24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Перевірочна контрольна робота з історії України за ІІ семестр 2019 - 2020 н. р.

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
41 запитання
Запитання 1

Позначте, між якими державами були поділені українські землі напередодні Першої світової війни:

варіанти відповідей

Росія, Польща, Румунія

 Росія, Угорщина, Румунія

Росія, Австро-Угорщина;

осія, Австро-Угорщина, Румунія

Запитання 2

Головну Українську Раду в серпні 1914 р. очолив:

варіанти відповідей

Є. Коновалець

С. Єфремов

Г Ю. Романчук

К. Левицький

Запитання 3

Галицько-Буковинське генерал-губернаторство було засновано після:

варіанти відповідей

Галицької битви


поразок російської армії в 1915 р.

Брусиловського прориву

повалення монархії в Росії

Запитання 4

Установіть послідовність подій:

А Створення Головної Української Ради (ГУР)

Б Брусиловський прорив

В Взяття фортеці Перемишль

Г Початок формування легіону Українських січових стрільців (УСС)

варіанти відповідей

в.б.г.а.

 г.а.в.б.

а.г.в.б

а.б.г.в

Запитання 5

Державний орган управління створений у Києві в ході Української революції -

варіанти відповідей

Державний уряд

Українська Народна Рада

 Верховна Рада України

 Українська Центральна Рада

Запитання 6

Який Універсал проголошував створення Української Народної Республіки?

варіанти відповідей

Перший Універсал

Другий Універсал

Третій Універсал


Четвертий Універсал

Запитання 7

Коли у Києві було здійснено переворот та очільником України проголошено гетьмана Павла Скоропадського?

варіанти відповідей

 29 квітня 1918 р.

22 листопада 1917 р.

25 січня 1918 р

10 червня 1917 р.

Запитання 8

1 листопада 1918 р. українські військові частини австрійської армії захопили Львів та частину Східної Галичини. Ця подія одержала назву "Листопадовий зрив". У наслідок цієї події 

варіанти відповідей

проголошено Західно-Українську Народну Республіку


проголошено Українську Народну Республіку

на чолі з Євгеном Петрушевичем


на чолі з Михайлом Грушевським

Запитання 9

22 січня 1919 р. проголошено ...

варіанти відповідей

 Українську Соціалістичну Радянську Республіку

 Акт Злуки

День соборності України

 Союзний договір

Запитання 10

Яку мала назву українська радянська держава за Конституцією 1919 р.?

варіанти відповідей

Українська Соціалістична Радянська Республіка

Українська Автономна Радянська Соціалістична Республіка

Українська Народна Республіка;

Українська Радянська Соціалістична Республіка;

Запитання 11

Нова економічна політка замінила систему економічних відносин, яка мала назву:

варіанти відповідей

«червоний терор»;

 ринкова економіка;

«воєнний комунізм»

поміщицьке землеволодіння.

Запитання 12

Складовою частиною, якої політики СРСР була українізація?

варіанти відповідей

НЕПу;

 коренізації;

 махновщини;

 колективізації

Запитання 13

Індустріалізація – це…

варіанти відповідей

примусове вилучення незаконно отриманого майна;

політика насильницького перетворення сільського господарства наприкінці 1920-1930-х рр. на основі розкуркулювання і суцільного насадження колективних форм господарства з усуспільненням значної частини селянської власності;


форма здійснення більшовицької політики на території України у 1923-1938 рр.;

система заходів, спрямованих на прискорений розвиток важкої промисловості з метою технічного переозброєння економіки і зміцнення обороноздатності країни.

Запитання 14

Вкажіть, які, на вашу думку, чинники що були причинами голоду 1921-1923 рр

варіанти відповідей

суцільна колективізація;

«куркульський бандитизм»;

 неврожай та засуха;

державна політика хлібозаготівель;

Запитання 15

На згадку, про які події встановлений зображений пам’ятник?


варіанти відповідей

Голодомор 1932-1933 рр.


сталінські репресії;

 «червоний терор»;

 українізацію.

Запитання 16

Укажіть назви мирних договорів, у яких, серед іншого, визначалася державна належність західноукраїнських земель у 1920-х роках.

1.Версальський

2.Сен-Жерменський

3.Нейїський

4.Тріанонський

5.Севрський

6.Ризький

варіанти відповідей

1, 2, 5

2, 4, 6

1, 3, 6

2, 3, 5

Запитання 17

оняття "осадництво" вживають для позначення...

варіанти відповідей

Виїзду громадян зі своєї країни в іншу на постійне місці проживання, зумовленого різними причинами! (економічними, політичними, релігійними)  

політики врегулювання українсько-польських відносин, здійснюваної шляхом порозуміння між проводом УНДО і польським урядом у 1935-1938 рр.

Політики заселення поляками українських земель із наданням їм у власність земельних наділів

Репресивних заходів польської влади із застосуванням поліції та армії проти українського цивільного населенні Галичини у відповідь на «саботажну акцію» ОУН

Запитання 18

З історією яких українських земель пов'язана діяльність історичного діяча, зображеного на фото?

варіанти відповідей

Північної Бессарабії

Закарпаття

Східної Галичини

Північної Буковини

Запитання 19

Сутність Організації українських націоналістів.

варіанти відповідей

організація, метою якої було відновлення ЗУНР, використання всіх можливих методів, зокрема збройну допомогу СРСР, діяла нелегально

організація, метою якої було утворення Української самостійної соборної держави, використання мирних і немирних методів боротьби, зокрема тероризм, діяла нелегально

організація, метою якої була демократична Українська Народна Республіка, використання тільки мирних парламентських методів боротьби, діяла легально

Запитання 20

Укажіть поняття й терміни, які стосуються історії західноукраїнських земель у 1921 -1938рр.

варіанти відповідей

«Великий терор»

«Шахтинська справа»

Політика "пацифікації" 

 «Жданівщина»

 «Утраквістичні» школи

Осадництво

Запитання 21

Установіть відповідність між країною та подією суспільно-політичного життя, що відбулася на українських землях, які входили до її складу в 1920-х - 1930-х рр.

  Чехо-Словацька Республіка

варіанти відповідей


створення Є. Коновальцем Організації українських націоналістів (ОУН)


проголошення автономії Підкарпатської Русі

судовий процес над членами ОУН у справі вбивства міністра внутрішніх справ Б. Перацького

судовий процес над представниками української інтелігенції в справі «Спілки визволення України»


Запитання 22

Установіть відповідність між країною та подією суспільно-політичного життя, що відбулася на українських землях, які входили до її складу в 1920-х - 1930-х рр.

 Польська Республіка


варіанти відповідей

створення Є. Коновальцем Організації українських націоналістів (ОУН)

проголошення автономії Підкарпатської Русі

судовий процес над представниками української інтелігенції в справі «Спілки визволення України»

Проведення політики "Пацифікації"

Запитання 23

Установіть відповідність між країною та подією суспільно-політичного життя, що відбулася на українських землях, які входили до її складу в 1920-х - 1930-х рр.

Румунія

варіанти відповідей

створення Є. Коновальцем Організації українських націоналістів (ОУН)

проголошення автономії Підкарпатської Русі

судовий процес над членами ОУН у справі вбивства міністра внутрішніх справ Б. Перацького

судовий процес над представниками української інтелігенції в справі «Спілки визволення України»

створення В. Залозецьким Української національної партії (УНП)

Запитання 24

Пакт Молотова – Ріббентропа було укладено:

варіанти відповідей

1 вересня 1939 р.

23 серпня 1939 р.

17 вересня 1939 р.

 3 вересня 1939 

Запитання 25

Коли почалася радянсько-німецька війна?

варіанти відповідей

22 червня 1941 р.

1 вересня 1941 р.

1 вересня 1939 р.

8 травня 1945 р.

Запитання 26

23-29 червня 1941 року відбулася перша танкова битва в районі

варіанти відповідей

 Луцьк-Броди-Дубно-Рівне

Ромни-Лохвиця

Луцьк-Рівне

Броди-Ковель

Запитання 27

Великомасштабна битва Червоної Армії та Вермахту 7 липня — 19 вересня 1941 року була за місто...

варіанти відповідей

Харків

Львів

Київ

Одесу

Запитання 28

На які зони окупації була розділена України згідно плану "Ост"? 

варіанти відповідей

 Дистрикт "Галичина"

"Трансністрія

Східні креси

Рейхкомісаріат "Україна"

Галицько-Буковинське генерал -губернаторство

Прифронтові райони

Запитання 29

Яку подію називають трагедією Бабиного Яру?

варіанти відповідей

бомбардування Києва

масовий розстріл українського населення

бомбардування Бабиного Яру

масовий розстріл єврейського населення

Запитання 30

У якому році Україну було звільнено від нацистів?

варіанти відповідей

26 жовтня 1942 р.

27 листопада 1943 р.

 28 жовтня 1944 р.

29 грудня 1945 р.

Запитання 31

Скільки та які області Західної України офіційно увійшли до складу УРСР, в грудні 1939 році?

варіанти відповідей

Львівську, Станіславську, Волинську, Тернопільську, Рівненську, Житомирська

Одеська, Станіславську, Волинську, Тернопільську, Рівненську, Дрогобицьку.

Львівську, Станіславську, Волинську, Тернопільську, Рівненську, Дрогобицьку.

Житомирська, Вінницька, Волинську, Тернопільську, Рівненську, Дрогобицьку.

Запитання 32

Офіційна назва, вживана у нацистському ІІІ рейху щодо робітників, вивезених зі східних окупованих територій?

варіанти відповідей

репресовані

емігранти

депортовані

остарбайтери

Запитання 33

Які течії Руху Опору діяли на території України протягом 1941-1944 років?

варіанти відповідей

радянський, патріотичний, польський

радянський, націоналістичний, польський

румунський, націоналістичний, радянський

білоруський, патріотичний, польський

Запитання 34

Як називається процес, описаний в уривку з історичного джерела?

«Після закінчення Другої світової війни на батьківщину поверталися сотні тисяч військовополонених та цивільних осіб, що добровільно чи примусово опинилися за межами своєї країни внаслідок війни».

варіанти відповідей

репатріація

депортація

реевакуація

демобілізація

Запитання 35

У якому році Українська РСР стала членом Організації Об’єднаних Націй? 

варіанти відповідей


1954 р.

1949 р.

1945 р.

1944 р.

Запитання 36

Особливість процесу післявоєнної відбудови народного господарства України (1945 – початок 1950-х років) визначалася 

1.першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики.

2.спрямуванням основної частини капіталовкладень у соціальну сферу.

3.пріоритетним розвитком сільського господарства як джерела фінансування промисловості.

4.опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу.

5.відсутністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили.

6.використанням фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла».

варіанти відповідей

2, 3, 6

3, 5, 6

1, 4, 5

1, 2, 4

Запитання 37

Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства в період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-х років)? 

«Долаючи нестачу кадрів, влада розпочала широко залучати на робочі місця жінок. Попри великі фізичні труднощі, жінки працювали забійниками, прохідниками на шахтах, металургами, будівельниками. Частка жінок серед робітників промисловості становила 35,9%».

«Житлові, побутові умови населення, незважаючи на значні масштаби будівництва, залишалися важкими. Мільйони сімей жили в бараках, перенаселених «комуналках», не пристосованих для життя підвальних приміщеннях…»

варіанти відповідей

Не відображено в жодному з уривків.

 Лише в другому.

Лише в першому.

Відображено в обох уривках.

Запитання 38

Перелік яких термінів і понять потрібно використовувати, характеризуючи процес радянізації західних областей України після Другої світової війни? 

варіанти відповідей

Раднаргоспи, колективізація, депортації, прискорення, політичні реабілітації.

 Індустріалізація, кооперація, волюнтаризм, «культурна революція», депортації.

Індустріалізація, колективізація, «культурна революція», депортації, репресії.

Операція «Вісла», розкуркулювання, мобілізація, Голодомор, «саморозпуск» УГКЦ.

Запитання 39

Із якою метою в Україні наприкінці 1940 – на початку 1950-х рр. було розгорнуто кампанії боротьби проти «космополітизму» та «низькопоклонства перед Заходом»?

варіанти відповідей

посилити роль української національної інтелігенції в суспільстві.

переконати радянське суспільство в перевагах соціалізму над капіталізмом

відновити тотальний політико-адміністративний контроль за суспільством

мобілізувати суспільство на здійснення відбудови народного господарства

Запитання 40

До розгрому якої галузі науки привела перемога в 1940-х рр. так званого «лисенківського напрямку» — вчення Т. Лисенка?

варіанти відповідей

генетики

 політичної економії

 астрономії

історії України

Запитання 41

На що сподівалися бійці УПА, які вели нерівну боротьбу в 1940—1950-х рр. із радянськими каральними органами?

варіанти відповідей

 загальне повстання населення проти радянської влади.

початок війни між СРСР та країнами Заходу

зміну влади в СРСР

проголошення УРСР своєї незалежності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест