22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Основи роботи в середовищі Scilab. Розв’язування задач.

Додано: 12 січня
Предмет: Інформатика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Під час сеансу роботи в середовищі Scilab користувач вводить команди і отримує результати у вікні:

варіанти відповідей

Перегляд змінних 

Перегляд файлів 

Консоль 

Журнал команд 

Запитання 2

У командному вікні набрано рядoк:

-->a=25.3, b=65, c="text", d=%T

Яка інформація відображена у вікні Перегляд змінних?

варіанти відповідей
Запитання 3

Вектор у Scilab — це:

варіанти відповідей

сукупність числових значень 

 двовимірний масив однотипних елементів 

одновимірний масив одного типу даних 

величина, що характеризується числовим значенням і напрямком 

Запитання 4

Якою командою створено вектор a, якщо його елементи набувають значень:

a = 2. 2.5 3. 3.5 4. ?

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

-->а = [2. 2.5 3. 3.5 4.] 

-->а = 2, 2.5, 3, 3.5, 4 

-->a=2:0.5:5  

 -->a=2:0.5:4  

Запитання 5

Які з перелічених вбудованих функцій Scilab призначені для статистичного опрацювання даних?

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

strange(x)  

 factor(x) 

primes(х) 

stdev(х) 

Запитання 6

Який вигляд має поліном p, якщо його коефіцієнти задані у функції poly() у такий спосіб:

--> p=poly([0 3 -1 2],'x','c')


варіанти відповідей

3 – x + 2x 

3x3 – x2 + 2 

 3x2 – x + 2 

3x – x2 + 2x

Запитання 7

Який результат буде виведено після виконання послідовності команд:

-->p=poly([1 -5],'x','c');

-->R=roots(p)


варіанти відповідей

1 – 5x 

 2 

 0.2 

 5 

Запитання 8

Який результат буде виведено після виконання послідовності команд:

-->p=poly([1 -5],'x','c');

-->horner(p,[2.6 5 4])


варіанти відповідей

 ans = – 9. – 9. – 19

 ans = – 12. – 24. – 19

ans = – 4. – 9. – 19

ans = – 9. – 24. –19

Запитання 9

Які твердження є істинними?

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Файли з розширенням *.sci можуть зберігати в собі тільки програмовані функції 

Зберегти у файлі можна тільки ділянки коду, що створені у вбудованому редакторі Scinotes 

 Файли сценаріїв мають розширення *.sce і можуть зберігати в собі програмовані функції і виконувані ділянки коду  

Ділянки коду, що створені в поточній сесії, можна зберігати у файлах із розширенням *.sce 

Запитання 10

Яка функція відповідає за побудову графіка в Scilab?

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

plot (x, y) 

optim(cst,x) 

plot3D (x, y)  

contour (x, y, gr, nz ) 

Запитання 11

Яка функція призначена для знаходження значення мінімуму функції в Scilab?

варіанти відповідей

g= numderivative(fmin,x) 

function [f,g, ind]= cst (x, ind) 

 [fmin,xmin]=optim(cst,x0) 

 function f = fmin (x) 

Запитання 12

Аргумент функції plot (x, y) можна задати в такий спосіб:

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

x=[-3 -2 -1 0 1 2 3] 

 x = fsolve(-1, f) 

 х = -5:0.1:1 

 x=poly([1 -5],'x','c') 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест