12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Опрацювання табличних даних

Додано: 1 лютого
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 4 рази
20 запитань
Запитання 1

Основним об’єктом табличного процесора Excel є


варіанти відповідей

документ

електронна книга

файл

Запитання 2

Яке ім'я має комірка, що знаходиться на перетині стовпця AZ і рядка 123?


варіанти відповідей

AZ123

ZA1

ZA123

A123

Запитання 3

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

Автоматизація обчислень

Створення малюнків

Форматування текстової інформації

Подання числової інформації в графічному вигляді

Запитання 4

Яким чином позначаються рядки і стовпці електронної таблиці?


варіанти відповідей

Рядки — арабськими числами, стовпці — римськими числами.


Рядки — арабськими числами, стовпці — латинськими літерами;


Рядки — римськими числами, стовпці — латинськими літерамиЗапитання 5

Які дані можна вводити у клітинки електронної таблиці?


варіанти відповідей

текстові

графічні

числові

формули

Запитання 6

Для відміни останньої дії в Excel використовується така комбінація клавіш....


варіанти відповідей

Ctrl+Z


Ctrl+C


Ctrl+V


Ctrl+Y


Запитання 7

Для копіювання виділеного фрагменту в Excel використовується така комбінація клавіш....


варіанти відповідей

Ctrl+Z

Ctrl+V

Ctrl+A

Ctrl+C

Запитання 8

Що таке діапазон комірок?

варіанти відповідей

Упорядковані за алфавітом комірки з даними 

Імена і адреси комірок, використані у посиланнях 

Дані, якими оперує функція

Сукупність комірок, які можна опрацьовувати як єдине ціле 

Запитання 9

1.    Табличний процесор – це ...

варіанти відповідей

прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях.

програма, яка призначена для роботи з графічними даними онлайн.

прикладна програма, яка призначена для опрацювання текстових даних.

програма для створення та редагування текстових даних та зображень.

Запитання 10

Виберіть програми, які є електронними таблицями:

варіанти відповідей

Microsoft Office Excel;

LibreOffice Calc;

Microsoft Office Word;

Google Таблиці;

Запитання 11

Адреса клітинки складається з:

варіанти відповідей

номера стовпця; 

пароля;

логіна;

номера рядка;

символа @;

Запитання 12

Які з формул можна записати у клітинку В4 для обчислення суми чисел діапазону клітинок В1:ВЗ?

варіанти відповідей

=В1 + В2 + В3    

В1 + В2 + ВЗ = В4

=SUM(B1:B3)   

=В1:ВЗ

Запитання 13

Формула у клітинці електронної таблиці завжди починається зі знаку:

варіанти відповідей

$

-

:

Запитання 14

Вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій...

варіанти відповідей

Діапазон клітинок

Функція

Формула

Посилання на комірку

Запитання 15

Установіть відповідність між назвами функцій електронної таблиці MS Excel та результатом їх застосування:


1. Повертає найбільше значення з набору значень

2. Повертає середнє арифметичне значення аргументів

3. Повертає найменше число у списку значень

4. Сумує всі числа в заданому діапазоні клітинок


а) SUM

б) MIN

в) AVERAGE

г) MAХ

варіанти відповідей

1а; 2б; 3в; 4г

1г; 2б; 3а; 4в

1в; 2г; 3б; 4а

1б; 2а; 3г; 4в

1г; 2в; 3б; 4а

Запитання 16

Внесення змін до вмісту та структури таблиці: заміна, видалення, переміщення, копіювання, вставлення даних, рядків і стовпців, а також внесення змін до інших об’єктів, називається процесом...


варіанти відповідей

форматування ЕТ

редагування ЕТ

маркерування ЕТ

Запитання 17

Про що йдеться?

"має свою адресу, стовпці позначаються латинськими літерами, а рядки цифрами".

варіанти відповідей

Клітинка

Стовбець

Адресний рядок

Файл

Запитання 18

Виберіть можливі способи запуску програми Microsoft Office Excel :

варіанти відповідей

пуск/ усі програми/ Microsoft office/ Microsoft Office Excel 

виклик контекстного меню/ F5

за допомогою ярлика на робочому столі;

виклик контекстного меню/ створити/ аркуш Microsoft Office Excel 

пуск/ усі програми/ Стандартні\ Microsoft office/ Microsoft Office Excel 

Запитання 19

У клітинках електронної таблиці можуть зберігатися...

варіанти відповідей

текстові, числові дані та формули, за допомогою яких виконуються розрахунки.


лише числові дані та формули, за допомогою яких виконуються розрахунки.


текстові, числові дані, за допомогою яких виконуються розрахунки.


Запитання 20

Електронна таблиця – це 

варіанти відповідей

таблиця, яка складається із стовпчиків і клітинки. 

таблиця, яка складається із рядків та стовпчиків на перетині яких розташовуються клітинки. 

таблиця, яка складається із рядків і клітинок. 

це графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест