20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Перевірка знань за темою: "Документообіг"

Додано: 3 червня
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 3 рази
6 запитань
Запитання 1

Що таке документообіг?

варіанти відповідей

сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.

матеріальний об'єкт з інформацією, закріпленою створеним людиною способом для її передавання в часі та просторі

матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

Запитання 2

Де зберігаються всі створені документи?

варіанти відповідей

на робочому столі

в базі даних

в операційній системі

Запитання 3

Види організації документообігу (обрати правильні відповіді):

варіанти відповідей

Головний

Централізований

Базовий

Ієрхічний

Запитання 4

Види документів за походженням(вибрати декілька правильних відповідей):

варіанти відповідей

службові

варіативні

неособисті

особисті

Запитання 5

 Величина об'єму документообігу потрібна для (об­рати правильні відповіді):

варіанти відповідей

 Розрахунку необхідної чисельності персоналу служб діловодства

 Визначення завантаженості персоналу, який виконує функції ді­ловодства

Визначення норми керованості персоналу

Розрахунку ефективності застосування засобів автоматизації ді­ловодства

Запитання 6

У системі електронного діловодства документи поділяють на (обрати правильні відповіді):

варіанти відповідей

Документи з електронним цифровим підписом

Документи взагалі не підписані

З неелектронним підписом

З підписом, здійсненим у мережі Інтернет