7 клас. тема: Організми й екосистеми

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 290 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть чинник, який належить до абіотичної складової екосистеми.

варіанти відповідей

клімат

споживачі

руйнівники

утворювачі

Запитання 2

Виберіть з переліку організмів того, хто належить да утворювачів?

варіанти відповідей

гусінь

коник

пирій

ящірка

Запитання 3

хто належить до руйнівників?

варіанти відповідей

миша

лисиця

сокіл

бактерії гниття

Запитання 4

Консументом з переліку організмів є:

варіанти відповідей

дощовий черв′як

цвільовий гриб мукор

білка

лишайник

Запитання 5

Вкажіть ланцюг живлення, який складений правильно.

варіанти відповідей

гусінь → синиця → яструб

трава → гусінь → синиця → яструб

яструб → синиця → трава → гусінь

трава → синиця → гусінь→ яструб

Запитання 6

Які за типом живлення організми є продуцентами?

варіанти відповідей

сапротрофи

паразити

автотрофи

гетеротрофи

Запитання 7

Яким чином здійснюється зв′язок між абіотичним та біотичним компонентами екосистеми?

варіанти відповідей

за рахунок формування трофічної сітки

біологічним колообігом речовин

біологічним потоком енергії

завдяки діяльності людини

Запитання 8

Що є основним джерелом енергії для біотичного компоненту екосистеми?

варіанти відповідей

органічні речовини, створені продуцентами

енергія сонячного світла

енергія вітру

тепло, що випромінюється консументами

Запитання 9

Яку роль виконують редуценти в ланцюгах живлення

варіанти відповідей

перетворюють органічні рештки в мінеральні речовини

синтезують органічні речовини з неорганічних

виконують роль споживачів в екосистемі

перетворюють енергію сонця в енергію хімічних речовин

Запитання 10

Яке місце займає людина в ланцюгах живлення?

варіанти відповідей

консумент І порядку

консумент ІІ, ІІІ порядку

продуцент

редуцент

Запитання 11

До чого може призвести зникнення певного виду організмів, як складової біотичної частини екосистеми?

варіанти відповідей

зникнення екосистеми

компенсується зникнення даного виду іншими ланцюгами живлення трофічної сітки

ніяк не вплине на екосистему та її функціонування

зменшення біорізноманіття даного угруповання

Запитання 12

найчастіше основою ланцюга живлення, першою ланкою, можуть бути

варіанти відповідей

личинки комах

хижі тварини

рослиноїдні тварини

рослини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест