Підсмковий тест (теорія літератури)

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Зарубіжна література, 5 клас
Тест виконано: 89 разів
12 запитань
Запитання 1

Як називається сукупність творів колективного походження, що виникли в глибоку давнину, існували в усній традиції як утілення народних уявлень (про світ, про природу, моральні якості) та ідеалів?

варіанти відповідей

Казки

Легенди

Фольклор

Міфи

Запитання 2

Розповідний народно-поетичний твір про вигадані події, вигаданих осіб, іноді за участю фантастичних сил

варіанти відповідей

Казка

Міф

Розповідь

Поема

Запитання 3

Художній засіб, який дає змогу втілити загальні поняття, якості, риси,стосунки у конкретних образах. Це спосіб інакомовлення, тобто коли йдеться про одне, а мається на увазі інше. Оьрази тварин у народних казках, байках відображають світ людей, їхні стосунки, уявлення про чесноти, працю...

варіанти відповідей

Епітет

Алегорія

Гіпербола

Афоризм

Запитання 4

Казки бувать 3-х видів:

варіанти відповідей

Чарівні, про комах, про людей

Про тварин, соціально-побутові, чарівні

Зарубіжні та національні

Запитання 5

Коло подій, життєвих явищ,змальованих у творі (те, про що йдеться у творі) називається:

варіанти відповідей

Тема твору

Ідея твору

Зміст

Композиція

Запитання 6

Провідна думка твору, ідеологічна та емоційна спрямованість (те, що утверджується проголошується митцем)

варіанти відповідей

Тема твору

Ідея твору

Композиція твору

Зміст

Запитання 7

Невеликий прозовий твір, у якому зобраується якась подіячи епізод із життя одного або кількох героїв називається:

варіанти відповідей

Казка

Поезія

Повість

Оповідання

Запитання 8

Художня послідовність подій у літературному творі, яка має такі складники: експозицію, зав'язку, розвиток дії, кульмінацію, розв'язку, - називається...

варіанти відповідей

Зміст твору

Тема твору

Сюжет твору

Ідея

Запитання 9

Жанр літератури, прозовий твір, у якому розповідається про події, об'єднані навколо персонажа, художнє дослідження кола проблем героїв, розгалужений сюжет, середній за змістом.

варіанти відповідей

Оповідання

Роман

Повість

Запитання 10

Це слово чи словосполучення, завдяки особливій ​​функції в тексті, допомагає слову набути нового значення або смислового відтінку, підкреслює характерну рису, визначальну якість певного предмету або явища, збагачує мову новим емоційним сенсом, додає до тексту певної мальовничості та насиченості. Приклад: Прощавайте, сині гори, білії сніги.

варіанти відповідей

Епітет

Метафора

Гіпербола

Антитеза

Запитання 11

Один із основних художніх засобівпоетичного мовлення. З грецької це слово перекладається як «перенесення». Означає розкриття сутності одного предмета чи явища через особливості іншого.

варіанти відповідей

Метафора

Епітет

Порівняння

Антитеза

Запитання 12

Сукупність літератур усіх народів світу від давнини до сьогодення - це...

варіанти відповідей

Національна література

Зарубіжна література

Словесний здобуток

Українська література

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест