1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Основи програмування Pascal

Додано: 25 березня 2020
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 16 разів
12 запитань
Запитання 1

Яка з команд мови програмування Pascal призначена для виведення даних?

варіанти відповідей

read

begin

write

procedure

Запитання 2

Яка з команд мови програмування Pascal призначена для введення даних?

варіанти відповідей

 procedure

 begin

write

 read

Запитання 3

Які знаки математичних дій використовуються у записі арифметичного виразу ?

варіанти відповідей

+ - * :

/ - +

+ *

- + ⸱ /

Запитання 4

Якого значення набуде змінна А після обчислення виразу A:= 8 + 4 * 2 – 3?

варіанти відповідей

13

11

21

12

Запитання 5

Яке призначення команди begin?

варіанти відповідей

файл

початок

перейти до

функція

Запитання 6

Умова: Дано два дійсних числа a та b. Обчислити їх суму.

Вкажіть правильний варіант розв'язання задачі.

варіанти відповідей

var a, b, s : real;

begin

    writeln  (a,b);

    s:=a+b;

    read ('a+b=', s);

end.

var a, b : real

begin

    read (a,b);

    s:=a+b;

     writeln (s);

end.

var a, b, s : real;

begin

    read (a,b);

    s:=a+b;

     writeln ('a+b=', s);

end.

begin

    writeln  (a,b);

    s:=a+b;

    read ('a+b=', s);

end.

Запитання 7

Обчислювальні процеси, що виконуються за заданим алгоритмом, поділяють на три основні види:

варіанти відповідей

лінійні; розгалужені; циклічні. 

лінійні; вихідні; циклічні. 

вхідні; розгалужені; вихідні. 

лінійні; вхідні; вихідні. 

Запитання 8

Обчислювальний процес називається розгалуженим, якщо ...

варіанти відповідей

для здобуття кінцевого результату передбачається вибір декількох можливих напрямів обчислень залежно від результату перевірки деякої умови. 

для здобуття кінцевого результату передбачається вибір одного з кількох можливих напрямів обчислень залежно від результату перевірки деякої умови. 

для здобуття кінцевого результату передбачається вибір усіх можливих напрямів обчислень залежно від результату перевірки деякої умови. 

Запитання 9

У мові програмування Паскаль неповній формі умовного оператора відповідає конструкція ...

варіанти відповідей

 if <умова> then <оператор>; 

 if <оператор> then <умова>; 

 if <вхідні дані> then <оператор>; 

Запитання 10

Логічний вираз  — це 

варіанти відповідей

засіб запису умов для знаходження потрібних даних. 

засіб запису умов для видалення потрібних даних. 

засіб запису умов для редагування потрібних даних. 

Запитання 11

З якою метою можна використовувати дану програму?


Var a, b: real;

Begin

Writeln('введіть два числа ');

Readln(a,b);

If a>b Then writeln

(‘максимальне', a)

Else writeln (‘максимальне', b);


варіанти відповідей

Визначення максимального з 2-х чисел

Визначення 2-х чисел

Пошук 2-х чисел

Запитання 12

Для чого використовують команду else? 

варіанти відповідей

 використовується для розгалуження процесу обчислень на два напрямки

 використовується для закінчення програми

такої команди не існує

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест