Опрацювання електронних таблиць

Додано: 15 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 104 рази
24 запитання
Запитання 1

Найменшим елементом електронної таблиці є:

варіанти відповідей

Діапазон

Аркуш

Комірка

Книга

Запитання 2

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

введення текстової інформації

автоматизація обчислень

створення рисунків

пошук інформації

Запитання 3

Форматування електронної таблиці - це...

варіанти відповідей

внесення змін до вмісту та структури таблиці

зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок

деяка сукупність клітинок аркуша електронної таблиці

Запитання 4

Яка формула ∑ Автосуми правильна?

варіанти відповідей

=СУММ(D2:D8)

СУММ(D2:D8)

=СУММ D2:D8

Запитання 5

Укажіть формули, які можна записати у клітинку FЗ для обчислення середнього арифметичного чисел діапазону клітинок АЗ:ЕЗ в середовищі табличного процесора МS Eхсel.

варіанти відповідей

=(A3+B3+C3+D3+E3)/5

=A3+B3+C3+D3+E3/5

=AVERAGE(А3:Е3)

=AVERAGE(А3:Е3)/5

AVERAGE А3:Е3

Запитання 6

Фільтрування списку - це ...

варіанти відповідей

це процес, у результаті якого для перегляду доступні записи, які задовольняють критерії фільтрації

видалення полів

 видалення записів

розташування його записів у певному порядку

Запитання 7

Які існують види сортування?

(декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

за зростанням

за порядкуванням

за спаданням

за кодуванням

Запитання 8

Статистичні функції - це функції, призначені для...

варіанти відповідей

порівняння значень діапазонів комірок

збільшенню значень діапазонів комірок

аналізу значень діапазонів комірок

копіювання значень діапазонів комірок

Запитання 9

У чому полягає операція сортування даних у таблиці?

варіанти відповідей

Впорядкування за певними ознаками 

Копіювання за певними ознаками 

Вилучення за певними ознаками 

Збереження за певними ознаками

Запитання 10

Виберіть значок "Застосувати фільтр"

варіанти відповідей
Запитання 11

Виберіть значок "Видалити фільтр"

варіанти відповідей
Запитання 12

Укажіть абсолютне посилання на клітинку електронної таблиці.

варіанти відповідей

С1

С$1

$C$1

$C1

Запитання 13

Яке за типом посилання у комірці D5?

варіанти відповідей

абсолютне

відносне

мішане

універсальне

Запитання 14

Які категорії функцій є в Excel?

варіанти відповідей

Фінансові

Точні

Математичні

Статистичні

Логічні

Запитання 15

Який формат має логічна команда ЕСЛИ?

варіанти відповідей

=ЕСЛИ(логічна умова; Дія 1; Дія 2; Дія 3)

=ЕСЛИ(логічна умова; Дія 1; Дія 2)

=ЕСЛИ(логічна умова; Дія 1+ Дія 2)

Запитання 16

208626_1589484686.jpg

Діаграму якого виду зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Стовпчаста

Секторна

Лінійна

Графік

Запитання 17

Посилання на клітинки бувають:

варіанти відповідей

буквено-цифрові, постійні, мішані

цифрові, буквені, мішані

абсолютні, відносні, мішані

незмінні, постійні, цифрові

Запитання 18

Засіб швидкого виділення зі списку набору даних, які відповідають заданим умовам називається

варіанти відповідей

шаблоном

макетом

фільтром

формулою

Запитання 19

Для проведення обчислення у клітинку В10 введено формулу

=А1+А2+А3+А4+А5+А6+А7+А8+А9

Якою формулою можна було б замінити цю?

варіанти відповідей

=SUM(A1:A9)

=MIN(A1:A9)

=SUM(A1;A9)

=SUM(А1+А2+А3+А4+А5+А6+А7+А8+А9)

Запитання 20

Установіть відповідність між назвами функцій електронної таблиці MS Excel та результатом їх застосування:

1. Повертає найбільше значення з набору значень

2. Повертає середнє арифметичне значення аргументів

3. Повертає найменше число у списку значень

4. Сумує всі числа в заданому діапазоні клітинок


а SUM; б MIN; в AVERAGE; г MAХ

варіанти відповідей

1а; 2б; 3в; 4г

1г; 2б; 3а; 4в

1в; 2г; 3б; 4а

1б; 2а; 3г; 4в

1г; 2в; 3б; 4а

Запитання 21

Яка з формул записана НЕ правильно:

варіанти відповідей

=А5*А6

=А4/В7

В3+А9=48

=100-А1

Запитання 22

Який вигляд матиме формула =А5+В5 з клітинки С5 після її копіювання в клітинку D5?

варіанти відповідей

= А5+В5  

=А5+В5+С5 

=В5+С5  

= C5+D5

Запитання 23

Вкажіть правильний запис діапазон клітинок

варіанти відповідей

A1-H5

A1:H5

A1;H5

A1,H5

Запитання 24

Дайте визначення - вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок чи їх діапазонів, функції та знаки арифметичних операцій називається

варіанти відповідей

формула

рівняння

нерівність

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест