опрацювання табличних даних

Додано: 20 листопада
Предмет: Інформатика, 9 клас
32 запитання
Запитання 1

Що таке «електронна таблиця» ЕТ-?

варіанти відповідей

прикладне програмне забезпечення спільного призначення, яке використовується для обробки даних, представлених у табличній формі

таблиця множення, ділення, додавання

електронний рекламний ресурс

діалогова система обробки даних, розташованих у комірках, що утворені на перетині рядків і стовпчиків

Запитання 2

До найпоширеніших табличних процесорів належать: 

варіанти відповідей

Word

Power Point

Supercalc

Excel

Запитання 3

У яких сферах найчастіше застосовують Електронні Таблиці ? Обери кілька правильних відповідей!

варіанти відповідей

в дайджесті

 у бізнесі

 у фінансах

у статистиці

Запитання 4

Документ, який створений за допомогою табличного процесора, називають...?

варіанти відповідей

 діапазоном

 книгою

аркушем

 електронною таблицею

Запитання 5

У клітинках електронної таблиці можуть зберігатися? Обери декілька варіантів!

варіанти відповідей

числа

текст

 папки

файл

малюнок

Запитання 6

Вибери правильно записані адреси клітинок:

варіанти відповідей

AN56

Б12

 А5

 3D

Запитання 7

Вибери значки табличних процесорів? Обери декілька варіантів!

варіанти відповідей
Запитання 8

Яке розширення мають імена файлів створених за допомогою табличного процесора Microsoft Office Excel?

варіанти відповідей

exe

pptx

xlsx

Запитання 9

Сукупність клітинок, яка міститься на перетині одного або декількох стовпців і рядків ?

варіанти відповідей

група рядків

група стовпців

діапазон клітинок

блок схема

Запитання 10

На малюнку зображено складові діаграми. Якою цифрою позначено Область побудови діаграми?


варіанти відповідей

3

4

2

1

5

6

Запитання 11

Вкажи адресу виділеної клітинки у вікні середовища табличного процесора Excel

варіанти відповідей

 B2


  B1


  A2

Запитання 12

Як називається документ, створений в табличному процесорі MS Excel?

(оберіть 1 правильну відповідь)

варіанти відповідей

 Книга

Таблиця

  База даних

Аркуш

Публікація

Запитання 13

Оберіть вид вказівника для зміни ширини стовпця

варіанти відповідей
Запитання 14

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

введення текстової інформації

автоматизація обчислень


створення рисунків


пошук інформації


Запитання 15

Визнач правильну адресу клітинки таблиці

варіанти відповідей

L10@gmail.com


Л10

10L


L10

Запитання 16

Таблиця - це

варіанти відповідей

структурована сукупність даних, розміщених по рядках і стовпцях

структурована сукупність даних, розміщених по рядках

прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних

Запитання 17

Табличний процесор - це

варіанти відповідей

структурована сукупність даних, розміщених по рядках і стовпцях

прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях

структурована сукупність даних, розміщених по рядках

Запитання 18

У якому випадку доцільно застосувати статистичну функцію AVERAGE? 

варіанти відповідей

Підрахунок підсумкової оцінки в шкільному журналі успішності 

Знаходження кількості пропущених уроків у шкільному журналі 

Підрахунок числа комірок певного діапазону, які містять дані 

Обчислення загальної кількості проданого товару 

Запитання 19

Вкажіть на Ім’я функції

варіанти відповідей

1

2

Запитання 20

Вкажіть на Аргументи функції

варіанти відповідей

1

2

Запитання 21

Аргументами функції можуть бути:

варіанти відповідей

числа

тексти

посилання на клітинки та діапазони

інші функції

Запитання 22

Графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур

варіанти відповідей

таблиця

діаграма

текст

формула

презентація

Запитання 23

Вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій

варіанти відповідей

діаграма

таблиця

текст

формула

Запитання 24

Які типи посилань    може містити формула в  Excel ?

варіанти відповідей

Абсолютні, при копіюванні модифікуються, містять знаки $

Відносні, при копіюванні модифікуються, не містять знаків $

Абсолютні, при копіюванні модифікуються, не містять знаків $

Відносні, при копіюванні модифікуються, містять знаки $

Абсолютні, при копіюванні не модифікуються, містять знаки $

Запитання 25

Запис формули в середовищі табличного процесора завжди починається зі знака 

варіанти відповідей

=

+

*

$

Запитання 26

При копіюванні формули

варіанти відповідей

модифікуються

не модифікуються

Запитання 27

Зміна зовнішнього вигляду даних, що відповідають певним умовам - це...

варіанти відповідей

умовне форматування

фільтрація

умовне редагування

сортування

Запитання 28

Що робить умовне форматування?

варіанти відповідей

автоматично змінює формат клітинки на заданий, якщо не виконується задана умова

автоматично змінює формат клітинки на заданий, якщо виконується задана умова

не змінює формат клітинки, якщо виконується задана умова

автоматично змінює формат клітинки, якщо він не був заданий та не виконується умова

Запитання 29

Посилання, яке не модифікується під час копіювання формули, називається ..

варіанти відповідей

абсолютним

мішаним

відносним

математичним

Запитання 30

Що означає запис адреси клітинки A$2 у формулі?

варіанти відповідей

під час копіювання формули за допомогою маркера автозаповнення не змінюється номер рядка

грошовий формат клітинки

адреса клітинки не змінюється під час копіювання формули за допомогою маркера автозаповнення

під час копіювання формули за допомогою маркера автозаповнення не змінюється назва стовпчика

Запитання 31

Оберіть всі можливі абсолютні посилання:

варіанти відповідей

А3

$D$5

F$11

$F$11

$C3

Запитання 32

Вкажіть загальний вигляд логічної функції ЯКЩО:

варіанти відповідей

OR (логічний_вираз; значення_якщо_істина; значення_якщо_хибність)

AND (логічний_вираз; значення_якщо_істина; значення_якщо_хибність)

IF (логічний_вираз; значення_якщо_істина; значення_якщо_хибність)

NOT (логічний_вираз, значення_якщо_істина, значення_якщо_хибність)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест