Підсумкова контрольна робота (1 курс, ІІ семестр)

Додано: 23 травня
Предмет: Українська література, 10 клас
Тест виконано: 63 рази
36 запитань
Запитання 1

Перша збірка творів Павла Тичини має назву

варіанти відповідей

"Золотий гомін"

"Сонячні кларнети"

"Замість сонетів і октав"

"Вітер з Україи"

Запитання 2

Художній засіб, характерний для ранньої поезії Тичини: умовне позначення певного поняття чи явища словом, предметом чи образом, - це

варіанти відповідей

епітет

алегорія

метафора

символ

Запитання 3

У поезії Павла Тичини "Ви знаєте, як липа шелестить..." пейзаж допомагає розповісти про

варіанти відповідей

почуття кохання

прощання з рідним краєм

радість від повернення додому

любов до природи

Запитання 4

У вірші "Ви знаєте, як липа шелестить..." поєднано такі види лірики, як

варіанти відповідей

пейзажна й громадянська

філософська й інтимна

пейзажна й філософська

інтимна й пейзажна

Запитання 5

У рядках

Кохана спить, кохана спить,

Піди збуди, цілуй їй очі.

Кохана спить

провідним художнім засобом є

варіанти відповідей

оксиморон

антитеза

гіпербола

тавтологія

метафора

Запитання 6

В уривку

Ви знаєте, як сплять старі гаї?

Вони все бачать крізь тумани

Ось місяць, зорі, солов'ї...

"Я твій", - десь чують дідугани.

А солов'ї!..

наявні такі художні засоби, як

варіанти відповідей

риторичне запитання, анафора, персоніфікація

персоніфікація, символ, анафора

символ, риторичне запитання, інверсія

риторичне запитання, епітет, персоніфікація

Запитання 7

Провідний мотив поезії "Ви знаєте, як липа шелестить..."

варіанти відповідей

замилування красою весняної ночі

сум з приводу нерозділеного кохання

оспівування краси природи

світле й радісне почуття кохання весняної ночі

Запитання 8

За жанром твір "Ви знаєте, як липа шелестить..." є

варіанти відповідей

сонетом

романсом

ліричним віршем

баладою

Запитання 9

Твір Павла Тичини "О панно Інно..." належить до такої тематичної групи лірики, як

варіанти відповідей

філософська

пейзажна

інтимна

патріотична

Запитання 10

Головний мотив твору Павла Тичини "О панно Інно..." -

варіанти відповідей

краса людських почуттів

туга за втраченим коханням

докір через нерозділене кохання

гімн жінці

Запитання 11

У рядках

О панно Інно, панно Інно!

Я - сам! Вікно. Сніги.

Сестру я Вашу так любив -

Дитинно, злотоцінно

серед використаних художніх засобів нема такого, як

варіанти відповідей

авторський неологізм

риторична звертання

символ

метафора

Запитання 12

У рядках

О панно Інно, панно Інно

Я - сам. Вікно. Сніги.

Сестру я Вашу так любив

Дитинно, злотоцінно

провідними художніми засобами є

варіанти відповідей

інверсія, персоніфікація

антитеза, метафора

анафора, епіфора

асонанс, алітерація

Запитання 13

Слова "дитинно, злотоцінно" в поезії "О панно Інно..." - це

варіанти відповідей

діалектизм

тавтологія

авторські неологізми

термінологічна лексика

Запитання 14

Вірш "О панно Інно..." є зразком

варіанти відповідей

романтизму

символізму

неокласицизму

сентименталізму

Запитання 15

У рядках "Я Ваші очі пам'ятаю, / Як музику, як спів" використано такий художній засіб, як

варіанти відповідей

метонімія

епітет

порівняння

метафора

Запитання 16

У рядках "І раптом - небо... шепіт гаю..." використано такий художній засіб, як

варіанти відповідей

метонімія

епітет

порівняння

персоніфікація

Запитання 17

Образ річки Дніпро є у вірші

варіанти відповідей

"Чари ночі"

"О слово рідне! Орле скутий!..."

"Блакитна Панна"

"Ви знаєте, як липа шелестить..."

"У теплі дні збирання винограду..."

Запитання 18

Головний мотив твору "Пам'яті тридцяти" -

варіанти відповідей

краса людських почуттів

уславлення героїзму студентів, полеглих за незалежність України

гімн людині праці

туга за втраченим коханням

Запитання 19

Поезія "Пам'яті тридцяти" є зразком

варіанти відповідей

імпресіонізму

сентименталізму

романтизму

символізму

Запитання 20

Павло Тичина застосував кільцеву композицію (обрамлення), використавши для цього рядки

варіанти відповідей

Квітне сонце, грає вітер

І Дніпро-ріка

Вмерли в Новім Заповіті

З славою святих

На Аскольдовій могилі

Поховали їх

На Аскольдовій могилі

Український цвіт

Запитання 21

Поезія "Пам'яті тридцяти" розповідає про

варіанти відповідей

події Першої світової війни

події Другої світової війни

події під Крутами 1918 року

події часів Коліївщини

Запитання 22

Жанровий різновид поезії "Пам'яті тридцяти" -

варіанти відповідей

вірш-алегорія

вірш-реквієм

вірш-монолог

вірш-рефлексія

Запитання 23

Максим Рильський є представником

варіанти відповідей

неокласиків

експресіоністів

імпресіоністів

символістів

Запитання 24

Жанр твору "У теплі дні збирання винограду..."

варіанти відповідей

сонет

вірш-реквієм

вірш-послання

вірш-гімн

Запитання 25

Відтворення краси почуттів людини, її єднання з природою є мотивом твору

варіанти відповідей

"О слово рідне! Оре скутий!.."

"О панно Інно..."

"Пам'яті тридцяти"

"У теплі дні збирання винограду..."

Запитання 26

Античність відлунює у творі

варіанти відповідей

"У теплі дні збирання винограду"

"Ви знаєте, як липа шелестить..."

"О слово рідне! Орле скутий!"

"Блакитна Панна"

Запитання 27

У новелі "Valse melancolique" лейтмотивом звучить твір

варіанти відповідей

Бетховена

Моцарта

Шопена

Баха

Запитання 28

До "Покутської трійці" входив автор твору

варіанти відповідей

"Кавказ"

"Intermezzo"

"Чорна рада"

"Камінний хрест

"Valse melancolique"

Запитання 29

Яскравим зразком імпресіонізму є твір

варіанти відповідей

"Intermezzo"

"Лісова пісня"

"Мартин Боруля"

"Contra spem spero"

"Valse melancolique"

Запитання 30

Заклик "Лови летючу мить життя! Чаруйсь, хмелій, впивайся..." належить ліричному герою

варіанти відповідей

Івана Франка

Лесі Українки

Миколи Вороного

Олександра Олеся

Максима Рильського

Запитання 31

Сергій Параджанов екранізував твір

варіанти відповідей

"Лісова пісня"

"Мартин Боруля"

"Кайдашева сім'я"

"Наталка Полтавка"

"Тіні забутих предків"

Запитання 32

Лариса Косач - автор поезії, що розпочинається словами

варіанти відповідей

Сміються, плачуть солов'ї...

Гетьте, думи, ви хмари осінні!

Має крилами весна запашна...

На Аскольдовій могилі

Поховали їх...

Запитання 33

Образ Фауста наявний у творі

варіанти відповідей

"Блакитна панна"

"У теплі дні збирання винограду..."

" О слово рідне!..."

"Чари ночі"

"Contra spem spero"

Запитання 34

Українськими Ромео і Джульєтою називають героїв твору

варіанти відповідей

Лесі Українки

Панаса Мирного

Ольги Кобилянської

Михайла Коцюбинського

Запитання 35

Кононівським полям присвячено твір

варіанти відповідей

"Valse melancolique"

" Intermezzo"

"Лісова пісня"

"Тіні забутих предків"

Запитання 36

Прихід весни прославляє у своєму творі

варіанти відповідей

Микола Вороний

Олександр Олесь

Леся Українка

Павло Тичина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест