22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Past Simple vs Present Perfect

Додано: 15 жовтня 2020
Предмет: Англійська мова, 7 клас
Тест виконано: 11 разів
26 запитань
Запитання 1

I don’t want to go to the cinema. I ___ this film.

варіанти відповідей

have already seen

has already seen

already saw

Запитання 2

Somebody ___ our car last Sunday.

варіанти відповідей

stole

has stolen

have stolen

Запитання 3

___ their wedding last weekend?

варіанти відповідей

Has they celebrated

Have they celebrated

Did they celebrate

Запитання 4

I ___ a letter. Can you post it?

варіанти відповідей

just wrote

have just written

has just written

Запитання 5

Columbus ___ America in the 15th century.

варіанти відповідей

has discovered

have discovered

discovered

Запитання 6

Mark ___ the car race last year.

варіанти відповідей

hasn’t won

haven’t won

didn’t win

Запитання 7

My sister ___ her ankle yesterday evening.

варіанти відповідей

has twisted

have twisted

twisted

Запитання 8

My brother ___ a lot when he was young.

варіанти відповідей

swam

have swum

has swum

Запитання 9

He ___ a good education in London three years ago.

варіанти відповідей

has received

have received

received

Запитання 10

Sally ___ her relatives for a very long time.

варіанти відповідей

haven’t seen

didn’t see

hasn’t seen

Запитання 11

Sandra ___ her bike yesterday.

варіанти відповідей

has fallen off

have fallen off

fell off

Запитання 12

I ___ my best friend for ten years.

варіанти відповідей

has known

have known

knew

Запитання 13

I __________a great film yesterday. (see)

варіанти відповідей

saw

have seen

seeed

has seen

Запитання 14

__________ a cheap laptop? (you ever buy)

варіанти відповідей

Have you ever bought

Has you ever bought

Have you ever buy

Did you ever buy

Запитання 15

I _______ her last Thursday. (meet)

варіанти відповідей

met

meeted

have met

has met

Запитання 16

Bob _________ well last night. (sleep)

варіанти відповідей

slept

sleeped

has slept

have slept

Запитання 17

 They ________ in Germany. (already arrive)

варіанти відповідей

have already arrived

has already arrived

already arrived

did already arrived

Запитання 18

__________ to India? (she ever be)

варіанти відповідей

Has she ever been

Did she ever be

Have she ever been

She has ever been

Запитання 19

He ........ Mary since his childhood.

варіанти відповідей

did known

has known

knew

has knowed

have known

Запитання 20

We ........... together when I was a child.

варіанти відповідей

plaied

played

have played

has played

have play

Запитання 21

John .......... three countries last year.

варіанти відповідей

has visited

visits

visited

have visited

visitd

Запитання 22

I ........... you recently that he is busy with his lessons.

варіанти відповідей

told

telled

have told

has told

have tolld

Запитання 23

When .......... to the new house?

варіанти відповідей

moved you

you moved

did you moved

have you moved

did you move

Запитання 24

My mum ........... a modern laptop. She can work at home.

варіанти відповідей

bought

buy

have boughted

has bought

did buy

Запитання 25

She .......... high temperature since the early morning.

варіанти відповідей

has had

have had

had

has have

did have

Запитання 26

You won't believe what happened yesterday! The thieves ............... my wallet which was full of money and it was horrible!!!

варіанти відповідей

stole

has stolen

have stolen

stealed

stoled

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест