Перебудова

Додано: 31 січня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 87 разів
30 запитань
Запитання 1

Поняття і терміни «перебудова», «гласність», «плюралізм» набули значного поширення в радянській Україні в період:

варіанти відповідей

1945—1953 рр.

1953—1964 рр.

1964—1985 рр.

1985—1991 рр.

Запитання 2

Що з названого належить до причин переходу радянського керівництва до політики перебудови?


варіанти відповідей

розпад світової соціалістичної системи

«застій», кризові явища в усіх сферах життя суспільства

вимоги міжнародних організацій

масові виступи населення проти режиму

Запитання 3

Політика гласності в роки перебудови сприяла:


варіанти відповідей

зростанню соціальної та національної активності українського суспільства

запровадженню продажу товарів за картками споживача з купонами

зміцненню позицій КПРС як «керівної і спрямовуючої» сили радянського суспільства

загостренню соціально-економічної кризи, стрімкого зростання цін

Запитання 4

Категорії населення, що чинили активний опір політиці радикальних реформ у СРСР в роки «перебудови»:


варіанти відповідей

військовослужбовці, інтелігенція, колгоспники.

інтелігенція, колгоспники, робітники.

колгоспники, робітники, парт номенклатура.

партноменклатура, працівники державного апарату, офіцери-військовослужбовці.

Запитання 5

Провідною ідеєю політичної реформи часів «перебудови» було


варіанти відповідей

відновлення ролі профспілок

вдосконалення адміністративно-територіального устрою

відновлення реальної влади рад

підвищення відповідальності партійних органів

Запитання 6

Яку позицію займало партійно-політичне керівництво УРСР на чолі з В. Щербицьким упродовж 1985 - 1987 рр. щодо реформаторського курсу М. Горбачова?варіанти відповідей

повна підтримка та активне впровадження в республіці курсу на демократизацію суспільного життя

підтримка курсу "перебудови" на словах при фактичному ігноруванні та блокуванні реформаторських кроків центрального партійного керівництва

категорична відмова від підтримки "перебудови", ініціювання заходів консервативних партійних кіл, спрямованих на усунення М. Горбачова від влади

розробка власної концепції реформування УРСР на основі ринкових відносин в умовах господарської самостійності республіки

Запитання 7

З яким радянським лідером пов'язують появу понять "гласність", "нове політичне мислення", "демократизація"?варіанти відповідей

Л. Брежнєв

Ю. Андропов

К. Черненко

М. Горбачов

Запитання 8

Політикою гласності, започаткованою партійно-радянським керівництвом СРСР у період «перебудови», передбачалось


варіанти відповідей

поступовий перехід влади на всіх рівнях від партійного апарату до рад народних депутатів.

впровадження нової політичної системи на основі панування закону, дотримання прав людини.

пом’якшення цензури, можливість говорити правду, критикувати органи влади, отримувати об’єктивну інформацію.

скорочення бюрократичного апарату, зміцнення місцевого самоврядування та децентралізація влади.

Запитання 9

 Установіть відповідність:

1) Ю. Андропов; 2) К. Черненко; 3) М. Горбачов; 4) Л. Брежнєв

 а) 1982-1984; б) 1984-1985; в) 1985-1991 г)1964 - 1982

варіанти відповідей

 1а 2б 3в 4г

1б 2а 3в 4г

1в 2б 3а 4г

1в 2а 3б 4г

Запитання 10

Політика "прискорення" стосувалася

варіанти відповідей

припинення "холодної війни"

впровадження свободи слова

проведення виборів на багатопартійній основі

розвитку економіки

Запитання 11

З чим пов'язане "нове мислення"?

варіанти відповідей

Припинення "холодної війни"

 Нова шкільна програма


Перепідготовка педагогічних кадрів

 

  Знищення старих книг

  

Запитання 12

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«У зараженому радіацією Чорнобилі влаштовували «показушні» весілля, фальшиві гулянки, паради. У дні всенародної жалоби було влаштовано першотравневу демонстрацію на Хрещатику в Києві, де оголені діти, нічого не підозрюючи, танцювали перед трибунами, потішаючи тих, котрі знали – зобов’язані були знати! – весь трагізм ситуації, що склалася...»

Зазначені вище заходи проводилися партійно-державним керівництвом з метою

варіанти відповідей

продемонструвати світові зростаючу єдність Комуністичної партії Радянського Союзу й народу в умовах надзвичайної ситуації на Чорнобильській АЕС

приховати факт вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС і реальні масштаби та наслідки катастрофи

засвідчити непохитність радянської традиції святкування міжнародного дня солідарності трудящих за будь-яких обставин

переконатися у всенародній підтримці політики «перебудови» та «прискорення», незважаючи на аварію на Чорнобильській АЕС

Запитання 13

Вкажіть до чого привела антиалкогольна кампанія

варіанти відповідей

збільшення обсягу збору винограду, збільшення надходжень до бюджету

зменшення обсягу збору винограду, знищення унікальних сортів винограду, початок самогоноваріння, спекуляція горілчаними виробами

збільшення обсягу збору винограду, початок самогоноваріння, спекуляція горілчаними виробами

ніяких змін не відбулося

Запитання 14

Під якими гаслами в країні почалися демократичні реформи? 

варіанти відповідей

Політизації , демократизації, перебудови

Перебудови, демократизації і гласності

Децентралізації, нового мислення і гласнсті

Політизації, демократизації, гласності

Запитання 15

Що означає дата: 26 квітня 1986р.? 

варіанти відповідей

Початок перебудови

Чорнобильська трагедія

Початок антиалкогольної компанії

Початок проведення рефом.

Запитання 16

В якому році до влади в СРСР прийшов М. Горбачов? 

варіанти відповідей

березень 1985 р.

квітень 1985 р.

березень 1990 р.

квітень 1990 р.

Запитання 17

Зображена карикатура акцентує увагу на суперечливих наслідках реалізації


Напис на карикатурі:

«Ринок», «Я довів вас до “ручки” – далі йдіть самі»

варіанти відповідей

«надпрограм» М. Хрущова.

економічної реформи О. Косигіна.

продовольчої програми Л. Брежнєва.

політики «перебудови» М. Горбачова.

Запитання 18

Стан народного господарства УРСР у 1970 – 1980-х рр.. характеризувався

варіанти відповідей

пріоритетним розвитком підприємств легкої та харчової промисловості.

стрімким зростанням обсягів сільськогосподарського виробництва.

переходом до інтенсивних методів господарювання.

падінням темпів промислового виробництва.

Запитання 19

Пам’ятником, зображеним на фото, увічнено події, що відбулися в

варіанти відповідей

1983 р.

1986 р.

1988 р.

1991 р.

Запитання 20

Яке поняття характеризує економічне становище УРСР за доби "перебудови"?

варіанти відповідей

номенклатура

гласність

інфляція

плюралізм

Запитання 21

Що стало наслідком антиалкогольної кампанії, розгорнутої в СРСР у роки «перебудови»?

варіанти відповідей

зменшення вживання алкоголю населенням країни.

вирубування виноградників у Криму й на Закарпатті.

ліквідація дефіциту цукру.

поповнення бюджету УРСР на 10 млрд. руб.

Запитання 22

Виберіть правильний логічний ланцюжок, який характеризує рівень життя населення в добу "перебудови".

варіанти відповідей

дефіцит - бартерний обмін - занепад системи охорони здоров′я

плюралізм - обмін товарами - ринкова економіка

екологічні проблеми - госпрозрахунок - дефіцит

кооперативи - бартерний обмін - соціалістичне змагання

Запитання 23

Розгляньте поштову марку. Які судження щодо неї є правильними?(три правильні відповіді).

варіанти відповідей

марка має викривальний, сатиричний характер

марка відображає трудовий ентузіазм працівників

марка присвячена здобуткам у культурному житті

марка пропагує переваги здорового способу життя

марку створено для підтримки однієї з кампаній "перебудови"

марка мала стимулювати патріотичні почуття, гордість за країну

марка акцентує увагу на існуванні в суспільстві проблеми алкоголізму

Запитання 24

Який напрямок економічної політики радянської України доби перебудови ілюструє плакат?

Напис на плакаті "Как работал, так и заработал"

варіанти відповідей

приватизація засобів виробництва

запровадження госпрозрахунку на підприємствах

уведення зрівняльної заробітної плати

 завершення грошової реформи

Запитання 25

 Позначте, з якою метою в листопаді 1986 р. був прийнятий закон «Про індивідуальну трудову діяльність»:

варіанти відповідей

 посилити ефективність директивного планування

 стимулювати розвиток приватної власності

стимулювати розвиток державних підприємств

стимулювати розвиток кооперативів у сфері торгівлі, послуг, громадського харчування

Запитання 26

Коли відбувся Шахтарський страйк (на шахті «Ясинуватська Глибока»)?

варіанти відповідей

жовтень 1990 р.

липень 1989 р.

червень 1991р.

серпень 1989р.

Запитання 27

Які з подій, зафіксованих на фото відносяться до часів перебудови (2 правильних відповіді)

варіанти відповідей
Запитання 28

Виберіть фото, де зображений політичний лідер, який обіймав найвищу посаду в УРСР у період "перебудови"

варіанти відповідей
Запитання 29

Що з наведеного характеризує політику прискорення, проголошену радянським керівництвом у 1985 р.?

варіанти відповідей


  збільшення витрат на технічне переоснащення промисловості.


  відмова від директивного планування;

 визнання приватної власності; 


  перехід до ринкової економіки;  

Запитання 30

Про яку організацію йдеться в уривку із джерела?

«…Сам факт проведення з’їзду — серйозна поразка

партійного апарату. Тривалий час Україна була

республікою застою, і нарешті вона сказала

своє вагоме слово. Були враховані помилки

інших республік, і ми прийшли до з’їзду без

катаклізмів… З’їзд став консолідуючою с

илою людей різних поколінь, політичних поглядів, багатьох організацій».

варіанти відповідей

Українська республіканська партія       

      

  Українська Гельсінська група 

 Українська робітничо-селянська спілка   

 Народний рух за Україну за «перебудову»  

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест