5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

освыдчений абсолютизм

Додано: 6 березня
Предмет: Всесвітня історія, 8 клас
Тест виконано: 71 раз
15 запитань
Запитання 1

Вкажіть, як називають період російської історії з часу смерті Петра І до початку правління Катерини ІІ:


варіанти відповідей

Періодом необмеженого самодурства

Епоха палацових переворотів

Часом «освіченого абсолютизму»

Періодом необмеженого самодержавства

Запитання 2

Вкажіть роки правління Катерини ІІ


варіанти відповідей

1730-1740

1741-1761

1762-1796

1725-1727

Запитання 3

Вкажіть положення, що стосуються правління Катерини ІІ (чотири правильні відповіді)


варіанти відповідей

Скликання Уложеної комісії, що мала прийняти новий кодекс законів Російської імперії

Запровадження "Табелю про ранги", який регулював призначення на державні посади

Прийшла до влади в результата палацового перевороту

Столиця імперії була перенесена до Санкт-Петербургу

Секуляризація церковних земель і передача їх у державну власність

Ліквідація Гетьманщини

Відкрито Московський університет

Запитання 4

Період правління якого монарха називали «золотим віком» Російської імперії? 

варіанти відповідей

Катерини ІІ 

Єлизавети Петрівни 

 

Петра ІІІ 

Анни Іванівни

Запитання 5

В інтересах якого стану суспільства здійснювала реформи Катерина 2


варіанти відповідей

дворянства

духовенства

міщан

селян

Запитання 6

Одна відповідь. Катерина ІІ була переконана, що для Росії була найбільш прийнятною форма правління:


варіанти відповідей

Конституційна монархія

Самодержавство

Парламентська монархія

Деспотія  

Запитання 7

Про кого йдеться в джерелі?

"Російська імператриця, дружина імператора Петра III, мати імператора Павла І. Відзначилась ворожими та шкідливими для України діями. Її правління отримало назву «освіченого абсолютизму». У сучасній Російській Федерації її вважають національною героїнею."

варіанти відповідей

Катерина 2

Єлизавета Петрівна

Анна Іоанівна

Марія Терезія

Запитання 8

Підписанням якого мирного договору закінчилась російсько-турецька війна 1768-1774 років ? (турки передали Росії частину земель у Причорномор'ї й визнали незалежність Кримського ханства)


варіанти відповідей

Кючук-Кайнарджийського

Яського

Константинопольського

Бахчисарайського

Запитання 9

Після смерті Катерини ІІ трон перейшов до


варіанти відповідей

Петра ІІІ

Павла І

Миколая І

Олександра І

Запитання 10

Кримське ханство було приєднане до Росії у


варіанти відповідей

1783 році

1791 році

1795 році

1774 році

Запитання 11

Вкажіть положення, що стосувалися прийнятої у 1785 р. "Жалуваної грамоти дворянству"


варіанти відповідей

дворяни могли обиратися до парламенту

дворяни могли формувати органи місцевого самоврядування

дворяни звільнялися від військової служби

дворяни звільнялися від сплати податків

тільки дворяни могли володіти землею і кріпаками

тільки дворяни могли обиратися на державні посади

Запитання 12

Оберіть ті твердження, що характеризують ідеологію доби Просвітництва

( 4)

варіанти відповідей

однією з центральних стала проблема людини і її внутрішньої, духовної природи

це період особистої свободи, досконалості у мистецтві, краси в житті, гармонії фізичних і духовних якостей людини

люди цієї епохи піддавали критиці систему феодального світогляду, їм були чужі його ідеали і догми (ідея «гріховності» людини, її тіла, пристрастей і прагнень). 

новий світогляд об'єктивно містив заперечення релігії: в центр світобудови ставилася людина, а не Бог, знання, а не віра

ще однією особливістю був індивідуалізм;не походження людини, а її розум і талант, заповзятливість повинні забезпечити їй успіх, багатство, могутність.

перетворити людину «природну», себто нерозвинуту, в людину цивілізовану, тобто культурну й освічену

віра в те, що, використовуючи можливості людського розуму, можна поліпшити світ, побудувавши людське суспільство, засноване на засадах розуму, а отже, істини і справедливості

віра в безмежні можливості людського розуму, який став для ідеологів Просвітництва мірилом усього сущого

Запитання 13

Просвітництво - це ера

варіанти відповідей

Любові

Віри

Розуму

Критичного мислення

Запитання 14

Позначте наслідки реформ цієй монаршої особи:

варіанти відповідей

втрата Закарпаття

розпад Австрійської імперії

рух невдоволених владою

збереження імперії як багатонаціональної держави

початок революції

Запитання 15

Політика, здійснювана у XVIII столітті в деяких європейських монархічних державах. Її змістом було знищення або перетворення «згори» найбільш застарілих феодальних порядків. Монархи, які здійснювали цю політику, зображували своє правління як союз королів і філософів, це...

варіанти відповідей

Освічена монархія

Освітня реформа

Освічений абсолютизм

Конституційна монархія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест