Основи теорії держави і права

Додано: 1 листопада 2020
Предмет: Правознавство, 9 клас
Тест виконано: 5 разів
12 запитань
Запитання 1

За формою державного правління всі держави поділяються на.... (2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

монархія

республіка

федерація

конфедерація

імперія

Запитання 2

Як називається режим, коли влада знаходиться в руках однієї особи і управління здійснюється переважно шляхом віддання команд?

варіанти відповідей

тоталітаризм

деспотія

демократія

монархія

авторитаризм

Запитання 3

Як називається форма державного устрою, коли одній державї належать інші держави або їх окремі частини (приєднані насильницьким шляхом)?

варіанти відповідей

федерація

конфедерація

імперія

республіка

Запитання 4

Республіка може бути ... (3 правильні відповіді).

варіанти відповідей

президентська

федеративна

змішана

парламентська

монархічна

Запитання 5

Система права, апарат публічної влади, суверенітет, апарат примусу – це ознаки…

варіанти відповідей

Системи законодавства

Держави

Соціальних норм

Імперії

Запитання 6

Форма правління, за якої державна влада зосереджена повністю або частково в руках однієї особи, не залежить від волі населення і, як правило, є спадковою – це…

варіанти відповідей

Федерація

Монархія

Авторитарна держава

Республіка

Запитання 7

За формою державного режиму держави можуть бути...

варіанти відповідей

А.Демократичні й антидемократичні.

Б.Анархії й монархії.

В.Прості й складні.

Запитання 8

Що НЕ є ознакою права

варіанти відповідей

системність

правила, які встановлює група людей

установлення виключно державою

підтримання державою

формальна визначеність

загальна обов'язковість

Запитання 9

Якою державою за політичним режимом є Україна?

(одна правильна відповідь)

варіанти відповідей

Монархічна

Президентська

Демократична

Авторитарна

Тоталітарна

Запитання 10

Про який вид соціальних норм йдеться:

На день народження друзям слід дарувати дарунки

варіанти відповідей

Зичаї і традиції

Норми моралі

Норми права

Корпоративні норми

Запитання 11

Про який вид соціальних норм йдеться:

Католицькі священники повинні дотримуватись целібату

варіанти відповідей

Норми права

Корпоративні норми

Екологічні норми

Норми моралі

Релігійні норми

Запитання 12

Про який вид соціальних норм йдеться:

За статутом Спілки афганців до організації мають право вступати особи, зо несли військову службу у складі обмеженого військового контингенту в Афганістані

варіанти відповідей

Норми права

Норми моралі

Корпоративні норми

Релігійні норми

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест