18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Перевірка рівня засвоєння знань по екзаменаційним блокам

Додано: 15 березня 2020
Предмет: , 3 клас
25 запитань
Запитання 1

Що треба зробити, щоб правильно розв’язати задачу?

варіанти відповідей

Потрібно:  записати умову;  питання (за допомогою спеціальних позначок); розв’язання; відповідь.

Потрібно:  записати умову; розв’язання; відповідь.

Потрібно:  записати питання (за допомогою спеціальних позначок); розв’язання; відповідь.

Запитання 2

Якими можуть бути нерівності?

варіанти відповідей

Точними і не точними

 Правильними (істинними) або неправильними (хибними)

Вірогідними та не вірогідними

Запитання 3

Як  називають слова, які мають одне лексичне значення?


варіанти відповідей

Багатозначними

Одиничними

Однозначними

Запитання 4

Що таке « стійкі нерозкладні словосполучення , що виражають одне поняття»?


варіанти відповідей

Фразеологізми

Крилаті вислови

Омоніми

Запитання 5

Коли пишемо префікс с-?


варіанти відповідей

  Перед буквами к, т,ф,х ( скинути, спекти)

  Перед буквами к,п, т,ф,х ( скинути, спекти)

  Перед буквами к,п, т, х ( скинути, спекти)

Запитання 6

Які частини мови змінюються за відмінками?

варіанти відповідей

  Іменники, дієслова, займенники, числівники.

  Іменники, частки, займенники, числівники,прикметники.

  Іменники, прикметники, займенники, числівники.


Запитання 7

Назвіть види задач на рух


варіанти відповідей

 Задачі на рух на зближення ,у протилежних напрямках, в одному  напрямку

 Задачі на рух на зустріч один одному ,на віддалення, в одному  напрямку

 Задачі на рух на зустріч один одному ,у протилежних напрямках, в одному  напрямку

Запитання 8

За допомогою чого можна ще порівнювати числа?

варіанти відповідей

За допомогою числового променя. На числовому промені більше число розташоване праворуч.

За допомогою числового променя. На числовому промені більше число розташоване ліворуч.

Запитання 9

Що таке корінь рівняння?


варіанти відповідей

Це значення змінної.


Це рівність

Спільна частина споріднених слів

Запитання 10

Що отримаємо, якщо поділити нуль на будь-яке число?

варіанти відповідей

  У частці дістаємо нуль.( На 0 ділити не можна!)


Дістанемо у частці те ж саме число

Запитання 11

Які числа називають парними?


варіанти відповідей

Числа, що діляться на 2.( Наприклад: 2; 4; 10;12.)


Числа, що діляться на 2. Лише : 2; 4; 10 і 12.


 Числа, що не діляться на 2.


Запитання 12

Скільки частин мови виділяють в українській мові?

варіанти відповідей

   6 самостійних, 3 службові (Всього 9).

   5 самостійних, 3 службові . (Всього 8).

   6 самостійних, 3 службові та вигук. (Всього 10).


Запитання 13

У яких префіксах завжди пишемо букву з?

варіанти відповідей

У префіксах роз-, без- ( безліч, розбити).

У префіксі роз-( розбити).

У префіксах роз-, без-,вез- ( безліч, розбити).

Запитання 14

Як називають слова різні за звучанням і написанням , але однакові або близькі за лексичним значенням?


варіанти відповідей

Багатозначними

Антонімами

Синонімами

Запитання 15

Як називається розділ мовознавства, що вивчає лексику, або словниковий склад мови, з фразеологізмами включно?  


варіанти відповідей

Орфографія

Лексикологія

Морфологія

Запитання 16

Як пишеться частка не з дієсловами?

варіанти відповідей

 Частку не пишемо з дієсловами разом ( неписав, невивчають). 

 Частку не пишемо з дієсловами окремо ( не писав, не вивчають). 

Запитання 17

Як помножити суму на число? 


варіанти відповідей

 Можна помножити на це число кожний із доданків і знайдені добутки відняти.

          (а + в) . c = (а . с) - (в . с)


 Можна помножити на це число зменшуване і від'ємник і знайдені добутки додати.

          (а + в) . c = (а . с) + (в . с)


 Можна помножити на це число кожний із доданків і знайдені добутки додати.

          (а + в) . c = (а  . с) + (в .  с)


Запитання 18

Назвіть компоненти дії множення.

варіанти відповідей

Перший множник, другий множник, добуток.

Перший множник, другий множник, сума.

Перший доданок, другий доданок, добуток.

Запитання 19

Що треба зробити, щоб визначити, чи є подане число розв’язком нерівності?


варіанти відповідей

 Потрібно замість букви  підставити число та знайти значення числового виразу.


 Потрібно замість букви  підставити нуль та знайти значення числового виразу.

 Потрібно замість букви  підставити число та знайти значення буквенного виразу.

Запитання 20

Як називають задачі, для розв’язання яких потрібно спочатку знайти скільки предметів  знаходиться в одному ящику (пакеті тощо)?


варіанти відповідей

 Називають задачами на спільну роботу.


 Називають задачами на рух. Називають задачами на зведення до одиниці.


Запитання 21

Що позначає числівник, на які питання відповідає?


варіанти відповідей

Позначає кількість предметів або їх порядок під час лічби. Відповідає на питання який?яка?яке?


Позначає кількість предметів або їх порядок під час лічби. Відповідає на питання скільки?   котрий?


Позначає якість предметів або їх порядок під час лічби. Відповідає на питання скільки? котрий?


Запитання 22

Що означає дієслово та на які питання відповідає?

варіанти відповідей

  Означає дію предмета й відповідає на питання  що робив? що робить? що буде робити? 


 Означає стан предмета й відповідає на питання що робив? що робить? що буде робити? 


 Означає ознаку предмета й відповідає на питання що робив? що робить? що буде робити? 


Запитання 23

Як пишуть займенники з прийменниками?


варіанти відповідей

Пишуть завжди окремо ( у мене, до тебе, біля вас).

Пишуть завжди разом ( умене, дотебе, білявас).

Запитання 24

Що таке ділення з остачею?


варіанти відповідей

Це випадок ділення, коли ділене не ділиться націло на дільник.


Це випадок множення, коли ділене не ділиться націло на дільник.


Запитання 25

Як треба порівнювати багатоцифрові числа?

варіанти відповідей

Потрібно полічити кількість цифр. Більшим буде те число, у якому кількість цифр більша.


Потрібно полічити кількість чисел. Більшим буде те число, у якому кількість цифр більша.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест