11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

On the move

Додано: 14 квітня
Предмет: Англійська мова, 6 клас
Тест виконано: 255 разів
24 запитання
Запитання 1

This is my stop. I have to .......a bus.

варіанти відповідей

get off

get on

catch

Запитання 2

This trip is ....... tiring.

варіанти відповідей

too

enough

Запитання 3

The train is comfortable..........

варіанти відповідей

enough

too

Запитання 4

He travelled .... plane

варіанти відповідей

by

on

in

Запитання 5

The fastest way of travelling is by ..... .

варіанти відповідей

train

 ship

car

plane

Запитання 6

Susan .....already ...........(book) the tickets..

варіанти відповідей

has already booked

have already booked

has already booking

Запитання 7

She is ... young to live alone

варіанти відповідей

too

enough

Запитання 8

The best way to study............................ is to travel.

варіанти відповідей

Maths

Geography

History

 Art

Запитання 9

 Which means of transpor do you choose to travel by sea ? (2 answers)

варіанти відповідей

ship

train

helicopter

boat

Запитання 10

Which means of transport do you choose to travel by air ? (3 answers)

варіанти відповідей

car

airplane

helicopter

boat

spaceship

Запитання 11

When you travel by plane you should show your ticket and documents at the....

варіанти відповідей

Information desk

Check- in desk

Air hostess

Booking a ticket

Запитання 12

Поставте дієслова у правильну форму Present Perfect чи Past Simple:


I ( to find) some money in the street yesterday.

варіанти відповідей

Found

Find

Have find

Have found

Запитання 13

Поставте дієслова у правильну форму Present Perfect чи Past Simple:

I (buy)  a new car yesterday.


варіанти відповідей

have bought

buy

bought

Запитання 14

What is on the picture?

варіанти відповідей

helicopter

airport

spaceship

station

Запитання 15

What is on the picture?

варіанти відповідей

spaceship

ship

train

ticket

Запитання 16

What is on the picture?

варіанти відповідей

A plane

A ship

A spaceship

A car

Запитання 17

I... to Italy 3 years ago.

варіанти відповідей

Go

Went

Gone

Have gone

Запитання 18

I... already... my homework.

варіанти відповідей

Did

Has done

Have done

Do

Запитання 19

У якому часі подане речення?

I've lost my phone.

варіанти відповідей

Present Perfect

Present Simple

Past Simple

Future Simple

Запитання 20

She ... her friend and his family at the airport yesterday.

варіанти відповідей

have met

met

has met

meet

Запитання 21

This journey is .... dangerous for little children.

варіанти відповідей

Too

Enough

Too many

Too much

Запитання 22

Travelling by train is _____ than by plane.

варіанти відповідей

slower

more expensive

faster

Запитання 23

The train arrived ........ Kyiv on time.

варіанти відповідей

on

at

in

of

Запитання 24

My family travels to see other ........

варіанти відповідей

suitcase

countries

weather

furniture

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест