Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти

Додано: 23 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 667 разів
18 запитань
Запитання 1

Клітинні організми - це:

варіанти відповідей

пріони

віруси

бактерії

віроїди

Запитання 2

Прокаріоти - це:

варіанти відповідей

пріони

віруси

водорості

бактерії

Запитання 3

Основними ознаками тварин є:


варіанти відповідей

живляться гетеротрофно

наявність ембріонального розвитку

здатні до активного руху

оболонки клітин містять хітин

клітини мають вакуолі

 здатність до фотосинтезу

відсутність твердої клітинної оболонки у клітинах

Запитання 4

Зазначте органели, спільні для клітин прокаріотів та еукаріотів:

варіанти відповідей

мітохондрії

ендоплазматична сітка

рибосоми

ядро

Запитання 5

У чому проявляється подібність процесів життєдіяльності грибів і тварин?

варіанти відповідей

всмоктують мінеральні речовини поверхнею гіф

ведуть нерухомий спосіб життя і розселяються за допомогою спор

живляться готовими органічними речовинами 

 ростуть протягом усього життя

Запитання 6

Організми, яким властивий автотрофний спосіб живлення:

варіанти відповідей

Бурі водорості

Білий гриб

Амеба звичайна

Хвощ польовий

Ціанобактерії

Орхідеї

Запитання 7

Рослинний організм відрізняється від тваринного:

варіанти відповідей

наявністю клітинної стінки

відсутністю ядра в клітині

здатністю до гетеротрофного живлення

здатністю більшості представників до активного руху в просторі

Запитання 8

До складу клітини рослин входить клітинна стінка з (1) та запасні включення з (2):

варіанти відповідей

1. крохмалю, 2. целюлози

1. хітину, 2. целюлози

1. целюлози, 2. крохмалю

1. муреїну, 2. крохмалю

Запитання 9

Еукаріоти відрізняються від прокаріотів тим, що: 

варіанти відповідей

їхні клітини містять рибосоми

 вони є виключно аеробними організмами

їхні клітини мають зовнішню мембрану

містять ядро

Запитання 10

Позначте функцію, яку виконують спори бактерій:

варіанти відповідей

статевого розмноження

поширення та виживання

трофічні

безстатевого розмноження

Запитання 11

Тіло лишайника складається з:

варіанти відповідей

водорості та папороті

водорості та гриба

водорості та моху

моху та гриба

Запитання 12

Нижчі рослини - це:

варіанти відповідей

Мохи

Гриби

Папороті

Водорості

Запитання 13

Гриби живляться ... 

варіанти відповідей

автотрофно

гетеротрофно

сапротрофно

паразитично

Запитання 14

Гриби, як і рослини:

варіанти відповідей

є автотрофними організмами

мають клітинну будову

ростуть все життя

всмоктують воду з грунту

живляться готовими органічними речовинами

містять в клітинах хлоропласти

Запитання 15

Встановіть відповідність між одноклітинним організмом та групою живих організмів, до якої він відноситься.

а) хлорела

б) туберкульозна паличка

в) амеба протей

г) інфузорія-туфелька

д) дріжджі

е) стрептококи

є) хламідомонада

варіанти відповідей

Бактерії - б, в

Рослини - а, є

Тварини - е, г

Гриби - д

Бактерії - б, е

Рослини - а, є

Тварини - в, г

Гриби - д

Бактерії - в, д

Рослини - а, є

Тварини - б, г

Гриби - е

Бактерії - а, б

Рослини - в

Тварини - г, д

Гриби - е, є


Запитання 16

Встановіть відповідність між ознакою організмів та царством, для якого ця ознака характерна:

а) автотрофи

б) є вакуолі з клітинним соком

в) клітинна стінка відсутня

г) мають в клітинах пластиди

д) більшість здатні до пересування

е) переважно є гетеротрофами

варіанти відповідей

Рослини - а, в, д

Тварини - б, г, е

Рослини - а, б, в

Тварини - г, д, е

Рослини - а, б, г

Тварини - в, д, е

Рослини - г, д, е

Тварини - а, б, в

Запитання 17

Яка ознака відрізняє архей від бактерій?

варіанти відповідей

клітинна мембрана

наявність інтронів

тип живлення

цитоплазма

Запитання 18

Виберіть способи розмноження, характерні для архей та бактерій;

варіанти відповідей

поділ навпіл

множинний поділ

брунькування

фрагментація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест