24 травня о 18:00Вебінар: Підготовка до ЗНО: систематизація матеріалу та узагальнення знань за допомогою сервісу Canva

Підготовка до ЗНО. Модуль 2.1 Украінські землі у складі Речі Посполитоі

Додано: 11 червня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 21 раз
40 запитань
Запитання 1

Що стало наслідком події, описаної в уривку з історичного джерела: «Року 1620 місяця березня 22 дня прибув з Москви до Києва святійший патріарх Феофан…»?

варіанти відповідей

поділ Київської митрополії на дві частини з центрами в Києві та Москві

висвячення митрополитом Київським Йова Борецького

прийняття «Статей заспокоєння руського народу»

затвердження статуту Львівського Успенського братства

Запитання 2

Хто із зображених осіб сприяв становленню книгодрукування на українських землях у XVI ст.?

варіанти відповідей
Запитання 3

Поштовхом до розгортання в XVI ст. братського руху на українських землях було

варіанти відповідей

закріпачення українського селянства.

поширення ідей Реформації та Контрреформації.

виникнення українського козацтва та Запорозької Січі.

Запитання 4

Укажіть мету братського руху на українських землях у XVI ст.

варіанти відповідей

визнання станових привілеїв українського козацтва

укладення унії між католицькою і православною церквами

ліквідація кріпосної залежності українського селянства

захист і підтримка православної церкви

Запитання 5

Про появу якого явища свідчить такий документ: «…а до роботи приступати підданим, як сонце сходить, а зійти [з роботи], як заходить [сонце], а відпочинку тим, що з худобою роблять, перед обідом — година, у полудень — година, надвечір — година…»?

варіанти відповідей

оброк

панщина

десятина

полюддя

Запитання 6

Яка подія відбулася в 1586 р.?

варіанти відповідей

укладення Люблінської унії

утворення греко-католицької церкви

утворення першої братської (слов’яно-греко-латинської) школи у Львові

заснування Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої відомої Січі

Запитання 7

На фото зображено символи

варіанти відповідей

братських шкіл.

цехових майстрів.

козацького війська.

міського самоврядування.

Запитання 8

Яка з ікон, зображених на фото, належить пензлю О. Горошковича?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 9

Яка подія відбулася в 1556 р.?

варіанти відповідей

початок доби «героїчних морських походів» козаків

заснування першої відомої Січі на острові Мала Хортиця

похід козаків під проводом П. Сагайдачного на Московське царство

укладення козацького реєстру польським королем Стефаном Баторієм

Запитання 10

Прочитайте фрагмент історичного документа та вкажіть його назву:

«1. Усім уніатам і неуніатам надається право вільного відправлення свого богослужіння,.. ремонтувати свої церкви й будувати нові…

2. …церква Св. Софії київська з підданими, що живуть навколо неї, повинна  залишатися за неуніатами й митрополитом, що має посвяту від патріарха константинопольського; він, митрополит, за давніми правами й звичаями, повинен обиратися з-поміж руської шляхти духовними й світськими обивателями Корони [Польської] і Великого князівства Литовського релігії грецької, що не перебувають в унії і мають привілеї з боку короля…

3. Те ж саме треба розуміти й щодо Львівського, Луцького, Перемишльського й Мстиславського владик й архімандритів Печерського й Унівського…»

варіанти відповідей

«Ординація Війська Запорозького, що перебуває на службі Речі Посполитої».

Куруківська угода.

«Пункти для заспокоєння руського народу».

Люблінська унія.

Запитання 11

З іменами діячів, зображених на портретах, пов’язано

варіанти відповідей

укладення Берестейської церковної унії та утворення греко-католицької церкви.

надання прав і привілеїв реєстровому козацтву.

відновлення та легалізація православної церкви в Речі Посполитій.

заснування першої відомої Запорозької Січі.

Запитання 12

На фото зображено:

варіанти відповідей

Іллінську церкву в Суботові.

церкву Зішестя Святого Духа в Потеличі.

Покровську церкву-фортецю в Сутківцях.

Преображенську церкву у Великих Сорочинцях.

Запитання 13

Масове поширення єзуїтських колегіумів на українських землях відбувалося після укладення

варіанти відповідей

Люблінської унії (1569 р.).

Третього Литовського статуту (1588 р.).

Куруківської угоди (1625 р.).

«Пунктів для заспокоєння руського народу» (1632 р.).

Запитання 14

Десятиліття «Золотого спокою» - це період в історії Речі Посполитої, що тривав:

варіанти відповідей

від козацького повстання під проводом С. Наливайка до морських походів козаків на чолі з П. Сагайдачним на володіння Османської імперії.

від укладення польсько-литовської міждержавної Люблінської унії до початку польсько-турецької Хотинської війни.

від придушення козацького повстання під проводом П. Бута, Я. Острянина, Д. Гуні до початку Національно-визвольної війни на чолі з Б. Хмельницьким.

від укладення польсько-московського Віленського перемир’я до укладення «Вічного миру» між Річчю Посполитою та Московським царством.

Запитання 15

Однією з причин появи полемічної літератури на українських землях наприкінці XVI – першій половині XVII ст. було

варіанти відповідей

проведення митрополитом П. Могилою реформи православної церкви.

підпорядкування Київської митрополії Московському патріарху.

утворення окремої Галицької православної митрополії.

укладення унії між православною та католицькою церквами.

Запитання 16

Затвердження в 70-х рр. ХVІ ст. урядом Речі Посполитої створення реєстрового війська стало політичним і правовим актом

варіанти відповідей

завершення польсько-українського протистояння.

припинення масового покозачення селян і міщан.

визнання козацтва новим соціальним станом.

об’єднання інтересів польської шляхти та козацтва.

Запитання 17

Укажіть портрет гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 18

Яка подія пов’язана з діячем, зображеним на репродукції картини?

варіанти відповідей

заснування першої на українських землях слов’яно-греко-латинської школи

укладення унії православної та католицької церков

об’єднання Лаврської школи та Київської братської школи в колегію

надання ставропігії Львівському Успенському братству

Запитання 19

Про яку верству населення Речі Посполитої йдеться в уривку з історичного джерела: «Король, побачивши, як добре вони з татарами б’ються, віддав їм для пристанища місто Трахтемирів, настановив їм гетьмана, прислав клейноди, всяких припасів військових, а за службу їм поклав по червінцеві…»?

варіанти відповідей

реєстрове козацтво

міщанство

православну шляхту

селянство

Запитання 20

У якому році відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела: «...султан турецький Осман підійшов до Хотина з військом, що перевищувало християнські сили в десятки разів, і зупинився на відстані однієї милі від поляків... 18 серпня турецьке військо напало на польський табір, на ту частину, де були козаки. А козаки об'єдналися й, перехрестившись, почали бити чужинців, поки ті... не почали тікати...»?

варіанти відповідей

1621 р.

1625 р.

1632 р.

1637 р.

Запитання 21

Хто є автором ікони, репродукцію якої зображено на фото?

варіанти відповідей

І. Руткович

О. Горошкович

Й. Кондзелевич

М. Петрахнович

Запитання 22

Яка подія пов’язана із зображеним на ілюстрації діячем?

варіанти відповідей

здобуття запорозькими козаками турецької фортеці Кафи

зведення на о. Мала Хортиця першої відомої Січі-фортеці

керівництво українськими козаками під час Хотинської війни

зруйнування запорозькими козаками польської фортеці Кодак

Запитання 23

Процес оформлення козацтва в окремий соціальний стан Речі Посполитої започатковано

варіанти відповідей

Куруківською угодою.

Третім Литовським Статутом.

Універсалом короля Стефана Баторія.

«Ординацією Війська Запорозького…».

Запитання 24

Берестейську церковну унію укладено

варіанти відповідей

1556 р.

1574 р.

1569 р.

1596 р.

Запитання 25

У якому уривку з історичного джерела йдеться про укладення Люблінської унії?

варіанти відповідей

«...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми, ...жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви... обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського...»

«Ми присягаємо той мир тримати твердо, без будь-якої хитрості... Королю держати сповна землю Львівську, а нам держати Володимирську, Луцьку, Белзьку, Холмську та Берестейську. Мир тримати від Покрови Богородиці два роки...»

«...Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке домовилися і постановили з гетьманом... що із генеральними особами мають радитися гетьман про ...всілякі публічні справи, нічого без їхнього дозволу не починаючи...»

«Ми, Сигізмунд Август, даною грамотою оголошуємо таке: на скликаному цьому сеймі закінчили справу [об’єднання] між князівством Литовським та королівством Польським в братерській любові і за згодою обох народів...»

Запитання 26

Поширення якої форми господарювання в ХVI ст. спонукало сучасника зробити такий висновок:

«Братія шляхетська, побачивши перед собою родючі українські землі, думала не про татар та козаків, а про нову здобич для польського плуга»?

варіанти відповідей

зимівник

уход

фільварок

слобода

Запитання 27

Збільшення польською владою козацького реєстру до 6 тис. осіб та організація шести територіальних полків стало наслідком козацько-селянського повстання під проводом

варіанти відповідей

К. Косинського.

С. Наливайка.

М. Жмайла.

Т. Федоровича.

Запитання 28

Належність до якої релігійної конфесії гарантувала українській шляхті доступ до посад і реалізацію прав і привілеїв у Речі Посполитій у першій половині XVII ст.?

варіанти відповідей

православ’я

кальвінізму

католицизму

англіканства

Запитання 29

Спираючись на подану карту, можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність гетьмана

варіанти відповідей

Д. Вишневецького.

П. Сагайдачного.

Б. Хмельницького.

П. Дорошенка.

Запитання 30

«Панщина» — це

варіанти відповідей

форма земельної відробіткової ренти, що передбачала обов’язкову працю селянина власним реманентом у господарстві землевласника.

система суспільних відносин, за якої землевласник мав право на особу, працю та майно залежних від нього селян-кріпаків.

форма натуральної ренти, податок грішми або продуктами, що стягувався землевласником із залежних від нього селян.

велике шляхетське багатогалузеве господарство, орієнтоване на ринок, в якому вся земля належала панові, й базувалося на праці залежних селян.

Запитання 31

Формування козацької старшини на Запорозькій Січі в ХVІ — на початку ХVІІ ст. відбувалося шляхом

варіанти відповідей

призначення гетьманом.

бойового галасу.

займанщини

виборів

Запитання 32

Географічні назви Базавлук, Микитин Ріг, Чортомлик, Олешки пов’язані з місцями

варіанти відповідей

розташування Запорозьких Січей.

головних битв під час козацьких війн кінця ХVІ ст.

розташування турецьких фортець, зруйнованих козаками.

основних битв часів козацько-селянських повстань 20 — 30-х рр. ХVІІ ст.

Запитання 33

Які чинники зумовили виникнення українського козацтва в XV–XVI ст.?

1. Прагнення влади створити регулярне військо на противагу шляхетському ополченню.

2. Посилення національного, соціального та релігійного гніту українського населення.

3. Існування масиву вільних земель, освоєння південних територій уходниками.

варіанти відповідей

1, 2

1, 3

2, 3

1, 2, 3

Запитання 34

Братства в історії України – це

варіанти відповідей

корпоративні об’єднання ремісників споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом у XV–XVI ст.

доброчинні товариства української шляхти, які опікувалися будівництвом православних храмів власним коштом у XVI ст.

об’єднання реєстрового козацтва та духовенства, які здійснювали контроль за діяльністю вищих православних церковних ієрархів у XV–XVI ст.

релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських землях наприкінці XVI–XVII ст.

Запитання 35

«Апостол» (1574), «Буквар» (1574), Острозька Біблія (1581) є першими

варіанти відповідей

друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим.

рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою.

підручниками, надрукованими коштом православних братств.

книгами, надрукованими коштом князя К. Острозького.

Запитання 36

Про появу якого явища в театральному мистецтві йдеться в уривку з історичного джерела?

«У братських школах, академіях учні писали вірші, промови, а потім виголошували їх. Виконавці виходили на сцену й декламували текст, об’єднаний спільною темою. Шкільні вистави присвячувалися християнським святам, впливовим особам, важливим подіям. Вистава тривала досить довго, тому глядачам давали перепочинок, пропонуючи їхній увазі в перервах між діями спектаклю театралізовані сценки народно-побутової тематики».

варіанти відповідей

комедія

містерія

прелюдія

інтермедія

Запитання 37

Упродовж якого періоду тривало козацько-селянське повстання під проводом С. Наливайка?

варіанти відповідей


1576–1578 рр.

1594–1596 рр.

1616–1622 рр.

1637–1638 рр.

Запитання 38

«Ординацією Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої» 1638 р. було передбачено:

варіанти відповідей

утворення реєстрового козацтва з правом на незалежність від польської адміністрації, звільненого від державних податків та повинностей

збільшення козацького реєстру до 10 тис. осіб, надання козакам права землеволодіння, власної судової влади, володіння містом Трахтемирів

скасовування реєстру та зрівняння в правах усіх козаків у Речі Посполитій, повернення прав та майна православній церкві

зменшення козацького реєстру до 6 тис. осіб, ліквідацію виборності козацької старшини, скасування козацького судочинства

Запитання 39

Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.

варіанти відповідей

“Процес об’єднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в єдину державу започаткований Городельською, а завершений Кревською унією 1569 р.”

“Запорожці на чолі з П. Сагайдачним у 1616 р. здобули Кафу, а в 1621 р. взяли участь у Хотинській війні на боці Речі Посполитої проти Османської імперії”.

“Іов Борецький, обійнявши посаду Київського православного митрополита в 1596 р., одразу ж долучився до очолюваної князем К. Острозьким боротьби проти унії з Римом”.

“Утворення реєстрового козацтва пов’язане з ім’ям польського короля Яна ІІ Казимира, який у 1410 р. затвердив перший список найнятих козаків – реєстровців”.

Запитання 40

Пересопницьке Євангеліє й Острозька Біблія є пам’ятками української культури

варіанти відповідей

XIV ст.

XV ст.

XVI ст.

XVII ст.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест