Past Simple Revision

Додано: 14 квітня
Предмет: Англійська мова, 5 клас
Копія з тесту: Past Simple
Тест виконано: 29 разів
25 запитань
Запитання 1

He .... to Lviv on holiday.

варіанти відповідей

goed

went

did go

goes

Запитання 2

.... by plane?

варіанти відповідей

Did you went?

Did you go

Went you

Were you go

Запитання 3

Jack ... with us.

варіанти відповідей

didn't came

wasn't come

didn't come

not came

Запитання 4

The car suddenly ....

варіанти відповідей

stopped

did stop

stoped

stop

Запитання 5

When he arrived, she .... at home.

варіанти відповідей

didn't be

weren't

be not

wasn't

Запитання 6

The police .... the robber.

варіанти відповідей

catch

caught

was catch

catched

Запитання 7

He always .... on the same chair.

варіанти відповідей

sat

sitted

did sit

satted

Запитання 8

Where .... ..... the keys?

варіанти відповідей

you found

did you found

did you find

you find

Запитання 9

I .... ..... where to go.

варіанти відповідей

didn't knew

don't knew

wasn't know

didn't know

Запитання 10

They .... friendly to us.

варіанти відповідей

weren't

wasn't

didn't be

not be

Запитання 11

Two years ago we .... on holidays in Kyiv.

варіанти відповідей

were

was

had

are

Запитання 12

Our car ... down on the motorway.

варіанти відповідей

broke

breaked

was

break

Запитання 13

We .... three nights at the hotel last month

варіанти відповідей

spent

spended

were

spend

Запитання 14

There ... any water in the bottle..

варіанти відповідей

was

weren't

didn't be

wasn't

Запитання 15

... you happy yesterday? No, I ... .

варіанти відповідей

Was wasn't

Were wasn't

Did didn't

Were weren't

Запитання 16

We .... our house and went horse riding

варіанти відповідей

left

leaved

did left

did leave

Запитання 17

Choose the group of words where we read ending -ed as / t /

варіанти відповідей

danced, looked, cleaned, studied, washed

danced, looked, visited, played, washed

danced, looked, cleaned, played, washed

danced, looked, liked, packed, washed

Запитання 18

Choose the group of words where we read ending -ed as / id /

варіанти відповідей

suggested, studied, waited, ended, looked

played, studied, waited, ended, liked

attended, visited, wanted, ended, looked

washed, studied, waited, ended, liked

Запитання 19

Choose the group of words where we read ending -ed as / d /

варіанти відповідей

played, washed, visited, wanted, enjoyed

played, cleaned, used, studied, enjoyed

played, cleaned, visited, tidied, enjoyed

played, changed, visited, tidied, enjoyed

Запитання 20

Правильно утворити запитання до речення :


My friend took my camera yesterday.


варіанти відповідей

What my friend take yesterday?

What did my friend took yesterday?

What my friend took yesterday?

 What did my friend take yesterday?

Запитання 21

Правильно утворити запитання до речення :


They went to the cinema yesterday.


варіанти відповідей

 Where they go yesterday?

Where were they go yesterday?

 Where did they go yesterday?

 Where they went yesterday?

Запитання 22

Вибери правильне заперечне речення


варіанти відповідей

We wasn't at the zoo last weekend.

  We didn't were at the zoo last weekend.

  We weren't at the zoo last weekend.

  We didn't be at the zoo last weekend.

Запитання 23

 Вибери правильне заперечне речення


варіанти відповідей

 They didn't travelled to Spain last summer.

 They didn't travel to Spain last summer.

  They weren't travelled to Spain last summer.

 They weren't travel to Spain last summer.

Запитання 24

Обери правильне речення

варіанти відповідей

My friend didn't give me her new bag

 My friend didn't gave me her new bag

 My friend not give me her new bag

My friend did give me her new bag


Запитання 25

Обери правильне речення

варіанти відповідей

Were there any snow in winter?

There were any snow in winter.

There was any snow in winter.

Was there any snow in winter?

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест