Опрацювання двовимірних масивів даних

Додано: 19 січня
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 168 разів
8 запитань
Запитання 1

Визначте, яка дія реалізована за допомогою фрагмента програмного коду:

Sum := 0;

For i := 1 to 3 do

For j := 1 to 4 do Sum := Sum + A[i, j];

варіанти відповідей

Додавання елементів масиву А[1..3, 1..4]

Додавання елементів головної діагоналі масиву А[1..3, 1..4]

Додавання елементів першого стовпця масиву А[1..3, 1..4]

Додавання елементів першого рядка масиву А[1..3, 1..4]

Запитання 2

Визначте, яка дія реалізована за допомогою фрагмента програмного коду:

Sum := 0;

For j := 1 to 4 do Sum := Sum + A[1,j];

варіанти відповідей

Додавання елементів масиву А[1..3, 1..4]

Додавання елементів головної діагоналі масиву А[1..3, 1..4]

Додавання елементів першого стовпця масиву А[1..3, 1..4] 

Додавання елементів першого рядка масиву А[1..3, 1..4]

Запитання 3

Визначте, яка дія реалізована за допомогою фрагмента програмного коду:

Sum := 0;

For i := 1 to 3 do Sum := Sum + A[i,1];

варіанти відповідей

Додавання елементів масиву А[1..3, 1..4]

Додавання елементів головної діагоналі масиву А[1..3, 1..4]

Додавання елементів першого стовпця масиву А[1..3, 1..4]

Додавання елементів першого рядка масиву А[1..3, 1..4]

Запитання 4

Які фрагменти коду реалізують обчислення суми елементів головної діагоналі масиву Tabl[1..4, 1..4]? (декілька варіантів відповіді)

варіанти відповідей

Sum := 0; For i := 1 to 4 do Sum := Sum + Tabl[i,1];

Sum := 0; For i := 1 to 4 do Sum := Sum + Tabl[1,і];

Sum := 0; For i := 1 to 4 do

For j := 1 to 4 do if i = j then Sum := Sum + Tabl[i,j];

Sum := 0; For i := 1 to 4 do Sum := Sum + Tabl[i,і];

Запитання 5

Які значення властивостей задані для елемента StringGrid, зображеного на рисунку? (декілька варіантів відповіді)

варіанти відповідей

StringGrid1.FixedCols = 0

StringGrid1.FixedRows = 1

StringGrid1.RowCount = 4

StringGrid1.ColCount = 5

Запитання 6

Назвіть призначення оператора

For j := 1 to 6 begin Max := Tabl [1,j];

For i := 2 to 4 do If Max < Tabl[i, j] Then Max := Tabl[i, j];

B[j] := Max;

end;

варіанти відповідей

Заповнити одновимірний масив В[1..6] значеннями сум стовпців масиву Tabl

Знайти кількість парних елементів у кожному стовпці масиву Tabl

Знайти суму елементів третього рядка масиву Tabl[1..4, 1..6]

Заповнити одновимірний масив В[1..6] значеннями максимальних елементів стовпців масиву Tabl

Запитання 7

За якою формулою обчислено елементи масиву А[1..4, 1..4] ?

варіанти відповідей

A[i,j] = min{i,j}

A[i,j] = i*j

A[i,j] =i + j;

A[i,j] =|i + j|;

Запитання 8

Елементи масиву a[1..3,1..4] мають такі значення (фото)

Визначте, чому дорівнює значення змінної К після виконання оператора присвоєння

К := a[i,j]+a[i,j+1] при і = 3, j = 2

варіанти відповідей

11

7

9

10

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест