Past Simple of the verb "to be"

Додано: 16 березня 2020
Предмет: Англійська мова, 4 клас
10 запитань
Запитання 1

I ______ at the cinema last night.

варіанти відповідей

was

were

weren't

Запитання 2

_____ my granny beautiful long time ago?

варіанти відповідей

Were

Wasn't

Was

Запитання 3

My brother and I ____ at the concert last Sunday.

варіанти відповідей

was

were

wasn't

Запитання 4

Mary and Jane ____ doctors ten years ago.

варіанти відповідей

were

was

wasn't

Запитання 5

You ____ very tired yesterday.

варіанти відповідей

was

were

wasn't

Запитання 6

It ____ windy two days ago.

варіанти відповідей

was

weren't

were

Запитання 7

This exercise _____ difficult. I have good results!

варіанти відповідей

was

were

wasn't

Запитання 8

Where ____ you last summer?

варіанти відповідей

were

wasn't

was

Запитання 9

I ____ happy, because my best friend was ill.

варіанти відповідей

was

were

wasn't

Запитання 10

The children _____ in the classroom. They played outdoors.

варіанти відповідей

was

were

weren't

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест