Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних

Додано: 17 листопада 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 6 разів
12 запитань
Запитання 1

Інформаційна модель, що реалізована і досліджується з використанням комп’ютерних програм називається

варіанти відповідей

Комп’ютерна модель

Інформаційна модель

Математична модель

Програмна модель

Запитання 2

Яке з чисел буде медіаною ряду даних:

5    25    10    30    15

варіанти відповідей

25

10

30

17

Запитання 3

Яке з чисел буде модою ряду даних:

3    5    4    3    2

варіанти відповідей

3

5

4

2

1

Запитання 4

Яке з чисел буде середнім арифметичним ряду даних:

10    15    25    30

варіанти відповідей

20

15

25

10

30

Запитання 5

Значення, яке поділяє упорядкований ряд даних на дві рівні частини називається

варіанти відповідей

медіана

стандартне відхилення

мода

середнє арифметичне

обсяг вибірки

Запитання 6

Що називають вибіркою ?

варіанти відповідей

Множину об’єктів, вибраних з генеральної сукупності.

Підмножина величин, вибраних за допомогою визначеноі діі з множини для участі в дослідженні.

Множина об'єктів або подій, вибраних за допомогою визначеноі процедури з підмножини для участі в дослідженні

Множина об'єктів або подій, вибраних для дослідження, .

Запитання 7

Що називають розмахом вибірки ?

варіанти відповідей

Сума між найбільшим та найменшим із сукупності числових значень.

Різниця між числовими значеннями вибірки.

Різниця між найбільшим та найменшим із сукупності числових значень.

Найбільше та найменше значення вибірки.

Запитання 8

Консолідація — це:

варіанти відповідей

статистичний аналіз даних 

об'єднання значень із декількох діапазонів даних  

обчислення загальних підсумків 

графічне подання даних 

Запитання 9

Середнє арифметичне значення будь-якого ряду можна знайти за допомогою наступної функції

варіанти відповідей

AVERAGE

STEDEV.P

STDEV.P

SECOR

Запитання 10

Статистика поділяється на

варіанти відповідей

математична

прикладна

актуальна

інформаційна

Запитання 11

Множину об’єктів, що є предметом статистичного дослідження, називають

варіанти відповідей

генеральною сукупністю

основною сукупністю

вибраною сукупністю

головною сукупністю

Запитання 12

Відхилення вибіркової сукупності за певними характеристиками від генеральної сукупності - це

варіанти відповідей

Помилка репрезентативності 

Помилка вибірки

Помилка організації

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест