Підсумкова контрольна ФГК 2 курс

Додано: 18 червня
Предмет:
Тест виконано: 4 рази
15 запитань
Запитання 1

Емісія грошей-це: 


варіанти відповідей

випуск в обіг нових грошових знаків;

випуск в обіг акцій, облігацій, казначейських векселів та інших цінних паперів;

випуск в обіг готівкових грошей.

Запитання 2

Грошова система – це:


варіанти відповідей

форма організації грошового обороту в країні, яка склалася історично і закріплена на законодавчому рівні;


політика держави, через яку уповноважена державою інституція контролює обсяг пропозиції грошей з метою встановлення цінової стабільності, сприяння економічному зростанню, дотриманню рівня безробіття населення на низькому рівні;


реалізація господарської політики держави або окремого підприємства.

Запитання 3

За характером регулювання валютних відносин грошові системи поділяють на:


варіанти відповідей

відкриті та закриті;


регульовані та саморегульовані;


ринкові та неринкові.

Запитання 4

За загальними законами функціонування грошей грошові системи поділяють на:


варіанти відповідей

 відкриті та закриті;


регульовані та саморегульовані;

ринкові та неринкові.


Запитання 5

За ступенем втручання держави в економічні відносини грошові системи поділяють на:


варіанти відповідей

відкриті та закриті;


регульовані та саморегульовані;


ринкові та неринкові.

Запитання 6

Міжнародна торгова валюта – це: 


варіанти відповідей

валюта, яка використовується для оцінки міжнародних торгівельних операцій; 


валюта, що використовується для покриття дефіциту платіжного балансу, надання позик, кредиту, фінансової допомоги;


вільноконвертована валюта, в якій центральні банки інших країн нагромаджують та зберігають резерви для здійснення міжнародних розрахунків.


Запитання 7

Міжнародна резервна валюта – це: 


варіанти відповідей

валюта, яка використовується для оцінки міжнародних торгівельних операцій; 

валюта, що використовується для покриття дефіциту платіжного балансу, надання позик, кредиту, фінансової допомоги;


вільноконвертована валюта, в якій центральні банки інших країн нагромаджують та зберігають резерви для здійснення міжнародних розрахунків.


Запитання 8

Резервна валюта – це:


варіанти відповідей

вільноконвертована валюта, в якій центральні банки інших країн нагромаджують та зберігають резерви для здійснення міжнародних розрахунків;


валюта, яка використовується для оцінки міжнародних торгівельних операцій; 


валюта, що використовується для покриття дефіциту платіжного балансу, надання позик, кредиту, фінансової допомоги.


Запитання 9

Конвертованість валюти – це: 


варіанти відповідей

здібність резидентів та нерезидентів вільно без обмежень обмінювати національну валюту на іноземну і використовувати іноземну валюту в угодах;

відсутність обмежень на платежі і трансферти по поточним міжнародним операціям, пов’язаними з торгівлею товарами, послугами, міждержавними переказами доходів та трансфертів;


відсутність обмежень на платежі та трансферти по міжнародним операціям, пов’язаними з рухом капіталу.


Запитання 10

Готівка в обігу (банківські білети та розмінна монета, що перебувають поза банківською системою) – це:

варіанти відповідей

М0; 

М1; 


М2;


М3.


Запитання 11

Грошовий агрегат М1 визначається за формулою:


варіанти відповідей

М0 + вклади в банках, які можуть бути використані власниками негайно, без поперед­ження банків, тобто запаси коштів на поточних рахунках та на ощадних рахунках до запитання;


М0 + кошти на всіх видах строкових рахунків, кошти на рахунках капітальних вкладень та інших спеціальних рахунках;


М0 + кошти вкладені в цінні папери та сертифікати.


Запитання 12

Ліквідність – це: 


варіанти відповідей

Гроші, що проходять через електронний зв'язок між банком і клієнтом;


Ступінь легкості, з якою певні товари можуть бути перетворені на готівку; 

Прямий безгрошовий обмін.


Запитання 13

Електронні гроші – це:


варіанти відповідей

Письмове зобов'язання боржника сплатити визначену суму грошей у визначений термін;

Банківські білети різних номіналів;


Гроші, що проходять через електронний зв'язок між банком і клієнтом. 


Запитання 14

Бартер – це:


варіанти відповідей

Письмове зобов'язання боржника сплатити визначену суму грошей у визначений термін;

Прямий безгрошовий обмін;

Наказ власника перерахувати певну суму на користь пред'явника. 

Запитання 15

Грошовий агрегат це:


варіанти відповідей

уся сукупність запасів грошей у всіх її формах, які перебувають у розпорядженні суб'єктів грошового обігу в певний момент;

це специфічний показник грошової маси, що характеризує певний набір її елементів залежно від їх ліквідності;


переказні кошти у національній валюті; 


цінні папери власного боргу банків.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест