20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Параграф 37. Степова зона

Географія : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. — Київ : Літера ЛТД, 2016.


Малюнки: wikipedia.org

Додано: 17 лютого
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 2 рази
16 запитань
Запитання 1

За якими особливостями в степовій природній зоні виділяють підзони:

варіанти відповідей

історією розвитку в антропогені

умовами зволоження, теплозабезпечення

особливостями тектонічної будови

характером ґрунтово-рослинного покриву


Запитання 2

Північностепова підзона зайнята:

варіанти відповідей

борами та суборами

сухим степом

різнотравним степом

типчаково-ковиловим степом

Запитання 3

Прочитайте текст і визначте, про якого птаха, що мешкає на території України, йде мова:

 «Це найкрупніший птах, з тих що мешкають на території України, тому їх ще часто називають степовими страусами. Цих птахів винищували заради м'яса та пір’я. Зараз вони охороняються законом України та занесені до Червоної книги».

варіанти відповідей

Дика індичка

Дрохва

Степовий журавель

Лебідь-шипун

Запитання 4

Визначте вірні з наведених тверджень:

варіанти відповідей

У розподілі річних сум опадів по території України спостерігається така закономірність: вони поступово збільшуються із заходу і північного заходу на південь і південний схід.

В минулому у природних степах України жили великі копитні ссавці, пристосовані до кочівок, життя на великих просторах — дикий бик тур, кінь тарпан, кулан, сайгак, степовий зубр. Але вони були знищені при господарському освоєнні степів.

Природна зона степу представлена однією природною провінцією.

Розораність зони степу становить 80%.

Солончаки - це ґрунти, постійно насичені солями у верхніх горизонтах, що пригнічує ріс і розвиток рослин.

Солоді, формуються на підвищеннях рельєфу, мають високий вміст солі, вони кислі і потребують вапнування.

Запитання 5

Чітка зміна сезонів на території степу обумовлена:

варіанти відповідей

віддаленістю від океанів

характером підстилаючої поверхні

географічною широтою

впливом циклонів та антициклонів


Запитання 6

Назвіть форми рельєфу розташовані в зоні степу: 

варіанти відповідей

Поліська низовина

Придніпровська низовина

Придніпровська височина

Словечансько-Овруцький кряж

Середньоруська височина

Донецький кряж

Причорноморська низовина

Приазовська височина

Запитання 7

Клімат зони степу:

варіанти відповідей

різко-континентальний

помірний морський

помірний континентальний

континентальний

Запитання 8

Оберіть найбільші річки зони степу з запропонованого переліку:

варіанти відповідей

Оріль

Самара

Прип'ять

Десна

Горинь

Дніпро

Сіверський Донець

Західний Буг

Запитання 9

Визначте правильні варіанти ланцюгів "зволоження - ґрунти - рослина - тварина" у зоні степу: 

варіанти відповідей

Коефіцієнт зволоження більший 1 - сірі лісові - бук - борсук

Коефіцієнт зволоження більший 1 - дерново-підзолисті - сосна - вовк

Коефіцієнт зволоження менший 1 - чорноземи звичайні - типчак - полівки

Коефіцієнт зволоження менший 1 - каштанові ґрунти - кермек - тушканчик

Коефіцієнт зволоження рівний 1 - чорноземи опідзолені - дуб - дикий кабан

Коефіцієнт зволоження рівний 1 - чорноземи типові - ковила - тхір

Запитання 10

Використайте карту та визначте в яких природних провінціях (краях) розташована Дніпропетровська область:

варіанти відповідей

Лівобережнодніпровсько-Приазовський північностеповий край

Дністровсько-Дніпровський північностеповий край

Причорноморсько-Приазовський сухостеповий край

Подільсько-Придніпровський край

Східноукраїнський лісостеповий край

Поліський край

Запитання 11

Оберіть риси характерні для клімату степової зони:

варіанти відповідей

порівняно з лісостепом більша річна амплітуда температури

порівняно з мішаними лісом менша річна амплітуда температури 

опадів менша кількість порівняно з іншими зонами

опадів менша кількість ніж у зоні мішаних лісів

зволоження недостатнє

зволоження надмірне

східні та північно-східні вітри приросять сухі континентальні повітряні маси

влітку південні вітри несуть континентальні тропічні повітряні маси

Запитання 12

Який кліматичний показник обмежує ріст деревної рослинності в природній зоні степу на території України?


варіанти відповідей

середня температура липня +21...22С

середня температура січня −5...7С

коефіцієнт зволоження 0,5−0,8

тривалість безморозного періоду 150-225 днів

Запитання 13

Який компонент природного комплексу дає можливість з високою імовірністю визначити тип ґрунту на цілинній ділянці, не закладаючи ґрунтовий розріз?

варіанти відповідей

рівнинний низовинний рельєф

невелика видова різноманітність тварин

злакове різнотрав’я з переважанням ковили

широка балка з пологими схилами

Запитання 14

Укажіть характеристики, спільні для двох природних зон України — лісостепової та степової:

варіанти відповідей

територія виходить до морського узбережжя країни

поширені ділянки буково-грабових і дубових лісів

у межах кожної зони виокремлюють кілька підзон

для річок характерна весняна повінь

середні показники абсолютної висоти поверхні не перевищують 200 м

збереглася незначна частка природних ландшафтів

у ґрунтовому покриві переважають різні типи чорноземів

для одержання стійких врожаїв потрібне зрошення земель

Запитання 15

Укажіть ряд, утворений назвами тільки природоохоронних територій степу:

варіанти відповідей

Асканія-Нова, Дніпровсько-Орільський, Великий Луг, Чорноморський

Древлянський, Деснянсько-Старогутський, Шацький, Бузький Гард

Канівський, Михайлівська цілина, Слобожанський, Святі Гори

Кармелюкове Поділля, Чорноморський, Гетьманський, Ічнянський

Запитання 16

Оберіть з запропонованих видів представників зони степу:

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест