5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Освічений абсолютизм

Додано: 6 квітня
Предмет: Всесвітня історія, 8 клас
Тест виконано: 1100 разів
27 запитань
Запитання 1

Назвіть країни, де правила "освічені монархи":

варіанти відповідей

Франція

Англія

Пруссія

Австрія

Росія

Іспанія

Запитання 2

Кому, за прагматичною санкцією, перейшов австрійській престол після Карла VІ?

варіанти відповідей

А Йосифу ІІ

Б Фрідріху ІІ

В Марії-Терезії

Запитання 3

Яка цариця у 1783 р. поширила кріпосне право на Лівобережну Україну і Слобожанщину?

варіанти відповідей

А Катерина ІІ

Б Єлизавета І

В Марія-Терезія

Запитання 4

Встановіть послідовність подій:

А - початок Семилітньої війни;

Б - Вестфальський мир;

В - початок правління Екатерини ІІ;

Г - початок правління Марії Терезії.

варіанти відповідей

1А; 2В; 3Г; 4Б.

1Б; 2Г; 3А; 4В.

1Г; 2В; 3Б; 4А.

1В; 2А; 3Б; 4Г.

Запитання 5

Вкажіть положення, що стосуються правління Катерини ІІ (чотири правильні відповіді)


варіанти відповідей

Скликання Уложеної комісії, що мала прийняти новий кодекс законів Російської імперії

Запровадження "Табелю про ранги", який регулював призначення на державні посади

Прийшла до влади в результата палацового перевороту

Столиця імперії була перенесена до Санкт-Петербургу

Секуляризація церковних земель і передача їх у державну власність

Ліквідація Гетьманщини

Відкрито Московський університет

Запитання 6

Позначте наслідки реформ цієй монаршої особи:

варіанти відповідей

втрата Закарпаття

розпад Австрійської імперії

рух невдоволених владою

збереження імперії як багатонаціональної держави

початок революції

Запитання 7

Установи відповідність між поняттями та визначеннями.

1. Абсолютизм

2. Протекціонізм

3. Меркантилізм

4. Протекторат

 

А Економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки, сприяння розвитку власної промисловості й торгівлі

Б Форма здійснення одноосібної влади в централізованій державі, за якої монарх править, спираючись переважно на дворянство та має необмежену владу.

В Форма залежності однієї держави від іншої або суспільства від якоїсь особи (чи іншої держави), коли основні питання суспільно-політичного життя регулює покровитель.   

Г Економічна політика доби становлення капіталізму, яка характеризувалася активним втручанням держави в господарське життя, стимулюванням зовнішньої торгівлі, колоніальними пограбуваннями і торговельними війнами.

варіанти відповідей

 1В, 2А, 3Г, 4Б

 1Б, 2А, 3Г, 4В

 1В, 2Г, 3А, 4Б

1Б, 2Г, 3А, 4В

Запитання 8

Серед перерахованих реформ знайдіть ті, що належали Йосифу ІІ

варіанти відповідей

обмеження привілеїв знаті духовенства

впровадження віротерпімості

заборона української мови

скасування кріпосного права

закриття українських шкіл

заборона української греко - католицької церкви

Запитання 9

Республіка - це ...

варіанти відповідей

форма державного правління , за якої державою керує монарх

форма державного правління , за якої народ обирає владу на певний термін

форма державного правління , за якої монарх призначає депутатів в парламенті

форма державного правління , за якої народ дотримується виданих монархом указів чи прийнятих ним законів.

Запитання 10

Сукуляризація земель - це:

варіанти відповідей

передача землі у приватну власність

передача земель у власність церкви

передача церковних земель у власність держави

наділення землею селян

Запитання 11

Абсолютизм - це ...?

варіанти відповідей

віра в єдиного Бога - Абсолюта

абсолютний порядок в країні

необмежена влада монарха в державі

абсолютна влада феодалів над васалами

Запитання 12

В якій країні в XVII ст. склалася не абсолютна монархія, а шляхетська республіка, тобто шляхта обирала короля ?

варіанти відповідей

Франція

Річ Посполита

Нідерланди

Іспанія

Запитання 13

Коли відбулася селянська війна під проводом Омельяна Пугачова?

варіанти відповідей

А 1773-1775 рр.

Б 1700-1721 рр.

В 1740-1748 рр.

Запитання 14

В якому році Йосиф ІІ скасував особисту залежність селян?

варіанти відповідей

А 1781 р.

Б 1700 р.

В 1721 р.

Запитання 15

Хто з названих осіб став першим королем Прусії?

варіанти відповідей

Фрідріх Вільгельм І

Фрідріх Вільгельм ІІ

Фрідріх І

Фрідріх ІІ

Запитання 16

Вкажіть положення, що стосуються правління Катерини ІІ (чотири правильні відповіді)


варіанти відповідей

Скликання Уложеної комісії, що мала прийняти новий кодекс законів Російської імперії

Запровадження "Табелю про ранги", який регулював призначення на державні посади

Прийшла до влади в результата палацового перевороту

Столиця імперії була перенесена до Санкт-Петербургу

Секуляризація церковних земель і передача їх у державну власність

Ліквідація Гетьманщини

Відкрито Московський університет

Запитання 17

Вкажіть, як називають період російської історії з часу смерті Петра І до початку правління Катерини ІІ:

варіанти відповідей

Період необмеженого самодурства

Час «освіченого абсолютизму»

Епоха палацових переворотів

Період необмеженого самодержавства

Запитання 18

Яку державу називали "клаптиковою монархією"?

варіанти відповідей

Російську імперію

Австрійську імперію

Пруссію

Османську імперію

Запитання 19

Політика абсолютних монархів ХVІІІ ст., побудована на використанні деяких ідей просвітителів, - це:

варіанти відповідей

Освічений абсолютизм

Протекціонізм

Масонство

Меркантилізм

Запитання 20

Період правління якого монарха називали "золотим віком" Російської імперії?

варіанти відповідей

Єлизавети Петрівни

 Петра ІІІ

 Анни Іванівни

  Катерини ІІ

Запитання 21

В якому архвітектурному стилі збудований палацово-парковий комплекс Версаль?

варіанти відповідей

Барокко

Ренесанс

Класицизм

Готичний

Запитання 22

4. Кому належать слова: "Я став історією самого себе"?

варіанти відповідей

А Йосифу ІІ

Б Фрідріху ІІ

В Карлу VІ

Запитання 23

Кого називали "Фельдфебелем на троні"?


варіанти відповідей

Петра ІІІ

Фрідріха ІІ

Йосифа ІІ

Карла VІ

Запитання 24

В інтересах якого стану суспільства здійснювала реформи Катерина 2


варіанти відповідей

дворянства

духовенства

міщан

селян

Запитання 25

Одна відповідь. Катерина ІІ була переконана, що для Росії була найбільш прийнятною форма правління:


варіанти відповідей

Конституційна монархія

Самодержавство

Парламентська монархія

Деспотія  

Запитання 26

Про кого йдеться в джерелі?

"Російська імператриця, дружина імператора Петра III, мати імператора Павла І. Відзначилась ворожими та шкідливими для України діями. Її правління отримало назву «освіченого абсолютизму». У сучасній Російській Федерації її вважають національною героїнею."

варіанти відповідей

Катерина ІІ

Єлизавета Петрівна

Анна Іоанівна

Марія Терезія

Запитання 27

Політика, здійснювана у XVIII столітті в деяких європейських монархічних державах. Її змістом було знищення або перетворення «згори» найбільш застарілих феодальних порядків. Монархи, які здійснювали цю політику, зображували своє правління як союз королів і філософів, це...

варіанти відповідей

Освічена монархія

Освітня реформа

Освічений абсолютизм

Конституційна монархія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест