Орфографія

Додано: 19 липня
Предмет: Українська мова, 7 клас
Тест виконано: 202 рази
12 запитань
Запитання 1

Частку не треба писати разом у варіанті


варіанти відповідей

не/зовсім зрозумілий

не/забутня подорож

не/всі з цим обізнані

зошит не/підписано

Запитання 2

Спрощення у групах приголосних на місці пропуску позначається на письмі в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

блис..нути, улес..ливий, очис..ний, реміс..ник


доблес..ний, якіс..ний, хрес..ний, випус..ний


проїз..ний, хрус..нути, балас..ний, віс..ник

безшелес..но, гіган..ський, виїз..ний, облас..ний


корис..ний, заздріс..но, хворос..няк, тріс..нути

Запитання 3

Без апострофа треба писати всі слова в рядку


варіанти відповідей

моркв..яний, розз..явити, цв..яшок

верб..я, кур..йозний, тьм..яний

дзв..якнути, ін..єкція, різдв..яний

дво..ярусний, Лук..янович, різьб..яр


духм..яний, присв..ята, прим..ятий

Запитання 4

Подвоєне нн треба писати на місці пропуску в усіх словах рядкаваріанти відповідей

свяще..ий, довгожда..ий, безіме..ий


бездога..ий, страше..ий, студе..ий

невблага..ий, орли..ий, ешело..ий

незбагне..ий, моното..ий, безці..ий

Запитання 5

Букву і треба писати на місці обох пропусків у рядку


варіанти відповідей

невідомий інду..зм, дієвий маркет..нг;

еликий еліпсо..д, беззаперечний тр..умф

надміцний т..тан, радіоактивний цез..й

неповторна грац..я, визнаний пр..оритет

Запитання 6

РАЗОМ треба писати всі складні іменники в рядку


варіанти відповідей

екс/чемпіон, зірви/голова, напів/провідник

орг/відділ, учитель/словесник, живо/пис


праце/люб, метео/служба, сімдесяти/річчя

проф/спілка, відео/телефон, 40/метрівка

авто/стоп, багато/тиражка, віце/прем’єр

Запитання 7

Літеру с на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядкаваріанти відповідей

..терти, ..чепитися, ..кинути

..творити, ..класти, ..хибити

..казати, ..цідити, ..хитрувати

..пекти, ..шити, ..формувати

..клеїти, ..простити, ..цілити

Запитання 8

Префікс з- треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

..ціпити, ..палити, ..чинити

..хопити, ..цідити, ..чистити

..садити, ..чепити, ..варити

..сувати, ..пиляти, ..чесати

Запитання 9

Апостроф треба писати на місці обох пропусків у рядку

варіанти відповідей

велике сузір..я, роз..ятрена рана

очікувана прем..єра, духм..яна страва

гарне ім..я, швидкий пор..ятунок

досвідчений різьб..яр, високий бур..ян

Запитання 10

Літеру и на місці одного з пропусків треба писати в слові

варіанти відповідей

м..д..цина

м..т..орит

л..йт..нант

пр..т..ндент

Запитання 11

М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

малесен..кий, по-угорс..кому, базікаєш..


п’ятнадцят..ох, лан..цюг, сіл..ський


радіс..ть, нен..чин, розливаєт..ся

л..лється, їдал..ня, волинс..кий


близ..ко, болгарс..кий, нян..ці

Запитання 12

Правильно написано всі слова в рядку


варіанти відповідей

левада, кишеня, мережево

серпанок, побачиння, палиця

морозиво, марево, метушня

криниця, мерихтіння, шелест

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест