Основи цивільного захисту.

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Захист України, 10 клас
Тест виконано: 13 разів
12 запитань
Запитання 1

Цивільний захист - це...

варіанти відповідей

Функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій.

Функція держави, спрямована на захист прав дитини .

Функція держави, спрямована на захист прав споживачів.

Функція держави, спрямована на правовий захист людини

Запитання 2

Що є правовою основою цивільного захисту в Україні?

варіанти відповідей

Кодекс законів про працю

Конституція України

Кодекс Цивільного захисту

Закон України "Про основи національної безпеки України"

Запитання 3

Завданнями Єдиної державної системи цивільного захисту є:

варіанти відповідей

Проведення заходів щодо покращання економічної ситуації в країні

Проведення заходів щодо покращання екологічної ситуації в країні

Забезпечення державної політики в галузі цивільного захисту в мирний час і в особливий період.

Запитання 4

Надзвичайна ситуація – це:

варіанти відповідей

Ситуація,яка виникла через недбалість

Порушення нормальних умов життєдіяльності населення,спричинене різними факторами

Порушення нормальних умов праці

Запитання 5

Надзвичайні ситуації природного характеру, це такі надзвичайні ситуації, які сталися внаслідок ...

варіанти відповідей

Прориву дамби водосховища

Масових заворушень

Землетрусів

Запитання 6

Залежно від характеру походження подій визначені такі види НС:

варіанти відповідей

Техногенного характеру,природного характеру,транспортні аварії,пожежі

Техногенного характеру,природного характеру,соціальні,воєнні

Соціальні,трубопровідні,стихійні лиха.

Запитання 7

НС класифікують:

варіанти відповідей

За характером походження

За ступенем поширення

За розміром людський втрат та матеріальних збитків

Запитання 8

Епідемія коронавірусу COVID-19 відноситься до ...

варіанти відповідей

НС глобального рівня

НС державного рівня

НС регіонального рівня

НС об,єктового рівня

НС місцевого рівня

Запитання 9

Уражаюча дія біологічної зброї ґрунтується на ...

варіанти відповідей

розповсюдженні в навколишньому середовищі отруйних речовин

застосуванні з бойовою метою збудників інфекційних захворювань

радіоактивному забрудненні місцевості

Запитання 10

Основним уражальним чинником нейтронної зброї є:

варіанти відповідей

Ударна хвиля

Електромагнітний імпульс

 Проникаюча радіація

Радіоактивне забруднення місцевості

Запитання 11

Проникаюча радіація ядерного вибуху, це ..

варіанти відповідей

потужний електромагнітний потік, що виникає в момент вибуху

область видимого світла, що виникає в момент вибуху

потік гамма-променів і нейтронів, що виникає в момент вибуху

область різкого стискання повітря, чи іншого середовища, в якому стався вибух, яка розповсюджується і всі сторони від його центру

Запитання 12

Яка з вказаних речовин використовується як хімічна зброя масового ураження? 

варіанти відповідей

Етанол

Чадний газ

Синильна кислота

Адамсит

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест