18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

орфографія

Додано: 27 червня 2020
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 13 разів
24 запитання
Запитання 1

Укажіть рядок, у якому в словах іншомовного походження на місці крапок потрібний АПОСТРОФ

варіанти відповідей

інтер..єр, Н..ютон

п..юпітр, кал..ян

мар..яж, конферанс..є

миш..як,роз...їхатися

Запитання 2

Літеру с треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

..кісний, ..чорнілий, ..ходити

..фабрикувати, ..повідь, ..тверджувати

....плеснути, ....тулити, ..цідити

..шити, ..крикнути, ..турбований

..середини, ..хвально, ..порожніти

Запитання 3

Літеру е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ш..рокий, вес..лий, буз..на, чуж..на

ч..решня, вел..тень, щ..друвати, пл..кати

бер..зень, дал..на, ч..мний, дел..гувати

ц..ментний, б..нтежний, дир..гент, пер..лаз

дел..гат, смород..на, ч..мдуж, шел..стіти

Запитання 4

Літеру у треба писати на місці пропусків у рядку

варіанти відповідей

знайшла .. шухляді, купив .. Києві, плавала .. воді

була ..фотографа, зайшла .. хвіртку, читати ..голос

їхати .. вагоні, зупинка .. навчанні, десь .. хаті

осінь .. Харкові, бути .. формі, допомогла .. війти

гуляв .. місті, блиск .. очах, добрий ..читель

Запитання 5

Літеру е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

пр..білений, пр..чудовий, пр..довгий

пр..великий, пр..непорочний, пр..стол

пр..старий, пр..багато, пр..кінцевий

пр..важкий, пр..крашений, пр..поганий

пр..велебний, пр..дорожній, пр..тихий

Запитання 6

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

кар..єра, коп..ютер, куп..юра

бар..єр, прем..єра, п..юре

інтер..єр, п..єдестад, мавп..ячий

ф..юзеляж, Монтеск..є, кап..юшон

об..єктив, ар..єргард, ін..єкція

Запитання 7

Літеру і треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

г..рлдянда, лаб..ринт, Т..бет

еск..мос, м..трополія, тр..умф

інц..дент, б..сквіт, аж..отаж

сандв..ч, дез..нфекція, ек..паж

х..мера, коефіц..єнт, диф..рамб

Запитання 8

Повоєння літер не відбувається на місці пропуску в усіх словах рядках

варіанти відповідей

піц..ерія, мот..о, мас..овий

проф..і, спагет..і, ал..егорія

конфет..і, рок..око, пен..і

ем..ігрувати, барок..о, Бон..

Тал..ін.., проф..ес..ія, грип..

Запитання 9

Орфографічний словник...

варіанти відповідей

описує морфеми мови переважно шляхом виділення їх у складах слова

пояснює значення слів

містить перелік слів у їхньому нормативному написанні

словник, що містить у собі інформацію щодо правильної вимови слів

Запитання 10

Вкажіть рядок, у якому всі слова знаходяться в алфавітному порядку

варіанти відповідей

Матуся, майонез, майор, майорить

Майонез, майор, майорить, матуся

Майорить, матуся, майонез, майор

Майонез, матуся, майор, майорить

Запитання 11

Хто створив азбуку?

варіанти відповідей

Іван Франко

Тарас Шевченко

Кирило і Мефодій

Автор невідомий

Запитання 12

Зміни за збігу приголосних відбуваються в усіх словах рядка (спрощення)варіанти відповідей

заздріс..ний, кіс..лявий, доброчес..ний, віс..ник

 пес..ливий, корис..ний, гіган..ський, студен..ський

парубо..ький, воя..чина, пта..тво, безпе..ний

пристрас..ний, благовіс..ний, жаліс..ний, безхитріс..ний

шіс..надцять, гус..нути, капос..ний, щотиж..невий

Запитання 13

Уважно прочитайте речення. Укажіть, які слова використав автор. У сумнівах та ваганнях проминув час, тоді наступила осінь із холодними дощами та негодою.

варіанти відповідей

омоніми

пароніми

синоніми;

антоніми

Запитання 14

У котрих рядках (декілька відповідей) всі слова написано правильно?

варіанти відповідей

цвях, випускний, з-над, час від часу, День шахтаря

кінець кінцем, няньчити, брутто, контрастний, сяк-так

збаразький, туманний, директор, контрастний, більш-менш

голландець, дит’ясла, міссія, дівчина-красуня, сіллю

Запитання 15

Вкажіть рядок слів з літерою ґ

варіанти відповідей

Г (ґ)ерданець, г(ґ) рати, г(ґ) рунтовати, зиг(ґ)заг(ґ)

г(ґ)авеня, г(ґ)арний, г(ґ)удзиковий, г(ґ)уля

г(ґ)егекати, баг(ґ)ато , г(ґ)ратчастий, г(ґ)уральня

г(ґ)елготун, г(ґ)ог(ґ)ель - мог(ґ)ель, г(ґ)речний, г(ґ)ора

аг(ґ)рус, г(ґ)анок, г(ґ)ринджоли, г(ґ)олова

Запитання 16

М’який знак на місці пропуску не пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Батал…йон, ремін…чик, Гор…кий, він…ця.

Кружал…це, граєш…ся, сміют…ся, кобзар… .

Л…лєш, жен…шень, нян…чити, спіл…ник.

Уман…ський, мен…ший, сопіл…ці, кур…йозний

Париз…кий, памороз…, міл…йон, дон…чин.

Запитання 17

12. Апостроф треба писати на місці обох пропусків у рядку

варіанти відповідей

А) велике сузір..я, роз..ятрена рана

Б) очікувана прем..єра, духм..яна страва

В) гарне ім..я, швидкий пор..ятунок

Г) моркв...яний сік, червоний бур..як

Запитання 18

11. М’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку

варіанти відповідей

А) виставковий павіл..йон, шановне пан..ство

Б) громадянс..ка позиція, здаєт..ся в оренду

В) п’ят..сот гривень, перевірка знан..

Г) абсолютна мен..шість, пол..ське посольство

Запитання 19

Оберіть рядок, у якому в усіх словах не потрібно писати знак м"якшення

варіанти відповідей

мистец...кий, сім...десят,ниточ...ці

промін...чик,млин...ці,галуз...ці

біл...ший,ремін...чик,мас...ці

т...мяний,гіс...ть,п"ят...сот

Запитання 20

Оберіть рядок, у якому в усіх словах потрібно писати знак м"якшення

варіанти відповідей

щиріс...ть,людс...кість.облич...

дитин...ці,яблун...ці,карпат...ський

трипіл...ський, турец...кий,урал...ський

слиз...кий, рибал...чин,з"ясуєт...ся

Запитання 21

Оберіть рядок, у якому на місці пропуску потрібно писати літеру З

варіанти відповідей

ро...житися,бе...таланний, ...жовклий

ро...чин, ...питати, бе...коштовний

бе...барвний, ро...цінки, ...класти

...чесати, ...ховати, ...керувати

Запитання 22

Оберіть рядок, у якому на місці пропуску треба писати літеру И

варіанти відповідей

пр...темний, пр...добрий,пр...кидати

пр...красити, пр...нести, пр...брати

пр...думаний, пр...спокійний, пр..кидатися

пр...надійний, пр...сумирний,пр...долинний

Запитання 23

Оберіть рядок,у якому всі слова написані правильно?

варіанти відповідей

віддячити, призвище, примудритися

спалах, прекметник, передбачення

причепити, примудритися,престол

премружений, примчати, розтягти

Запитання 24

Оберіть рядок, у якому в усіх словах треба писати літеру Е

варіанти відповідей

пр...краси, пр...спокійний, пр...землитися

пр...великий, пр...старий, пр...славний

пр...білений, пр...стол, пр...крашений

пр...дорожній, пр...вільний, пр...тихий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест