Перевірна робота з теми "Прислівник"

Додано: 27 квітня
Предмет: Українська мова, 4 клас
Тест виконано: 983 рази
12 запитань
Запитання 1

Прислівник - це ...

варіанти відповідей

незмінна частина мови, яка вказує на предмети, їх ознаки, кількість, але не називає їх.

незмінна частина мови, яка називає ознаку дії, або пояснює де, як, коли відбувається дія.

незмінна частина мови, що називає ознаку предмета.

незмінна частина мови, яка позначає кількість предметів або їх порядок під час лічби.

Запитання 2

Прислівник відповідає на питання:

варіанти відповідей

Коли? Куди? Як? Де?

Як? Хто? Коли?

Де? Що? Який?

Як? Який? Куди?

Запитання 3

Прислівники у реченні виконують роль...

варіанти відповідей

 головних членів речення, підметів.

 головних членів речення, присудків.

другорядних членів речення.

Запитання 4

У реченні прислівник найчастіше пов'язаний з...

варіанти відповідей

 іменником

прикметником

дієсловом

займенником

Запитання 5

Укажи рядок, у якому всі слова прислівники

варіанти відповідей

Пливе, сон, мелодійно

Голосно, ліворуч, напам'ять

Сьогодні, дочиста, думають 

Вічно, темно, жовте

Запитання 6

Заміни вислів синонімічним прислівником.

Не по кишені -

варіанти відповідей

мало

неохайно

дешево

дорого

Запитання 7

Заміни вислів синонімічним прислівником.

Як сніг на голову −

варіанти відповідей

холодно

несподівано

швидко

Запитання 8

Вибери рядок, де є прислівники антоніми.

варіанти відповідей

Сумно − весело

Ввечері − увечері

Радісно − весело

Запитання 9

Познач, яку частину слова виділено у прислівниках

увечері, добре, тихо.

варіанти відповідей

закінчення

 корінь

суфікс 

основа

Запитання 10

У якому рядку подано прислівники-синоніми?

варіанти відповідей

ретельно, якісно, старанно

дзвінко, голосно, мало

деколи, ввічливо, хутко

 тихо, голосно, пошепки

Запитання 11

Як слід писати наступні прислівники: (в)літку, (що)тижня, (в)низу?

варіанти відповідей

через дефіс

окремо

разом

Запитання 12

Вкажи кількість вжитих у вірші прислівників.


Як засяє ясне сонце,

Ясно стане у віконці.

Як прокинуся я рано,

То й мені світленько стане.

варіанти відповідей

2

3

4

5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест