23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Організм і середовище існування

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 14 разів
24 запитання
Запитання 1

Умови існування тварин і їхні взаємовідносини з навколишнім середовищем вивчає

варіанти відповідей

етологія

біологія

екологія

зоологія

Запитання 2

Сукупність особин виду, які мешкають на певній частині території

варіанти відповідей

підвид

популяція

фауна

 ареал

Запитання 3

Першу ланку в ланцюзі живлення представляють:

варіанти відповідей

руйнівники (редуценти)

споживачі (консументи)

утворювачі (продуценти)

сапротрофи

Запитання 4

Взаємовигідне співіснування: "ти - мені, я - тобі"

варіанти відповідей

конкуренція

хижацтво

мутуалізм

паразитизм

Запитання 5

Боротьба між видами за однакові ресурси: "ти - мене або я - тебе"

варіанти відповідей

квартиранство

конкуренція

паразитизм

мутуалізм

Запитання 6

Форма симбіозу, за якої один вид використовує інший як місце існування, не наносячи йому шкоди: "ти мене використовуєш, а мені байдуже"

варіанти відповідей

мутуалізм

квартиранство

виїдання

паразитизм

Запитання 7

Форма симбіозу, коли один організм живе за рахунок іншого: "я - тебе, а ти не можеш"

варіанти відповідей

мутуалізм

конкуренція

паразитизм

хижацтво

Запитання 8

Вкажи правильну послідовність організмів, які утворюють ланцюг живлення

варіанти відповідей

сокіл-синиця-гусінь метелика- яблуня

сокіл - синиця - яблуня - гусінь метелика

синиця - гусінь метелика - яблуня - сокіл

яблуня - гусінь метелика - синиця - сокіл

Запитання 9

Абіотичний чинник середовища - це

варіанти відповідей

осушення боліт

оранка земель

вологість

рослини

Запитання 10

Укажіть правильну послідовність організмів, які утворюють ланцюг живлення

варіанти відповідей

жито - миша - змія - орел

жито - змія - миша - орел

змія - орел - жито - миша

змія - жито - миша - орел

Запитання 11

Прикладом екосистеми є

варіанти відповідей

стадо оленів

хвойний ліс

зграя вовків

пара лелек

Запитання 12

Укажіть групу екологічних чинників, до якої належить господарська діяльність людини :

варіанти відповідей

абіотичні

біотичні

оптимальні

антропогенні

Запитання 13

Укажіть групу екологічних чинників, до яких належать різні форми взаємодії різних видів організмів:

варіанти відповідей

абіотичні

антропогенні

біотичні

соціальні

Запитання 14

Укажіть документ, до якого заносять види тварин, котрі зникають з нашої планети

варіанти відповідей

Міжнародна Червона книга

Міжнародна Зелена книга

Червона книга України

Чорний список

Запитання 15

Ділянки суходолу та водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову , естетичну цінність і призначені для збереження різноманітності тваринного та рослинного світу це

варіанти відповідей

Природні заповідники

Біосферні заповідники

Національні природні парки

Природоохоронні території

Запитання 16

Бактерії та гриби в екосистемі розкладають мертву органіку і являються:

варіанти відповідей

продуцентами

редуцентами

консументами

Запитання 17

Завершіть ланцюг живлення: 

листя дерева-гусінь-синиця-

варіанти відповідей

шуліка

акула

вовк

ромашка лікарська

Запитання 18

Завершіть ланцюг живлення:

водорості-дафнія-мальок риби-окунь-

варіанти відповідей

чапля

олень

білка

латаття

Запитання 19

Виберіть приклади, що ілюструють вплив на організми антропогенного чинника

варіанти відповідей

 вирубка лісів

зграя шакалів загнала антилопу

браконьєри виловили осетра

кислотні дощі згубно подіяли на врожай

полювання лисиці на зайців

Запитання 20

Живий ( біотичний) компонент екосистеми

варіанти відповідей

продуценти

консументи

 клімат

редуценти

світло

Запитання 21

Виберіть абіотичні чинники

варіанти відповідей

хижаки

освітлення

вологість

температура

популяції

Запитання 22

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Ланцюги живлення-це послідовність організмів, у якій кожний попередній організм є їжею для наступного

Редуценти-руйнівники

Консументи-виробники

Продуценти-споживачі

Запитання 23

З метою охорони природи створено різні види природоохоронних територій:

варіанти відповідей

заповідники

національні парки

пам'ятки пророди

заказники

зоопарки

озера

Запитання 24

Оберіть організми, які належать до продуцентів:

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест