Past Continuous

Додано: 19 грудня 2020
Предмет: Англійська мова, 7 клас
Тест виконано: 35 разів
19 запитань
Запитання 1

10.While my mom ..........I ..............my homework.

варіанти відповідей

was cooking ............was doing

cooked ........did

was cooking ............did

cooked .......was doing

Запитання 2

5.What ......... you ...........the whole evening yesterday?

варіанти відповідей

were .......doing

are .......... doing

do .............do

did ..........do

Запитання 3

4. While we .........the picnic, it started to rain.

варіанти відповідей

was having

were having

had

are having

Запитання 4

3. Yesterday at this time my mom.........at her desk.

варіанти відповідей

doesn`t sit

didn`t sit

wasn`t sitting

weren`t sitting

Запитання 5

1. Last night at 6 p.m. I ........

варіанти відповідей

am eating

was eating

ate

eating

Запитання 6

When we (come) to the beach, a lot of people (swim) in the river.

варіанти відповідей

were coming / were swimming

came / were swimmimng

came / was swimmimng

Запитання 7

We (drive) home when the police (stop) us.

варіанти відповідей

were driving/ was stopping

 were driving / stopped

was driving / stopped

Запитання 8

We (sit) in the park,when it (start) raining.

варіанти відповідей

were sitting / started

sat / was starting

were sitting / was starting

Запитання 9

She (work) when I (phone) her.

варіанти відповідей

 was working / was phoning

was working / phoned

worked / phoned

Запитання 10

When I ( see) Jane,she ( clean) up the flat.

варіанти відповідей

was seeing / cleaned

saw / was cleaning

was seeing / was cleaning

Запитання 11

It was past midnight when Amy ______ home.

варіанти відповідей

was arriving

were arriving

arrived

arrives

Запитання 12

At seven o'clock, I ___(do) my homework.

варіанти відповідей

do

was doing

did

were doing

Запитання 13

Kate ______(walk) down the street at eight o'clock yesterday.

варіанти відповідей

 walked

were walking

was walking

walks

Запитання 14

Yesterday at 6 p.m. my sister and I ________(have) dinner.

варіанти відповідей

had

were having

was having

have

Запитання 15

You ___________ (not prepare) for the exam all day.

варіанти відповідей

weren't preparing

wasn't preparing

were preparing

Запитання 16

Sam __________ (not listen) to their conversation at the evening.

варіанти відповідей

was listening

isn't listening

wasn't listening

Запитання 17

The phone... ... as Anna unlocked her door

варіанти відповідей

Ring

Rings

Rang

Was ringing

Запитання 18

8. A gramophone.... when I walked by.

варіанти відповідей

Play

Plays

Is playing

Was playing

Запитання 19

Barney ... ... by my seat when I returned.

варіанти відповідей

Stand

Stands

Is standing

was standing

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест