Органічні молекули живого. Біополімери

Додано: 21 вересня 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 486 разів
12 запитань
Запитання 1

Речовини, що мають скелети з ковалентно зв’язаних атомів Карбону і синтезуються клітинами організмів називаються

варіанти відповідей

біомолекулами

органічними

біополімерами

макробіомолекулами

Запитання 2

Який вміст біомолекул у клітинах?

варіанти відповідей

15%

20%

25%

30%

Запитання 3

Яка основна причина такої різноманітності біомолекул?

варіанти відповідей

відносно невелика молярна маса

властивості Карбону

ковалентні та нековалентні зв'язки

бо це органічні речовини

Запитання 4

Що відносять до малих біомолекул?

варіанти відповідей

амінокислоти

білки

полісахариди

нуклеїнові кислоти

Запитання 5

Укажіть рядок, де вказано лише макробіомолекули.

варіанти відповідей

білки, амінокислоти

жирні кислоти, моносахариди

полісахариди, моносахариди

нуклеїнові кислоти, білки

Запитання 6

Що визначає властивості та поведінку малих біомолекул?

варіанти відповідей

 відносно невеликою молекулярною масою від 100 до 1000 а. о. м.

функціональні групи

знаходження у вільному стані в цитоплазмі клітини

місткість до 30 атомів Карбону

Запитання 7

Малі біомолекули досить часто виконують роль простих сполук, з яких утворюються складні, тобто вони є

варіанти відповідей

біополімерами

біомолекулами

мономерами

органічними сполуками

Запитання 8

З чого утворюються білки?

варіанти відповідей

моносахариди

амінокислоти

полісахариди

нуклеотиди

Запитання 9

Що утворюють нуклеотиди?

варіанти відповідей

білки

полісахариди

вуглеводи

нуклеїнові кислоти

Запитання 10

Укажіть біополімер.

варіанти відповідей

білки

вуглеводи

жири

моносахариди

Запитання 11

Що є унікальною властивістю біополімерів, що і визначає їхні властивості та функції?

варіанти відповідей

різноманітність макромолекул

висока молекулярна маса

утворення певної структури (конформації)

властивості Карбону

Запитання 12

Де розташовуються біополімери?

варіанти відповідей

у вільному стані в цитоплазмі

у ядрі чи у цитоплазмі у прикріпленоиу стані

у ядерці

у клітинних стінках

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест