Підготовка до контрольної роботи. Координатна площина. Графіки залежностей

Додано: 28 квітня 2022
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 19 разів
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть рисунок на якому зображені точки з координатами: А(3;3), В(-2;2), С(-3;-1), Д(3;-2)

варіанти відповідей
Запитання 2

Назви абсцису точок А,В,С,D:

A(3; -2); B(-4; 3); С(0; -7); D (0,5;1)

.

варіанти відповідей

-2;3;-7;1.

3;-4;0;0,5.

0,5;-4;3;0.

Запитання 3

1.    На рисунку зображено графік руху велосипеди­ста. За графіком визначте:

а) Яку відстань проїхав велосипедист за увесь час руху?

б) Упродовж якого часу велосипедист відпочивав?

в) Яку відстань подолав велосипедист після зупинки?

варіанти відповідей

30км;1год;30км.

50км;0,5год;10км.

30км;2год;20км.

Запитання 4

Через точку А, що лежить поза прямою а, проведено пряму:

варіанти відповідей

паралельну прямій а;  

перпендикулярну прямій а.

Запитання 5

Який варіант відповіді вірний

варіанти відповідей

а//с; в⊥с;а⊥в.

а//в; а⊥с;в⊥с.

а⊥с;в//с;в//а.

Запитання 6

Час, t (год): 0; 2; 4; ;6; 8; 10; 12.

Температура, °С: -1; 0; 1; 2; 3; 5 ; 7.

Чи вірно збудували графік зміни температури повітря протягом 12 годин, використавши дані таблиці?


варіанти відповідей

Так

Ні

Неможливо визначити

Запитання 7

Запишіть координати точки В, якщо з точкою А(3;4) вона має:

а) рівні абсциси, але протилежні ординати;

б) рівні ординати, але протилежні абсциси;

в) протилежні абсциси та протилежні ординати;

г) рівні абсциси й рівні ординати.

варіанти відповідей

а) В(-3;- 4) б) В( 3;-4) в) В(- 3;- 4) г) В(3;4)

а) В(3;- 4) б) В(- 3;4) в) В(- 3;- 4) г) В(3;4)

а) В(3;- 4) б) В(3;- 4) в) В(3;- 4) г) В(3;4)

Запитання 8

На графіку показано залежність температури від часу. Як змінилася температура повітря від 3 години до 9 години?

варіанти відповідей

збільшилася на 8° С

збільшилася на 4° С

збільшилася на 0° С

збільшилася на 6° С

Запитання 9

На малюнку графік руху групи туристів. З якою швидкістю рухалися туристи після другого привалу і коли прибули на місце призначення?

Згадай! v=s : t

варіанти відповідей

3км/год

3,5км/год

7км/год

22,5год

23год

10,5год

Запитання 10

Побудуйте на координатній площині чотирикутник KLMN, якщо К(2;-3), L(2;4),M(-2;4),N(-2;-3). Як називається цей чотирикутник?

варіанти відповідей

Квадрат

Прямокутник

Трапеція

Ромб

Запитання 11

Закінчи речення: "Паралельні прямі - це прямі,

варіанти відповідей

які не перетинаються

які перетинаються

які не перетинаються, і лежать в одній площині

які не перетинаються, і не лежать в одній площині

Запитання 12

Закінчи речення: " Перпендикулярні прямі - це прямі,

варіанти відповідей

які не перетинаються, і лежать в одній площині

які перетинаються

які не перетинаються, і не лежать в одній площині

які перетинаються під прямим кутом (кутом, який дорівнює 90 градусів)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест