Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Основні розділи біології.

Додано: 29 квітня 2019
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 332 рази
12 запитань
Запитання 1

Розділ про вивчення тварин називається...

варіанти відповідей

ботаніка

мікологія

зоологія

вірусологія

Запитання 2

Наука про гриби це ....

варіанти відповідей

вірусологія

ботаніка

зоологія

мікологія

Запитання 3

Наука про неклітинне життя це ...

варіанти відповідей

ботаніка

вірусологія

генетика

мікологія

Запитання 4

Сполучна ланка між хімією і біологією називається...

варіанти відповідей

біологія

біофізика

біохімія

цитологія

Запитання 5

Наука про рослини ...

варіанти відповідей

зологія

ботаніка

мікологія

біологія

Запитання 6

Клітини вивчає ...

варіанти відповідей

морфологія

анатомія

гістологія

цитологія

Запитання 7

Гістологія це наука про...

варіанти відповідей

клітини

тварини

тканини і органи

молекули

Запитання 8

Наука про спадковість і мінливість ознак організмів, методи управління ними та організацію спадкового матеріалу це ...

варіанти відповідей

генетика

морфологія

фізіологія

анатомія

Запитання 9

Наука про форму, будову організму та окремих його органів чи систем, це ...

варіанти відповідей

цитологія

морфологія

анатомія

генетика

Запитання 10

Наука, яка вивчає відносини організмів (особин, популяцій, біоценозів і т.п.) між собою та з навколишньою неорганічною природою, загальні закони функціонування екосистем різного ієрархічного рівня, середовище мешкання живих істот (включаючи людину), це...

варіанти відповідей

біологія

зоологія

екологія

морфологія

Запитання 11

Галузь наукової та практичної діяльності, що вивчає нормальні та патологічні процеси в організмі людини, різноманітні захворювання, патологічні стани, методи їх лікування, запобігання та зміцнення здоров'я людини, це...

варіанти відповідей

генетика

цитологія

морфологія

медицина

Запитання 12

Комплекс заходів із збереження, раціонального використання і відновлення природних ресурсів Землі, це ...

варіанти відповідей

екологія

охорона природи

біологія

ботаніка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест