12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Past Simple vs Present Simple

Додано: 11 січня
Предмет: Англійська мова, 4 клас
Тест виконано: 17 разів
30 запитань
Запитання 1

Last weekend we ________ to the sea

варіанти відповідей

go

went

had go

Запитання 2

Did you ____________a good holiday last winter?

варіанти відповідей

had

has

have

Запитання 3

I _____________this poem yesterday

варіанти відповідей

learnt

learn

learned

Запитання 4

Did you ___________a firework last night?

варіанти відповідей

heard

hear

heared

Запитання 5

Last Sunday my mother _____ very delicious cake

варіанти відповідей

make

maked

made

Запитання 6

Did he ______you in the airport?

варіанти відповідей

met

meet

had meet

Запитання 7

What did she ________yesterday?

варіанти відповідей

lose

lost

losed

Запитання 8

Fabio and his family ____ a Chinese restaurant every week

варіанти відповідей

visit

is visiting

Запитання 9

He ________ medicine every morning. 

варіанти відповідей

take

takes

takees

taking

Запитання 10

My aunt __________ at a shop.

варіанти відповідей

not work

don't work

doesn't work

isn't working

Запитання 11

I ______ for a walk after dinner.  

варіанти відповідей

goes

gos

going

go

Запитання 12

____ we ______ to the theatre every Sunday?

варіанти відповідей

Does/go

Do/go

Does/goes

Are/going

Запитання 13

Olya and Kate are good dancers but they ______ to discos very often.

варіанти відповідей

don't go

doesn't go

not go

aren't going

Запитання 14

My father _______  newspapers in the evening.

варіанти відповідей

read

reads

reades

reading

Запитання 15

We ________ bread and milk at this shop.

варіанти відповідей

don't buy

doesn't buy

not buy

aren't buying

Запитання 16

_______ Ann _____ her grandma about  the house?

варіанти відповідей

Is/helping

Do/help

Does/help

Does/helps

Запитання 17

_____his son _____ French well?

варіанти відповідей

Is/knowing

Do/know

Does/knows

Does/know

Запитання 18

On Sunday we sometimes _____ to the cinema or a disco club.

варіанти відповідей

go

goes

gos

are going

Запитання 19

It _______ in winter.

варіанти відповідей

snow

snows

snowes

snowing

Запитання 20

What ..... you do yesterday?

варіанти відповідей

did

was

do

will

Запитання 21

Where ....... you go last year?

варіанти відповідей

will

have

had

did

Запитання 22

Why..... he read this book last lesson?

варіанти відповідей

will

are

did

is

Запитання 23

What .....you eat last picnic?

варіанти відповідей

do

did

does

will

Запитання 24

..... they plant flowers last week?

варіанти відповідей

did

will

do

had

Запитання 25

..... you learn English words yesterday?

варіанти відповідей

did

have

am

are

Запитання 26

Find the sentence in Past Simple tense

варіанти відповідей

We returned three days ago

We return three days ago

We returns three days ago

We will return three days ago

Запитання 27

Find the sentence in Past Simple tense

варіанти відповідей

I were at the supermarket yesterday

I will go at the supermarket tomorrow

I was at the supermarket yesterday

I was at the supermarket tomorrow

Запитання 28

Find the sentence in Past Simple tense

варіанти відповідей

Ann bought many fruits last week

When will you go there?

I will go to London next year

Is the doctor at the hospital?

Запитання 29

They................ to the new house three days ago.

варіанти відповідей

moving

moved

move

Запитання 30

He didn/t ........... early

варіанти відповідей

returned

returning

return

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест