Освічений абсолютизм. Підсумок

Додано: 9 квітня
Предмет: Всесвітня історія, 8 клас
Тест виконано: 51 раз
21 запитання
Запитання 1

Просвітництво зародилося в

варіанти відповідей

Англії

Франції

Німеччина

Італія

Запитання 2

Абсолютизм - це ...?

варіанти відповідей

віра в єдиного Бога - Абсолюта

абсолютний порядок в країні

необмежена влада монарха в державі

абсолютна влада феодалів над васалами

Запитання 3

У якій країні розпочалася епоха освіченого абсолютизму"?

варіанти відповідей

в Російській імперії

в Австрійській імперії

у Великій Британії

Запитання 4

Освічений абсолютизм- це союз...

варіанти відповідей

ремісників та купців

королів і князів

королів і філософів

філософів і духовенства

Запитання 5

Серед перерахованих реформ знайдіть ті, що належали Йосифу ІІ

варіанти відповідей

обмеження привілеїв знаті духовенства

впровадження віротерпімості

заборона української мови

скасування кріпосного права

закриття українських шкіл

заборона української греко - католицької церкви

Запитання 6

4. Кому належать слова: "Я став історією самого себе"?

варіанти відповідей

А Йосифу ІІ

Б Фрідріху ІІ

В Карлу VІ

Запитання 7

Встановіть хронологічну послідовність становлення індустріального суспільства:

А -промислова революція

Б - індустріальне суспільство

В - індустріалізація

Г - аграрна революція

варіанти відповідей

1А,2В, 3Г, 4Б

1Г, 2 Б, 3В, 4А

1Г, 2А, 3В, 4Б

1В; 2Г; 3А; 4Б.

Запитання 8

Установи відповідність між поняттями та визначеннями.

1. Абсолютизм

2. Протекціонізм

3. Меркантилізм

4. Протекторат

 

А Економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки, сприяння розвитку власної промисловості й торгівлі

Б Форма здійснення одноосібної влади в централізованій державі, за якої монарх править, спираючись переважно на дворянство та має необмежену владу.

В Форма залежності однієї держави від іншої або суспільства від якоїсь особи (чи іншої держави), коли основні питання суспільно-політичного життя регулює покровитель.   

Г Економічна політика доби становлення капіталізму, яка характеризувалася активним втручанням держави в господарське життя, стимулюванням зовнішньої торгівлі, колоніальними пограбуваннями і торговельними війнами.

варіанти відповідей

 1В, 2А, 3Г, 4Б

 1Б, 2А, 3Г, 4В

 1В, 2Г, 3А, 4Б

1Б, 2Г, 3А, 4В

Запитання 9

Серед перерахованих реформ знайдіть ті, що належали Йосифу ІІ

варіанти відповідей

обмеження привілеїв знаті духовенства

впровадження віротерпімості

заборона української мови

скасування кріпосного права

закриття українських шкіл

заборона української греко - католицької церкви

Запитання 10

В Англії набув поширення рух руйнівників машин, яких називали

варіанти відповідей

пролетаріями

гугенотами

 лютеранами

луддитами

Запитання 11

4. Кому належать слова: "Я став історією самого себе"?

варіанти відповідей

А Йосифу ІІ

Б Фрідріху ІІ

В Карлу VІ

Запитання 12

Назвіть австрійських монархів, що правили в дусі "освіченого абсолютизму"? (дві відповіді)

варіанти відповідей

Фрідріх ІІ

Фрідріх Вільгельм І

Йосиф ІІ

Марія Терезія

Катерина ІІ

Запитання 13

назвіть нові суспільні стани, які формувалися із початком промислового перевороту (дві правильні відповіді)

варіанти відповідей

буржуазія

феодали

наймані робітники

селяни

Запитання 14

Застосування машин викликало зниження заробітної плати. Це вказує на


варіанти відповідей

причини застосування машин

не має відношення до застосування машин

наслідки застосування машин

привід до застосування машин

Запитання 15

Укажіть визначення поняття «промисловий переворот»

варіанти відповідей

Розвиток зовнішньої торгівлі;

закриття мануфактур.

насильницьке вигнання селян з земель;

перехід від мануфактурного до фабричного виробництва, використання машин у виробництві;

Запитання 16

Вкажіть положення, що стосуються правління Катерини ІІ (чотири правильні відповіді)


варіанти відповідей

Поширила кріпосне право на Лівобережну Україну і Слобожанщину

Запровадження "Табелю про ранги", який регулював призначення на державні посади

Перебрала на себе право видавати закони (укази)

Столиця імперії була перенесена до Санкт-Петербургу

Розділила Росію на 50 губерній

Ліквідація Гетьманщини

Відкрито Московський університет

Запитання 17

Який винахідник створив перший двигун?

варіанти відповідей

Джон Кей

Джеймс Харгрівс

Едмунд Картрайт

Джеймс Уатт

Запитання 18

Застосування машин викликало зниження заробітної плати. Це вказує на


варіанти відповідей

причини застосування машин

не має відношення до застосування машин

наслідки застосування машин

привід до застосування машин

Запитання 19

назвіть нові суспільні стани, які формувалися із початком промислового перевороту (дві правильні відповіді)

варіанти відповідей

буржуазія

феодали

наймані робітники

селяни

Запитання 20

Вкажіть положення, що стосувалися прийнятої у 1785 р. "Жалуваної грамоти дворянству"


варіанти відповідей

дворяни могли обиратися до парламенту

дворяни могли формувати органи місцевого самоврядування

дворяни звільнялися від військової служби

дворяни звільнялися від сплати податків

тільки дворяни могли володіти землею і кріпаками

тільки дворяни могли обиратися на державні посади

Запитання 21

"Золотий вік" Російської імперії розпочався

варіанти відповідей

1781 р.

1762 р.

1783 р.

1784 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест