підсумкова контрольна математика 8 кл

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Математика, 8 клас
Тест виконано: 11 разів
25 запитань
Запитання 1

1. Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, катети якого дорівнюють 3 см і 6 см

варіанти відповідей

А) 22+42

Б) √62-32

В) √62+32

Г) 22-42

Запитання 2

2. Знайдіть площу прямокутника, ширина й довжина якого дорівнюють 4 см і 8 см

варіанти відповідей

А) 50 см2

Б) 24 см2

В) 32 см2

Г) 30 см2 

Запитання 3

3. Знайдіть суму кутів опуклого восьмикутника

варіанти відповідей

А) 900°

Б) 1080°

В) 180°

Г) 360°

Запитання 4

4. Один із кутів прямокутної трапеції дорівнює  45°. Обчисліть площу даної трапеції, якщо її основи дорівнюють 4 см і 8 см

варіанти відповідей

А) 8 см2

Б) 24 см2

В) 20 см2

Г) 6 см2

Запитання 5

5. Знайдіть площу прямокутного трикутника, якщо один із його катетів дорівнює 2 см, а гострий кут - 45°

варіанти відповідей

А) 2 см2

Б) 60 см2

В) 30 см2

Г) 40 см2

Запитання 6

Одна із сторін паралелограма вдвічі менша, ніж інша, а його периметр дорівнює 36 см. Знайти більшу сторону паралелограма.

варіанти відповідей

20 см

18 см

12 см

14 см

Запитання 7

Один з кутів ромба АВСД дорівнює 50°. Знайти міри інших кутів.

варіанти відповідей

40°; 160°; 160°

50°; 130°; 130°

60°; 120° ; 120°

80°; 100°;120°

Запитання 8

У колі з центром у точці О побудовано центральний кут ОАВ =160°.

Чому дорівнює вписаний кут АКВ, який спирається на ту саму дугу?

варіанти відповідей

120°

100°

90°

80°

Запитання 9

Трикутники АВС і А1В1С1 подібні. АС= 8 см; ВС = 10 см; В1С1 = 14 см.

Знайти сторону А1С1.

варіанти відповідей

12 см

11, 2 см

13,2 см

14 см

Запитання 10

Сторони трикутника АВСД дорівнюють 8 см, 10 см, 14 см. Знайти периметр трикутника, сторони якого є середніми лініями трикутника АВС.

варіанти відповідей

18 см

16 см

14 см

20 см

Запитання 11

Обчисліть: (2√3−√17)⋅(√17+2√3).

варіанти відповідей

−11

11

5

−5

Запитання 12

Порівняйте числа а=3√5 і в=4√3.

варіанти відповідей

а<в

а=в

а>в

Порівняти не можна

Запитання 13

Розвяжіть рівняння: 2х2 +9х −5=0

варіанти відповідей

−6 і 0,6

−5 і 0,5

−5 і 0,6

6 і 0,5

Запитання 14

Розвяжіть рівняння: х2 −3х −18=0 за теоремою Вієта

варіанти відповідей

−3; 6

3; 6

−3;− 6

3;− 6

Запитання 15

Знайдіть добуток коренів рівняння х2 +3х−4=0

варіанти відповідей

1

- 4

−1

−2

Запитання 16

Пароплав пройшов 100 км за течією річки і 64 км проти течії, витративши на це 9 год. Знайдіть власну швидкість пароплава, якщо швидкість течії річки 2 км/год. Назвіть вірне рівняння для розв'язання задачі, якщо за х прийняти власну швидкість пароплава

варіанти відповідей

100 ∕(х - 2) + 64 ∕(х +2) = 9

64 ∕(х + 2) + 100 ∕(х - 2) = 9

100 ∕(х + 2) + 64 ∕(х - 2) = 9

100 ∕(х + 2) - 64 ∕(х - 2) = 9

Запитання 17

 Користуючись формулою аm/ an= am – n (а ≠ 0), виберіть правильну рівність.

варіанти відповідей

58/54 = 52

58/54 = 54

39: 33 = 33

39: 33 = 37

Запитання 18

Задано дріб 2а/(а + 3)

. Враховуючи, що знаменник дробу не може дорівнювати нулю, виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

При а = 3 числове значення заданого дробу не існує.

Числове значення заданого дробу існує при всіх значеннях а.

 При а = – 3 існує числове значення заданого дробу.

Числове значення заданого дробу існує тільки при а ≠ –3.

Дріб дорівнює нулю, якщо а = 0

Запитання 19

Задано рівняння (х-1)/(х+4) = 0

Позначте, які з наведених чотирьох тверджень правильні, а які — неправильні.

варіанти відповідей

 Ліва частина заданого рівняння існує, якщо х + 4 ≠ 0.

Чисельник заданого дробу дорівнює нулю при х = 1.

 При х = 1 знаменник заданого дробу дорівнює нулю.

 Задане рівняння має корінь х = 1.

Запитання 20

. Враховуючи, що вираз √а існує тільки при а ≥ 0, виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Значення √-16 існує.

Значення √-9 існує.

Значення √-25 існує.

Значення √11 існує.

Запитання 21

Шукають значення функції y = 2x – 4 при x = 3. Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Значення функції y = 2x – 4 при x = 3 можна обчислити за формулою y = 2×3 + 4.

При x = 3 значення y = 10.

При x = 3 значення y = 2.

При x = 3 значення y = –2.

Запитання 22

Функція задана формулою y = 3/х

. Позначте, які з наведених чотирьох тверджень правильні, а які — неправильні.

варіанти відповідей

Область визначення даної функції – всі дійсні числа.

Область визначення даної функції: x ≠ 0.

 При x = 1 значення y = –3.

Графік заданої функції проходить через точку з координатами

x = 1, y = 3.

Запитання 23

. Зведеним квадратним рівнянням називають таке квадратне рівняння, у якого коефіцієнт біля x2 дорівнює одиниці. Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Рівняння 5x2– 3x – 4 = 0 є зведеним квадратним рівнянням.

 Рівняння x2 – 5x + 3 = 0 є зведеним квадратним рівнянням.

 Рівняння 2x2 – x + 7 = 0 є зведеним квадратним рівнянням.

 Рівняння 3x 2 – 4x + 3 = 0 є зведеним квадратним рівнянням.

Запитання 24

Задано квадратне рівняння x2 – 3x – 4 = 0, яке має два корені x1

 і x2

. Знаючи, що за теоремою Вієта для квадратного рівняння x2+ px + q = 0 сума коренів x1+ x2 = –p, а добуток коренів x1*x2 = q, виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

x1 + х2 = 4.

x1 + х2 = 3.

х1*х2 = - 3

х1*х2 = 4

х12 = - 4

Запитання 25

 Задано квадратне рівняння x2– 9x – 4 = 0, яке має два різні корені. Позначте, які з наведених чотирьох тверджень правильні, а які — неправильні.

варіанти відповідей

Дискримінант заданого рівняння від’ємний.

За теоремою Вієта добуток коренів заданого рівняння дорівнює (–4).

У заданого рівняння один корінь додатний, а другий – від’ємний.

У заданого рівняння обидва корені додатні.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест