Організм і його властивості . Клітинна будова організмів

Додано: 21 квітня 2020
Предмет: Правознавство, 5 клас
Тест виконано: 228 разів
10 запитань
Запитання 1

Оберіть малюнки із зображенням організмів:

 

варіанти відповідей
Запитання 2

Спільні властивості рослин і тварин:

варіанти відповідей

Живлення;

Дихання;

Активний рух;

Ріст;

Розмноження;

Запитання 3

Живі організми відрізняються від тіл неживої природи тим, що

варіанти відповідей

дихають

мають клітинну будову

здатні до розмноження

всі відповіді правильні

Запитання 4

Укажіть, за якою ознакою укладено такий перелік: ріст, розмноження, подразливість, живлення, дихання:

варіанти відповідей

чинники неживої природи

властивості організмів

фізичні властивості речовин

характеристики рукотворних тіл

Запитання 5

Визначіть збільшувальний прилад, який дозволяє роздивитися клітини живих організмів:

варіанти відповідей

мікроскоп

телескоп

бінокль

лупа

Запитання 6

Організми за будовою бувають

варіанти відповідей

Одноклітинні

Багатоклітинні

Одноклітинні та багатоклітинні

Без клітин

Запитання 7

Будь яке тіло живої природи називаютьваріанти відповідей

клітиною

організмом

речовиною

Запитання 8

Живими організмами є?

варіанти відповідей

рослини

тварини

бактерії

всі відповіді правильні

Запитання 9

Основними частинами клітин рослин, грибів та тварин є:

варіанти відповідей

ядро

цитоплазма

оболонка

всі відповіді правильні

Запитання 10

Завдяки чому на Землі кількість організмів не зменшується?

варіанти відповідей

росту

живленню

розмноженню

розвитку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест