Основи практичної астрономії. Розділ 1

Додано: 14 квітня 2021
Предмет: Астрономія, 11 клас
Тест виконано: 120 разів
16 запитань
Запитання 1

Миколай Коперник правильно вважав, що …

варіанти відповідей

Сонце обертається навколо Землі

навколо Землі обертається зоряне небо

Земля перебуває в центрі Всесвіту

Земля обертається навколо Сонця 

Запитання 2

Причиною зміни дня і ночі є …

варіанти відповідей

нахил земної осі до площини земної орбіти

рух Сонця по екліптиці

обертання Землі навколо своєї осі 

обертання Землі навколо Сонця

Запитання 3

Яку кількість сузір'їв проходить Сонце протягом року?

варіанти відповідей

11

12

13

14

Запитання 4

Як формулюється І закон Кеплера?

варіанти відповідей


Планети обертаються по еліпсах, в одному з фокусів яких є Сонце 

Радіус-вектор планети (лінія, що сполучає центр Сонця з центром планети) за однакові інтервали часу описує рівні площі

Планети рівномірно рухаються по строго колових орбітах, в одному з фокусів яких є Сонце

Квадрати сидеричних періодів обертання двох плане відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт

Запитання 5

Як формулюється ІІ закон Кеплера?

варіанти відповідей

Під дією тяжіння одне небесне тіло рухається в ролі тяжіння іншого небесного тіла по одному з конічних перерізів - еліпсу, колу, параболі, гіперболі

Радіус-вектор планети (лінія, що сполучає центр Сонця з центром планети) за однакові інтервали часу описує рівні площі

 Квадрати сидеричних періодів обертання двох плане відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт

Планети обертаються по еліпсах, в одному з фокусів яких є Сонце

Запитання 6

Як формулюється ІІІ закон Кеплера?

варіанти відповідей

Під дією тяжіння одне небесне тіло рухається в ролі тяжіння іншого небесного тіла по одному з конічних перерізів - еліпсу, колу, параболі, гіперболі

Два тіла притягуються одне до одного із силою, пропорційною добутку мас ціх тіл і обернено пропорційно квадрату відстані між ними

Планети рівномірно рухаються по строго колових орбітах, в одному з фокусів яких є Сонце

 Квадрати сидеричних періодів обертання двох планет відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт

Запитання 7

Що розуміють під горизонтальним паралаксом?

варіанти відповідей

Кут між двома точками на меридіані

Кутовий радіус світила

Довжина дуги меридіана 

Кут, під яким зі світила видно радіус Землі, перпендикулярний до променя зору.

Запитання 8

Однією з найважливіших характеристик небесного тіла є його маса. Який закон дає змогу визначити масу небесних тіл, у тому числі і масу Землі?

варіанти відповідей

Закон всесвітнього тяжіння

ІІ закон Кеплера

І закон Кеплера

ІІІ закон Кеплера

Запитання 9

Цьому вченому вдалося вивести закони руху планет, які зіграли велику роль у розвитку знань про будову Сонячної системи

варіанти відповідей

Йоганн Кеплер 

Йозеф Фраунгофер

Галілео Галілей

Миколай Коперник

Запитання 10

Одна астрономічна одиниця становить середню відстань ...

варіанти відповідей

від Сонця до Нептуна

від Сонця до Меркурія

від Сонця до Землі 

від Землі до Нептуна

Запитання 11

Небесна сфера - це .....

варіанти відповідей

уявна сфера довільного радіуса, на яку проєктується зображення поверхні Землі

шар атмосфери

найвищий шар атмосфери Землі

уявна сфера довільного радіуса, на яку проєктуються небесні тіла 

Запитання 12

Кількість світла, що потрапляє в очі від зорі, визначає ....

варіанти відповідей

астрономічна одиниця

видима зоряна величина

абсолютна зоряна величина

Запитання 13

Наука, що вивчає будову, розвиток небесних тіл та їх взаємодію

варіанти відповідей

Астрологія

Космогонія

Астрономія

Астрофізика

Запитання 14

У центрі геліоцентричної системи світу знаходиться

варіанти відповідей

Місяць

Земля

Зорі

Сонце

Запитання 15

Планети навколо Сонця рухаються по …

варіанти відповідей

колах

кругах

еліпсах

параболах

Запитання 16

Коли починається астрономічна зима?

варіанти відповідей

1 -3 грудня

31 грудня

21-22 грудня 

1 січня

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест