Past Simple Tense (правильні та неправильні дієслова)

Додано: 5 лютого
Предмет: Англійська мова, 5 клас
Тест виконано: 58 разів
12 запитань
Запитання 1

Розкрити дужки, поставити дієслово у форму минулого часу


He (to do)... his homework yesterday.

варіанти відповідей

to do

did

done

doed

Запитання 2

Розкрити дужки, поставити дієслово у форму минулого часу


We (to come) to school on holidays.

варіанти відповідей

to come

comed

come

came

Запитання 3

Розкрити дужки, поставити дієслово у форму минулого часу


She (to visit) .... her grandparents at the weekend.

варіанти відповідей

to visit

visiten

visited

visit

Запитання 4

Розкрити дужки, поставити дієслово у форму минулого часу


My parents (to go) to the shop at the weekend.

варіанти відповідей

go

went

gone

goed

Запитання 5

Вибрати правильний варіант заперечення

My mom ... ... to the hospital last month.

варіанти відповідей

did go

didn't go

didn't went

not to go

Запитання 6

Вибрати правильний варіант заперечення

Emily ... ... chess with her brother.

варіанти відповідей

didn't play

didn't played

not played

did not to play

Запитання 7

Вибрати правильний варіант заперечення


He ... ... tomatoes when he was five.

варіанти відповідей

didn't like

didn't liked

didn't likeed

not liked

Запитання 8

Вибрати правильний варіант питання

варіанти відповідей

Did she like bananas?

Was she like bananas?

Did she liked bananas?

Did she to loke bananas?

Запитання 9

Вибрати правильний варіант питання

варіанти відповідей

Did you find the present under the New Year's tree?

Did you found the present under the New Year's tree?

Was you find the present under the New Year's tree?

Did you to find the present under the New Year's tree?

Запитання 10

Вибрати правильний варіант питання

варіанти відповідей

Did he forget to buy a present?

Did he forgot to buy a present?

Did he forgotten to buy a present?

Was he forget to buy a present?

Запитання 11

It ... windy in January.

варіанти відповідей

was

were

Запитання 12

 We... in the History museum

варіанти відповідей

were

was

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест