Мови програмування. Класифікація. Основні поняття

Додано: 27 листопада 2019
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 43 рази
12 запитань
Запитання 1

До універсальних мов програмування належать мови:

варіанти відповідей

JavaScript

HTML

Delphi

Pascal

Запитання 2

За якими ознаками класифікують мови програмування?

варіанти відповідей

За системою числення

За галуззю застосування

За орієнтацією на клас задач

За принципами програмування

Запитання 3

Назвіть складові мови програмування:

варіанти відповідей

Граматика

Алфавіт

Синтаксис

Семантика

Ключові слова

Запитання 4

Що не входить в алфавіт мови програмування?

варіанти відповідей

лексеми

коментарі

знаки пунктуації

літери кирилиці

спеціальні символи, що використовуються для конструювання знаків операцій

Запитання 5

Типи даних з плаваючою комою (дійсні типи):

варіанти відповідей

long double

unsigned char

double

float

enum

Запитання 6

В C++ основні цілочисельні типи даних:

варіанти відповідей

unsigned long (unsigned long int)

short int

int

int long

long (long int)

Запитання 7

Як у програмі описати змінну з іменем x цілого типу?


варіанти відповідей

int x;

char x;

int x[10]

bool x;

Запитання 8

Оберіть правильні описи змінних, які приймають значення з плаваючою комою

варіанти відповідей

long double ld;

double d;

float f;

float f = -9928.45;

double z[9.8]

Запитання 9

Яким чином здійснюється ініціалізація змінних числових типів?

варіанти відповідей

int d = 28;

float z = (float)2.85;

char c = 'k';

double r = -8.559;

String ^s = "Hello!";

Запитання 10

Процедурними мовами програмування називають мови, у яких...

варіанти відповідей

описується послідовність зміни стану комп’ютера

використовуються різні типи даних

застосовуються процедури

застосовуються процедури і функції

Запитання 11

У мові С++ для виділення блоків команд використовуються:

Позначте одну правильну відповідь

варіанти відповідей

конструкція begin…end

відсутні спеціальні засоби

фігурні дужки 

квадратні дужки

слеші

Запитання 12

Середовище програмування містить:

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

компілятор

інструкції

налагоджувач

редактор зв’язків

текстовий редактор

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест