Перенос слів

Обери правильний варіант

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Українська мова, 2 клас
Копія з тесту: Перенос слів
12 запитань
Запитання 1

Обери правильну відповідь:

варіанти відповідей

зоз - уля

зо - зуля

зозул - я

Запитання 2

Обери правильну відповідь:

варіанти відповідей

спорт

с - порт

спо - рт

Запитання 3

Обери правильну відповідь:

варіанти відповідей

я - ма

ям - а

яма

Запитання 4

Обери правильну відповідь:

варіанти відповідей

пальт-о

пал - ьто

паль - то

Запитання 5

Обери правильну відповідь:

варіанти відповідей

бур `- ян

бур - `ян

бур `я - н

Запитання 6

Обери правильну відповідь:

варіанти відповідей

чай - ник

ча - йник

чайни - к

Запитання 7

Обери правильну відповідь:

варіанти відповідей

хом ` - як

хо - м ` як

хом ` я - к

Запитання 8

Обери правильну відповідь:

варіанти відповідей

осі - нь

о - сінь

осінь

Запитання 9

Обери правильну відповідь:

варіанти відповідей

оліве - ць

о - лівець

олі - вець

Запитання 10

Обери правильну відповідь:

варіанти відповідей

ход - жу

хо - джу

х - оджу

Запитання 11

Обери правильну відповідь:

варіанти відповідей

дз - воник

дзво - ник

дзвон - ик

Запитання 12

Обери правильну відповідь:

варіанти відповідей

всь - ого

всьо - го

в - сього

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест