Запитання 20

Кулястими, паличкоподібними, спіральними за формою можуть бути клітини:

варіанти відповідей

А дріжджів

Б одноклітинних водоростей

В бактерій

Г твариноподібних одноклітинних

Запитання 21

Одноклітинною водорістю є:

варіанти відповідей

хлорела

амеба протей

інфузорія туфелька

евглена зелена

Запитання 22

До еукаріот не належить:

варіанти відповідей

А дріжджі пекарські

Б інфузорія туфелька

В амеба протей

Г бактерія ботулізму

Запитання 23

Що вивчає мікологія?

варіанти відповідей

віруси

молюсків

гриби

бактерії

Запитання 24

Усі форми співіснування організмів -


варіанти відповідей

угруповання

симбіоз

паразитизм

флора

Запитання 25

Тварини Червоної книги України

варіанти відповідей

 іжак вухатий

кріт

махаон звичайний

бражник мертва голова

сова сіра

Запитання 26

Виберіть наслідки забруднення навколишнього середовища..

варіанти відповідей

зниження чисельності рослин

зниження рівня води в річках

збільшення відстані від Землі до Сонця

збільшення площі лісів

 збільшення площі сміттєзвалищ

 збільшення кількості захворювань органів дихання

Запитання 27

Мале( легеневе) коло кровообігу починається у:

варіанти відповідей

лівому передсерді

правому передсерді

лівому шлуночку

правому шлуночку

Запитання 28

Структурна і функціональна одиниця нирки

варіанти відповідей

нейрон

нефрон

сечовод

синапс

Запитання 29

Які органічні речовини починають перетравлюватися у ротовій порожнині?

варіанти відповідей

білки

жири

вуглеводи

нуклеїнові кислоти

Запитання 30

Скільки камер у серці птахів?

варіанти відповідей

Два передсердя та один шлуночок

Два передсердя та два шлуночка

Одне передсердя та один шлуночок

Одне передсердя та два шлуночка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест