Основи теорії інформації

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 8 разів
10 запитань
Запитання 1

До основних понять інформатики належать:

варіанти відповідей

інформація

повідомлення

дані

дати

алгорітм

Запитання 2

Форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки предметів і явищ - це:

варіанти відповідей

термін


інформація

атрибут

поняття

Запитання 3

Процеси, що здійснюються над повідомленями, називаються:

варіанти відповідей

інформаційні процеси

інформаційні технології

обміном інформацією

обміном повідомленями

Запитання 4

Суттєва, невід'ємна властивість предмета або явища - це:

варіанти відповідей

поняття

атрибут

термін

інформація

Запитання 5

Які існують підходи до пояснення основних понять інформатики

варіанти відповідей

атрибутивний підхід

традиційний підхід

філософський підхід

математичний підхід

інформаційний підхід

Запитання 6

Слово, словосполучення, символи, що описують поняття - це:

варіанти відповідей

атрибут

повідомлення

термін

дані

Запитання 7

Інформаційна система має:

варіанти відповідей

2 складові

3 складові

4 складові

8 складових

Запитання 8

Комплекс програм, які забеспечують реалізацію інформаційних процесів пристроями інформаційної системи - це:

варіанти відповідей

інформаційна складова

програмна складова

апаратна складова

спеціальна складова

Запитання 9

Повідомлення, які подано у вигляді, зручному для зберігання, передавання та опрацювання - це:

варіанти відповідей

файли

дані

терміни

атрибути

Запитання 10

Деякі сигнали чи послідовності сигналів, які сприймаються людиною через органи чуття - це:

варіанти відповідей

дані

повідомлення

поняття

інформація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест