Перпендикулярні прямі

Додано: 4 жовтня 2023
Предмет: Геометрія, 7 клас
Копія з тесту: Перпендикулярні прямі
17 запитань
Запитання 1

Які дві прямі називають перпендикулярними ?

варіанти відповідей

Дві прямі називають перпендикулярними, якщо вони перетинаються.

Дві прямі називають перпендикулярними, якщо вони не перетинаються.

Дві прямі називають перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом.

Дві прямі називають перпендикулярними, якщо вони не паралельні.

Запитання 2

Прямі МN і PK перетинаються в точці F під прямим кутом. Через точку F проведено пряму АВ. Кут АFМ = 27°. Чому дорівнює кут АFN ?

варіанти відповідей

107°

123°

147°

153°

Запитання 3

Дві прямі, якщо при їхньому перетині утворився прямий кут, то їх називають ...

варіанти відповідей

паралельні

перпендикулярні

сусідні

ті, що перетинаються

Запитання 4

Які з прямих зображені на рисунку перпендикулярні? Встанови це на око.

варіанти відповідей

a ⊥ b

a ⊥ c

d ⊥ c

d ⊥ f

e ⊥ f

Запитання 5

Чи є вірним твердження "Усі чотири кути, що утворюються при перетині двох перепендикулярних прямих, є прямими кутами"

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 6

Дано прямокутник АВСК. Перпендикулярними є сторони

варіанти відповідей

АВ і ВС

АВ і СК

ВС і АК

АВ і АК

Запитання 7

Прямі АВ і РК перпендикулярні., точка О - точка їх перетину. Промінь ОМ ділить кут КОВ навпіл. Знайдіть величину кута МОВ.

варіанти відповідей

90°

45°

135°

180°

Запитання 8

Прямі КР і АВ перпендикулярні, точка О - точка їх перетину. Кут МОК становить третю частину прямого кута. Знайти величину кута МОК.

варіанти відповідей

30°

45°

60°

90°

Запитання 9

Скільки через кожну точку прямої можна провести прямих, перпендикулярних до даної?

варіанти відповідей

Дві

Одну

Три

Безліч

Запитання 10

В середині прямого кута С відмічена точка М, через яку проведено прямі, перпендикулярні сторонам кута С. Яку фігуру отримаємо в результаті цих дій?

варіанти відповідей

трикутник

квадрат

ромб

прямокутник

Запитання 11

Прямі АС і ВD перпендикулярні і перетинаються в точці О. Промені ОМ і ОК - бісектриси кутів АОВ і СОВ відповідно. Знайти кут МОК.

варіанти відповідей

45°

60°

90°

135°

Запитання 12

Кути, що утворюються при перетині перпендикулярних прямих є ...

варіанти відповідей

гострими

прямими

тупими

розгорнутими

Запитання 13

Перпендикулярними називають відрізки, що лежать на ...

варіанти відповідей

рівних прямих

будь-яких прямих

різних прямих

перпендикулярних прямих

Запитання 14

Яким символом позначають перпендикулярні прямі?

варіанти відповідей
Запитання 15

Скільки відрізків є перпендикулярними до відрізка ВС?

варіанти відповідей

1

4

3

2

Інша відповідь

Запитання 16

Як позначаються перпендикулярні прямі в записах?

варіанти відповідей

AB⊥BC

AB∥BC

AB⊿BC

AB∟BC

Запитання 17

На рисунку кут АОС = 136°. Чому дорівнює кут між прямими ВС і АD?

варіанти відповідей

36°

44°

136°

56°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест