21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Основні процеси життєдіяльності квіткової рослини

Додано: 30 листопада 2020
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 1 раз
14 запитань
Запитання 1

1. Кожній рослині властивий ...

варіанти відповідей

А. Ріст і розвиток

Б. Повітряне живлення

В. Підсімядольне коліно

Г. Немає правильної відповіді

Запитання 2

2. Живлення у рослин поділяється на...

варіанти відповідей

А. Гетеротрофне

Б. Автотрофне

В. Мінеральне та повітряне

Г. Міксотрофне

Запитання 3

3. Мінеральне живлення виконують...

варіанти відповідей

А. Листки

Б. Пагони

В. Стебла

Г. Корені

Запитання 4

4. У найбільшій кількості рослина поглинає сполуки...

варіанти відповідей

А. Нітрогену, Фосфору і Калію

Б. Калію, Феруму і Магнію

В. Фосфору, Кальцію і Феруму

Г. Всі варіанти правильні

Запитання 5

5. Особливо важливими для рослини є сполуки...

варіанти відповідей

А. Феруму

Б.Нітрогену

В. Магнію

Г. Калію

Запитання 6

6. У великій кількості рослина поглинає...

варіанти відповідей

А. Ферум і Магній

Б. Фосфор і Калій

В. Кальцій і Ферум

Г. Калій і Кальцій

Запитання 7

7. Добрива бувають...

варіанти відповідей

А. Мінеральні та органічні

Б. Мінеральні та повітряні

В. Органічні та вуглекислі

Г. Немає правильної відповіді

Запитання 8

8. До органічних добрив належать...

варіанти відповідей

А. Аміачна та калійна селітра

Б. Гній, перегній

В. Перегній та суперфосфати

Г. Немає правильної відповіді

Запитання 9

9. До мінеральних добрив належать...

варіанти відповідей

А. Перегній, гній

Б. Гній та суперфосфати

В. Калійна селітра та суперфосфати

Г. Всі відповіді вірні

Запитання 10

10. Повітряне живлення рослина отримує за допомогою...

варіанти відповідей

А. Листків

Б. Кореня

В. Пагона

Г. Немає правильної відповіді

Запитання 11

11. Фотосинтез відбувається за ...

варіанти відповідей

А. Відсутності сонячного світла

Б. Наявності сонячного світла

В. Допомогою мінерального живлення

Г. Допомогою випаровування води

Запитання 12

12. Випаровування води - це...

варіанти відповідей

А. Виділення води з рослини у газуватому стані

Б. Виділення вуглекислого газу

В. Поглинання повітря

Г. Немає правильної відповіді

Запитання 13

13. Найбільш інтенсивно здійснюють газообмін і випаровування води...

варіанти відповідей

А. Пагін

Б. Стебло

В. Листки

Г. Всі відповіді вірні

Запитання 14

14. Вегетативними органами рослини є...

варіанти відповідей

А. Корінь і пагін

Б. Корінь і стебло

В. Корінь і листки

Г. Всі відповіді вірні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест