Орфографічна норма

Навчальний тест на закріплення основних орфонрафічних норм

Додано: 16 березня 2019
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 3 рази
12 запитань
Запитання 1

Апостроф пишемо в усіх словах рядка на місці пропуску

варіанти відповідей

розм..якшити, духм..яний, бур..яний

дит..ясла, Мар..яненко, зв..язковий

м..ятний, Задунав..я, мавп..ячий

дев..ятка, від..ємний, Мін..юст

Запитання 2

Знак м'якшення пишемо на місці пропуску в кожному слові рядка

варіанти відповідей

поліс..кий, мален..кий, промін..чик

кіл..кісний, голівон..ці, уман..ський

брин..чати, дон..чин, волин..ський

Гал..чин, держал..це, кол..ори

Запитання 3

Орфографічна помилка є в рядку

варіанти відповідей

дончин, виносься, свіжісінький

баский, вірте, Наталчин

уманський, тонший, боязкий

тьмяний, женьшень, бриньчати

Запитання 4

Літеру и на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

варіанти відповідей

Гр..мм, імб..р, єх..дна

х..пі, тирам..су, капуч..но

єп..скоп, к..нджал, к..пар..с

бургом..стр, пед..кюр, акс..ома

Запитання 5

Помилку допущено в написанні слова

варіанти відповідей

секюриті

дубляж

дезінформація

авеню

Запитання 6

Подвоєння літер на місце пропуску відбувається в кожному слові рядка

варіанти відповідей

кас..а, ан..отація

тон..а, пен..і,

дол..ар, мадон..а,,

ім..іграція, хоб..і

Запитання 7

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

рі(ч/чч)ю, ві(д/дд)ячити, Повол(ж/жж)я

узбі(ч/чч)я, Закавка(з/зз)я, варе(н/нн)ий

свяще(н/нн)ий, возні(с/сс)я, Ви(н/нн)и(ч/чч)ина

Гали(ч/чч)ина, су(д/дд)ею, (с/сс)авець

Запитання 8

Літеру з на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

варіанти відповідей

ро..питати, ..шити, ..чистити

бе..коштовно, ..мити, ..тиснути

..цідити, ..чеплення, не..проста

чере..плічник, ..різ, ..формувати

Запитання 9

Разом треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

сільсько/господарський, агро/бізнес

більш/менш, восьми/тонний

кримсько/татарський, зло/ворожий

жовто/гарячий, українсько/американський

Запитання 10

Спрощення позначається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

облас..ний, проїз..ний, прихвос..ні

пис..нути, кількіс..ний, контрас..ний

боліс..ний, радіс..ний, зап'яс..ний

беззахис..ний, тис..нути, артис..ці

Запитання 11

Правильно написано всі слова рядка

варіанти відповідей

журналістці, агенство, студентський

туристський, проіздний, хвастнути

форпостний, швидкістний, капосний

прихвосні, захисний, хворостняк

Запитання 12

Правильно утворено обидва прикметники в рядку

варіанти відповідей

Норвегія - норвезький, Гадяч - гадячцький

Кривий Ріг - криворіжський, Любич - любицький

Одеса - одеський, Перемишль - перемишльський

Буг - бугський, Кременчук - кременчуцький

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест