П.Куліш "Чорна рада"

Додано: 2 квітня 2020
Предмет: Українська література, 9 клас
Тест виконано: 800 разів
12 запитань
Запитання 1

Пантелеймон Куліш

варіанти відповідей

Зачинатель нової української літератури

Основоположник нової української літератури

Автор першого історичного роману в українській літературі

Автор першого драматичного твору в українській літературі

Запитання 2

Кулішівка

варіанти відповідей

Населений пункт, у якому народився Пантелеймон Куліш

Друга назва роману ,,Чорна рада"

Український фонетичний правопис, який застосував Куліш

Назва журналу у якому друкував свої твори Куліш

Запитання 3

Який стержень об'єднує всі події у творі ?

варіанти відповідей
Запитання 4

Хто з героїв твору не вимовляв букву ,,Р" ?

варіанти відповідей

Гвинтовка

Пугач

Божий Чоловік

Черевань

Запитання 5

У якому творі клейноди відіграли провідну роль ?

варіанти відповідей

Маруся Богуславка

Чорна рада

Гайдамаки

Мартин Боруля

Запитання 6

Хто і куди прибули герої твору?

варіанти відповідей

Київ - Софійський собор

Запорізька Січ

Богуслав

До московського царя

На хутір Хмарище

Запитання 7

Яка подія твору відображена на картині

варіанти відповідей

Зустріч Петра Шраменка і Божого Чоловіка

Зустріч Череваня зі Шрамом

Зустріч Кирила Тура і Петра

Зустріч Яким Сомка ті Івана Брюховецького

Запитання 8

Найближчим до ,,байронічних" образів у романі ,,Чорна Рада" є образ

варіанти відповідей

Петра Шраменка

Лесі Череванівни

Кирила Тура

Сомка

Запитання 9

,, Лучше мені проміняти шаблю на веретено, аніж напасти вдвох на одного",- говорить про козацьку честь

варіанти відповідей

Іван Брюховецький

Іван Шрам

Кирило Тур

Михайло Черевань

Петро Шраменко

Запитання 10

Ознака, що відрізняє роман від повісті

варіанти відповідей

Художній стиль

Належність до епосу

Наявність позасюжетних елементів

Більша кількість сюжетних ліній

Наявність розв'язки

Запитання 11

Над перекладом чого і з ким співпрацював Куліш?

варіанти відповідей

,,Повістю минулих літ" з Іваном Пулюєм та Іваном Нечуй-Левицьким

Біблією з Михайлом Драгомановим

Козацьким літописом Грабянки з Іваном Пулюєм та Іваном Нечуй-Левицьким

Київським літописом із Іваном Пулюєм та Іваном Нечуй-Левицьким

Інша відповідь

Запитання 12

Вирішальну роль у ході Ніжинської ради вчдіграли такі соціальні сили

варіанти відповідей

Городове козацтво

Міщани

Московські бояри

Простолюд та запорожці

Козацька старшина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест